X
یکشنبه, ۰۲ آذر ۱۳۹۳ ۰۹:۴۴ ۲۶۷۱
طبقه بندی: نظارت و بهره برداری
چچ

شرح وظایف دفتر نظارت و بهره برداری

 

***- شرح وظایف دفتر نظارت و بهره وری

 

- اعمال سیاستها و تدوین شاخص ها، استانداردها، و دستورالعملهای فنی و ایمنی معادن  و صنایع معدنی با هدف نظارت وارزیابی واحدهای مذکور از حیث اصول فنی، ایمنی و بهداشتی

 - نظارت مستمر بر فرآیند بهره برداری از معادن و صنایع معدنی به منظور احراز میزان انطباق عملیات با طرحهای مصوب و نیز معیارهای فنی و استانداردهای مربوط

 - هدایت، بازرسی ، ارزیابی و کنترل دقیق امور ایمنی و بهداشت کار در واحدهای معدنی و صنایع معدنی

 - نظارت بر عملکرد مسئولین فنی شاغل در واحدهای تابعه و استفاده از خدمات مهندسین ناظر در چارچوب قانون نظام مهندسی معدن کشور در امور فنی وایمنی معادن و صنایع معدنی

 - ارزیابی عملکرد سازمانهای استانی و سایر واحدها ی ذیربط ، بر اساس شاخصهای فنی و دستور العملهای صادره از بعد فنی و ایمنی در بخش معادن و صنایع معدنی

 - همکاری با دستگاهها و سازمانهای ذیربط در خصوص امور ایمنی و بهداشت کار واحدهای معدنی و انجام اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط

 - نظارت بر روند جذب کمکهای فنی – اعتباری و تسهیلات بانکی توسط واحدهای معدنی

 - تحلیل و تحقیق سیر تحول امو فنی ، اعتباری و بهداشتی و نیز جمع آوری و انتقال تجربیات ، روشها و ابزار جدید در زمینه های فنی و ایمنی به واحدهای معدن و صنایع معدنی

 - ارتباط و همکاری با سازمانهای علمی، تحقیقاتی و تخصصی ، به کارگیری متخصصان و انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی مرتبط با امور فنی ، ایمنی و بهداشتی معدن و صنایع معدنی با در نظر گرفتن اولویتها

 

- تعریف شاخصهای لازم برای انتخاب واحدهای نمونه معدنی و نیز طراحی ساز و کارهای حمایتی – تشویقی جهت بهره برداران و تولید کنندگان نمونه معدن و صنایع معدنی

 - بررسی و صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در فعالیتهای معدن و صنایع معدنی

 - نظارت بر عملکرد سازمانهای  نظام مهندسی استان و ارائه گزارش جهت طرح در هیات موضوع

 - اعمال و احراز سیاستها و بررسی حدود صلاحیت پروانه اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی

 - بررسی پیشنهادات سازمان نظام مهندسی و دستورالعملهای مرتبط با آئین نامه قانون نظام مهندسی

 - تهیه و تدوین دستورالعملهای مرتبط با آئین نامه قانون نظام مهندسی و ارائه پیشنهادات

 - برگزاری آزمونهای عمومی و تخصصی و اعلام نتیجه آزمونها و اسامی پذیرفته شدگان

 - تدوین و پیشنهاد اصول قواعد ماده 32 قانون و آئین نامه اجرایی و نظارت بر حسن اجرای اصول و قواعد مصوب

 - بررسی و مطالعه در خصوص اعلام مناطق و امور فنی فعالیتهای معدنی که مستلزم داشتن پروانه  اشتغال در آن محل می باشد.

 - انجام وظایف و سیاست و راهبردهای وزارت صنایع و معادن در جرای قانون نظام مهندسی معدن

 - مطالعه و بررسی به منظور سیاستگذاری، بهره برداری بهینه از معادن اعم از عملیات آماده سازی ، تجهیز و بهره برداری از معادن کشور

 - تهیه و تدوین دستورالعملها، معیارها و شاخصهای بهره برداری از معادن

 - انجام مطالعات لازم به منظور دستیابی به تجارت و شیوه های مدرن، آماده سازی ، تجهیز و بهره برداری معادن و انتقال آن واحدهای معدنی و نیز ارائه خدمات فنی – کارشناسی با بهره برداران معادن

 - تحلیل سیر تحول بهره برداری از معادن و تعیین گلوگاهها و اولویت بندی آنها برای ارتقاء بهره وری و افزایش کارایی آنها

 - اعمال سیاستهای لازم در جهت رسیدگی به نحوه صدور، تمدید ، تطبیق و انتقال پروانه های بهره برداری و صدور مجوزهای برداشت و موارد مربوط به سلب صلاحیت از بهره برداران و دارندگان مجوزهای برداشت معادن

 - مطالعه و بررسیهای فنی برای تهیه مبانی سیاستگذاری تامین و مصرف مواد اولیه مورد نیاز صنعت معادن و دستیابی به بالاترین ارزش افزوده مواد معدنی

 - همکاری با دفتر آمار و فرآوری داده ها برای ایجادپایگاه داده ها و آرشیو مراجع ، منابع اسناد و مدارک فنی و نیز ایجاد پایگاه داده ها ی مربوط به کارشناسان و شرکتهای تخصصی در زمینه بهره برداری از معادن

 - همکاری به منظور تدوین و کنترل روابط زیست محیطی در معادن کشور

 - فراهم نمودن زمینه مساعد و لازم برای ایجاد تشکلهای صنعتی بهره برداران معادن، به منظور خصوصی سازی، تمرکز زدایی و  واگذاری اختیارات لازم به تشکلهای مذکور

 - جمع آوری و تلفیق اطلاعات بدست آمده از عملکرد واحدهای معدنی استانی به ویژه عواید دولت از معادن و بررسی نحوه انجام محاسبات لازم به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در اجرای قوانین و ضوابط مربوط

 - انجام مطالعات و بررسیهای لازم به منظور فعال سازی معادن متروکه و استفاده از باطله های مفید معدنی

 - انجام بررسیها و مطالعات لازم، در زمینه ساماندهی محدودهای معدنی، به منظور ایجاد امنیت بیشتر سرمایه گذای معدنی

 - همکاری در تهیه و تدوین برنامه های کوتاه ، میان و دراز مدت بهره برداری از معادن در چارچوب سیاستهای اقتصادی کشور

 - همکاری و مشارکت موثر در تدوین استراتژی تولید مواد معدنی کشور

 - بررسی و اظهار نظر در ارتباط با امکان سنجی طرحهای سرمایه گذاری در معادن بزرگ و فراهم آوردن مقدمات واگذاری و صدور پروانه بهره برداری انها

 - ساماندهی و تامین لوازم، تجهیزات وماشین آلات معدنی در راستای اجرایی مواد 54 و 55 آئین نامه اجرایی قانون معادن

 - همکاری و ارتباط با واحدهای ذیربط معاونت اقتصادی و روابط بین الملل به منظور آگاهی و دستیابی به چگونگی وضعیت بهره برداری معادن در کشورهای خارجی ومیزان تولیدات معدنی در راستای امکان بررسی رقابت و صدور مواد معدنی

 - همکاری فنی و کارشناسی با سازمان نظام مهندسی معدن و صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی به منظور اجرای مواد 37 و 31 قانون معادن

 - مشارکت در تهیه و تنظیم مقررات لازم به منظور بررسی قراردادهای بهره برداری معادن با کشورهای خارجی و ایجاد زمینه انتقال فناوری و استفاده از خدمات فنی – مهندسی کارشناسان خارجی

 

 

 

 

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Generate time: 4.3613907496134
Query time: 3.188062508901