X
سه شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ ۱۶:۱۰ ۲۹۵۲
طبقه بندی: گروه ارزیابی و ارتقاء بهره وری
چچ

ارزیابی و ارتقاء بهره وری

شرح وظایف و ماموریتهای اصلی :

 

- سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور استفاده بهینه از امکانات ،منابع و ظرفیت های موجود با هدف بهبود بهره وری

 - سیاستگذاری و پشتیبانی از ایجاد شرکت های مهندسی  و مشاوره ای بهبود بهره وری ،توسعه پایگاه و شبکه متخصصین بهره وری

 - پایش و تحلیل فعالیتهای بهره وری بخش بمنظور افزایش اثربخشی و ارتقاء رقابت پذیری

 - تدوین سیاست ها و برنامه های اجرایی و تعیین اولویت های توسعه ای در حوزه مهندسی

 - طراحی و مکانیزم های لازم به منظور توسعه کمی و کیفی واحد های مهندسی و تشکل ها مربوطه

 - زمینه سازی به منظور ارتباط موثر واحد های مهندسی با بنگاه های تولیدی و تجاری

 - پایش و تحلیل فعالیتهای مرتبط با خدمات مهندسی بمنظور افزایش اثربخشی و ارتقاء رقابت پذیری

 - سیاستگذاری و پشتیبانی از ایجاد نظام مهندسی صنعت با تعامل و همکاری تشکلها و انجمنهای صنعتی و مهندسی

 - مشارکت در تدوین و بستر سازی برای اجرا و نظارت نظام جامع بهبود بهره وری در بخش

  ***- بخشنامه ها و قوانین مورد عمل

 

 تماس با واحد :

آدرس:

بلوارکشاورز، خیابان شهید نادری، نبش خیابان شهید حجت دوست، ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت، طبقه هفتم، گروه ارزیابی و ارتقاء بهره وری

شماره تلفن : 85193456

نمابر : 88960467-021

 

 

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
آخرین مطالب گروه ارزیابی و ارتقاء بهره وری
No Cache
Generate time: 1.6883692741394
Query time: 0.54062430063883