X
چهارشنبه, ۰۲ دی ۱۳۹۴ ۱۲:۲۲ ۴۰۱۳
طبقه بندی: راهنمای معدنکاران
چچ

فرآیندهاوفرم ها

فرآیندهاوفرم ها

1- فرم جمع آوری اطلاعات معادن- نمایشگاه مجازی و لوح فشرده "ایران، معدن،‌آینده"

2- فرم جمع آوری اطلاعات صنایع معدنی-نمایشگاه مجازی و لوح فشرده "ایران، معدن،‌آینده"

 3-فرم ارزیابی عملکرد تخصیص گازوئیل استانها در قالب کمیته انرژی ستاد هدفمندی یارانه ها

4-فرم (پروانه اکتشاف ،گواهی کشف،پروانه های بهره برداری) جهت مزایده در استان

 5-فرم نظر سنجی در ارتباط با دستورالعمل های جدید حوزه اکتشاف (ویژه سازمان استانها)

 6-فرم نظر سنجی در ارتباط با دستورالعمل های جدید حوزه اکتشاف (ویژه متقاضیان)

7-فرم 1 و دستورالعمل نحوه تکمیل معرفی صنایع معدنی نمونه سال 1391

8-فرم 2 و دستورالعمل نحوه تکمیل معرفی صنایع معدنی نمونه سال 1391

9-فرم 3 و دستورالعمل نحوه تکمیل معرفی صنایع معدنی نمونه سال 1391

10-فرم 4 و دستورالعمل نحوه تکمیل معرفی صنایع معدنی نمونه سال 1391

توجه:جهت دریافت فرم درخواست اولیه ثبت محدوده های معدنی به پورتال سازمان استان مورد نظر خود مراجعه نمایید.

 *** - فرم  واحدهای معدنی نمونه

****فرم آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان

 

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Generate time: 6.8937967618306
Query time: 5.6614710489909