گزیده خبر:

1 2

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور ابزار مهمی برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی

مدیرکل صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت بر بكار گيري قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور به عنوان ابزار مهمي در كنار اجراي سياستهاي مقاومتي تاكيد كرد.

پرتال پورتال سازمانی بایگانی اسناد پورتال جامعه مجازی پورتال شبکه اجتماعی