•  
  • فهرست خدمات
   گزارش عملکرد معاونت آموزش، پژوهش و فناوری

   گزارش عملکرد معاونت آموزش، پژوهش و فناوری

   • خلاصه عملکرد شاخص های آماری معاونت آموزش، پژوهش و فناوری ( 12 ماهه 1396)

   الف-1) مجوزهای حوزه آموزش، پژوهش

   جدول 1- مجوز های صادره و تمدیدی فنی و مهندسی

   عنوان

   واحد سنجش

   اسفند 96

   بهمن

   96

   درصد تغییر

   12 ماهه 96

   12 ماهه 95

   درصد تغییر

   جواز تاسیس خدمات فنی مهندسی صادره

   تعداد

   37

   31

   19.4

   333

   351

   5.1-

   جواز تاسیس خدمات فنی مهندسی تمدید شده

   تعداد

   6

   10

   40-

   74

   28

   167.9

   پروانه فنی مهندسی صادره

   تعداد

   22

   12

   83.3

   130

   244

   46.7-

   پروانه فنی مهندسی تمدید شده

   تعداد

   8

   8

   0

   74

   20

   270

   جدول 2- مجوز های صادره و تمدیدی مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی

   عنوان

   واحد سنجش

   اسفند 96

   بهمن

   96

   درصد تغییر

   12 ماهه 96

   12 ماهه 95

   درصد تغییر

   جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی صادره

   تعداد

   1

   4

   75-

   36

   26

   38.5

   جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی تمدید شده

   تعداد

   0

   1

   100-

   5

   10

   50.0-

   پروانه پژوهش مرکز پژوهش­های صنعتی و معدنی صادره

   تعداد

   1

   2

   50-

   13

   19

   31.6-

   الف-2) مجوز های صادره تحقیق و توسعه و صنایع پیشرفته

   جدول 3- مجوز های صادره تحقیق و توسعه و صنایع پیشرفته

   عنوان

   واحد سنجش

   اسفند 96

   بهمن

   96

   درصد تغییر

   12 ماهه 96

   12 ماهه 95

   درصد تغییر

   تائید سطح فناوری واحد های صنایع پیشرفته

   تعداد

   18

   12

   50

   119

   85

   40.0

   پروانه تحقیق و توسعه صادره

   تعداد

   63

   18

   250

   217

   142

   52.8

   گواهی تحقیق و توسعه صادره

   تعداد

   39

   30

   30

   332

   361

   8.0-

   جدول 4- وضعیت شرکت های تایید شده دانش بنیان

   عنوان

   واحد سنجش

   اسفند 96

   بهمن

   96

   درصد تغییر

   12 ماهه 96

   12 ماهه 95

   درصد تغییر

   کل شرکتهای تایید شده دانش بنیان

   تعداد

   119

   77

   54.5

   1103

   1043

   5.8

   شرکتهای تایید شده دانش بنیان صنعتی

   تعداد

   56

   34

   64.7

   416

   250

   66.4

   الف-3) پروانه بهره برداری تولید نرم افزار

   جدول 5- پروانه بهره برداری صادره و تمدیدی تولید نرم افزار

   عنوان

   واحد سنجش

   اسفند 96

   بهمن

   96

   درصد تغییر

   12 ماهه 96

   12 ماهه 95

   درصد تغییر

   پروانه بهره برداری تولید نرم افزار صادر شده

   تعداد

   7

   1

   600

   25

   20

   25.0

   پروانه بهره برداری تولید نرم افزار تمدید شده

   تعداد

   4

   1

   300

   25

   25

   0.0

   شاغلان پروانه بهره برداری تولید نرم افزار صادره

   نفر

   345

   62

   459.7

   1370

   780

   75.6

   جدول 6- وضعیت موجود پروانه بهره برداری تولید نرم افزار

   عنوان

   واحد سنجش

   وضع موجود تاپایان اسفند 96

   وضع موجود تا پایان اسفند 95

   درصد تغییر

   پروانه بهره برداری تولید نرم افزار (فعال)

   تعداد

   95

   94

   1.1

   شاغلان پروانه بهره برداری تولید نرم افزار معتبر (فعال)

   نفر

   7904

   7615

   3.8

   کل شاغلین در واحدهای تحقیق و توسعه پروانه بهره برداری معتبر نرم افزاری (فعال)

   نفر

   1024

   989

   3.5

   الف-4) علامت تجاری، نشان جغرافیایی و اختراعات

   جدول 7- علامت تجاری، ثبت داخلی نشان جغرافیایی و اختراعات حمایت شده

   عنوان

   واحد سنجش

   زمستان 96

   زمستان 95

   درصد تغییر

   12 ماهه 96

   12 ماهه 95

   درصد تغییر

   ثبت بین المللی علامت تجاری (برند) تولیدات صنعتی و محصولات تولیدی

   تعداد

   3

   42

   92.8-

   58

   162

   64.2-

   ثبت داخلی علامت تجاری (برند) تولیدات صنعتی و محصولات تولیدی

   تعداد

   1520

   3452

   55.9-

   19350

   11692

   65.5

   ثبت داخلی نشان جغرافیایی کالاها و محصولات مهم ایران

   تعداد

   4

   4

   0

   14

   13

   7.7

   اختراعات حمایت شده جهت تجاری سازی

   تعداد

   0

   2

   100-

   5

   14

   64.3-

   جدول 8- ثبت جهانی نشان جغرافیایی، تعداد اختراعات و پروژه های بین المللی

   عنوان

   واحد سنجش

   12 ماهه 96

   12 ماهه 95

   درصد تغییر

   تعداد ثبت جهانی نشان جغرافیایی محصولات استراتژیک ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)

   تعداد

   10

   0

   -

   تعداد ثبت داخلی اختراعات

   تعداد

   1491

   2151

   30.7-

   تعداد ثبت بین المللی اختراعات

   تعداد

   97

   31

   212.9

   تعداد پروژه های در دست اجرای سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در ایران

   تعداد

   11

   11

   0

   تعداد مناقصات بین المللی یونیدو با حضور پیمانکاران ایرانی

   تعداد

   3

   7

   57.1-

   الف-5) سایر شاخص های آموزش، پژوهش و فناوری

   جدول 9- سایر شاخص های آموزش، پژوهش و فناوری

   عنوان

   واحد سنجش

   12 ماهه 96

   12 ماهه 95

   درصد تغییر

   پروژه های پژوهشی انجام شده

   تعداد

   78

   94

   17.0-

   تفاهم نامه های منعقد شده در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری

   تعداد

   13

   5

   160

   تعداد همایش های برگزار شده

   تعداد

   5

   15

   66.7-

   طرح پسا دکتری صنعتی نیاز سنجی شده

   تعداد

   85

   16

   431.3

   طرح فرصت مطالعاتی نیاز سنجی شده

   تعداد

   15

   8

   87.5

   بررسی گزارشات عملکردی واصله از شرکتهای نرم افزاری دارنده پروانه فعال

   تعداد

   127

   130

   2.3-

   ارزش سرمایه گذاری پروانه بهره برداری تولید نرم افزار صادره

   میلیون ریال

   1,962,923

   314.323

   524

   جدول 10- دوره های آموزشی کوتاه مدت برگزار شده

   عنوان

   واحد سنجش

   12 ماهه 96

   12 ماهه 95

   درصد تغییر

   دوره های آموزشی کوتاه مدت برگزار شده

   تعداد

   8245

   8547

   3.5-

   دوره های آموزشی کوتاه مدت برگزار شده

   نفر ساعت

   10122702

   4221974

   139.8

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88809944

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 211,871,257
تعداد بازدید امروز : 27,650
تعداد بازدید دیروز : 37,077
تعداد بازدید هفته : 232,776
تعداد بازدید این ماه : 1,301,119
آخرین به روزرسانی : 19:13  1397/08/24

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.

Page created in 2.4790179729462 seconds.
memoryUsage : 31499Kb