گزیده خبر:

1

نتايج سفر هيات دولت به سيتان وبلوچستان :

فعاليتهاي معدني گسترش مي يابد

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان نتایج سفر وزیر صنعت ، معدن و تجارت به استان را تشریح کرد .

پرتال پورتال سازمانی بایگانی اسناد پورتال جامعه مجازی پورتال شبکه اجتماعی