X
چهارشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ ۱۰:۲۹ ۶۴۲۶
طبقه بندی: آموزش و پژوهش
چچ

آموزش و پژوهش

  شرح وظایف و ماموریتهای اصلی

1- تدوین سیاست ها و برنامه های اجرایی و تعیین اولویت های توسعه ای در حوزه های آموزش پژوهش و خدمات مهندسی و بهره وری

2- انجام مطالعات راهبردی ، آینده پژوهشی و آینده نگاری در حوزه های مرتبط با فعالیتهای دفتر

3- سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت مدیریت متمرکز و یکپارچه فعالیتهای مرتبط با دفتر

4- طراحی مکانیزم های لازم به منظور توسعه کمی و کیفی مراکز تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی ، مراکز پژوهشی صنعتی ومعدنی و تجاری ، مراکز آموزشی تخصصی و علمی کاربردی، واحدها ی فنی و مهندسی و تشکل های مربوط به آنها

5- سیاستگذاری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت حمایت از کاربردی شدن پژوهشها در راستای تامین  نیازهای بخش

6- زمینه سازی به منظور ارتباط موثر واحدهای تحقیق و توسعه ، مراکز آموزشی تخصصی و علمی کاربردی و واحدهای فنی و مهندسی

7- هماهنگی و انجام اقدامات لازم جهت اجرای فعالیت های پژوهشی با توجه به نیازهای بخش در راستای سیاست ها و اولویت های مصوب شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری ( عتف ) و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

8- طراحی و اجرای مکانیزم های تشویقی و انگیزشی جهت بهبود شاخص های رقابت پذیری بنگاههای تولیدی و تجاری در حوزه های مرتبط

9- سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت تامین مالی اجرای پژوهشهای کاربردی و توسعه ای بخش و تجاری سازی دستاوردها

10- سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت ساماندهی ساختارها و فعالیتهای پژوهشی ،آموزشی ،خدمات مهندسی و حمایت از نوآوری های  مخترعین و مبتکرین بخش

11- سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور متناسب سازی و بهبود هرم نیروی انسانی (علمی –مهارتی )بخش با توجه به اهداف و سیاستهای کلان طراحی مکانیزم های ارتباط با دانشگاه جهت ارتقاء توانمندی های نیروی انسانی بنگاه های تولیدی و تجاری و تقویت و افزایش اثر بخشی فعالیتها

12- نیازسنجی و استاندارد سازی آموزش مشاغل بخش

13- سیاست گذاری و برنامه ریزی در راستای توسعه و ترویج فرهنگ کار آفرینی

14- سیاستگذاری به منظور تعامل با دستگاهها و سازمانها و نهادهای آموزشی و پژوهشی کشور در جهت تقاضا‌محوری پژوهشها و آموزشهای دانشگاهی ،علمی و کاربردی و مهارتی بخش

15- سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور استفاده بهینه از امکانات منابع و ظرفیتهای موجود با هدف بهبود بهره وری جهت رشد اقتصادی بخش

16 -مشارکت در تدوین و بستر سازی برای اجرا و نظارت نظام جامع بهبود بهره وری بخش

17- سیاستگذاری و پشتیبانی از ایجاد شرکتهای مهندسی و مشاوره بهبود بهره وری ، توسعه پایگاه و شبکه متخصصین بهره وری بخش

18- سیاستگذاری و پشتیبانی از ایجاد نظام مهندسی صنعت

19- پایش و تحلیل فعالیتهای مرتبط با آموزش ، پژوهش ، خدمات مهندسی و بهره وری بخش به منظور افزایش اثر بخشی و ارتقاء رقابت پذیری بخش

20- بررسی و نظارت پروژه ها ی مرتبط با پژوهش ، آموزش و خدمات مهندسی و بهره وری بخش در سازمان ها ، طرح ها ، صندوقها ، موسسات زیر مجموعه وزارت

21- گسترش ارتباطات و تعاملات بخشی ، فرابخشی ، بین المللی در حوزه های مرتبط با فعالیتهای دفتر 

22 - ارزیابی و بازبینی قوانین ، ضوابط و دستورالعمل های مرتبط با فعالیتهای دفتر و تسهیل و روانسازی آنها و در صورت لزوم پیشنهاد قوانین و دستورالعمل های موثر

23- ایجاد و توسعه سامانه ها و بانکهای اطلاعاتی یکپارچه در حوزه های مرتبط با دفتر

24- حمایت ، مشارکت و هماهنگی در برگزاری همایش ها  ،کنفرانس ها و نمایشگاههای مرتبط

25- انتشار نتایج دستاوردهای آموزشی ،پژوهش و فناوری، بهره وری و خدمات مهندسی بخش

 معرفی تفکیکی ادارات ذیربط 

  تماس با واحد

آدرس :

بلوارکشاورز، خیابان شهید نادری، نبش خیابان شهید حجت دوست، ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت، طبقه هفتم، دفتر پژوهش و آموزش

شماره تلفن : 2-85193451

نمابر : 88960467

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Generate time: 3.3087232907613
Query time: 2.1207942962646