X
شنبه, ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۶:۱۸ ۱۳۷۳
طبقه بندی: فرم های انتخاب برگزیدگان روز ملی صنعت و معدن
چچ

فرم های برگزیدگان در روز ملی صنعت و معدن


دهم تیرماه، بر پایه‌ی مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز صنعت و معدن نامیده شده‌است.

در این روز با اجرای مراسم ویژه ای از پیشکسوتان نمونه صنعتی، معدنی و صنایع معدنی کشور و بهره برداران معادن ، مکتشفین و پیشکسوتان معدنی نمونه سال 1397 تجلیل به عمل می آید.

انتخاب واحد صنعتی نمونه سال 1397 براساس عملکردسال 1396 نیز ار دیگر برنامه های این مراسم خواهد بود.

دراین صفحه فرم های مربوط به ثبت نام برای انتخاب برگزیدگان روز ملی صنعت و معدن در اختیار مخاطبین قرار داده شده است.

*- دستورالعمل نحوه تکمیل فرمهای معرفی بهره برداران معادن ، مکتشفین و پیشکسوتان معدنی نمونه سال 1397

*- فرم معرفی پیشکسوتان نمونه سال 1397 صنعتی ،معدنی و صنایع معدنی براساس عملکرد سال 96

*- پرسشنامه انتخاب واحد صنعتی نمونه سال 1397 براساس عملکردسال 1396

*- فرم امتیازدهی سرمایه گذاری طرح

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
آخرین مطالب فرم های انتخاب برگزیدگان روز ملی صنعت و معدن
No Cache
Generate time: 3.3909632364909
Query time: 2.2290685971578