X
چهارشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ ۱۰:۳۹ ۶۴۲
طبقه بندی: فصلنامه پژوهشگاه بازرگانی - شماره 73 - زمستان 1393
چچ

بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای حوزه دریای خزر (کاربرد مدل جاذبه)

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Generate time: 22.113805294037
Query time: 19.10515165329