X
سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ۱۰:۱۲ ۷۹۶
طبقه بندی: فصلنامه پژوهشگاه بازرگانی - شماره 79- تابستان 1395
چچ

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه تجارت صنعتی

در عصر حاضر، فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها بوده و به‌ویژه فناوری برتر ــ که در رشد و ترقی صنعت کشورها بسیار مؤثر است ــ در سبقت از دیگر رقبا در عرصه تجارت جهانی نقش بسزایی ایفا می‌کند. بنابراین، با توجه به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه تجارت صنعت، لازم است نقش آن در روابط تجاری صنعتی ایران و شرکای تجاری آن به تفکیک صنایع، براساس سطح فناوری تجزیه و تحلیل شود. این مطالعه جریان‌های تجاری دوجانبه صنایع ایران و شرکای برتر تجاری آن را در نظر گرفته و برای رفع ناهمگنی کشورهای انتخاب‌شده، از روش داده‌های تابلویی استفاده شده است. همچنین، الگوی مورد بررسی برای این هدف، با روش داده‌های تابلویی برای 18 کشور شریک برتر تجاری ایران در سال‌های 2011-2000 برآورد شده و نتایج این پژوهش نشان‌دهنده تأثیر مثبت و معنادار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر الگوی تجاری این کشورها است. همچنین، تأثیری که ICT بر تجارت صنایع با فناوری بالا می‌گذارد بیش‌تر از تجارت صنایع با فناوری پایین بوده و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز اثر منفی فاصله جغرافیایی را جبران کرده و بر حجم تجارت میان کشورها می‌افزاید.

 
فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Generate time: 3.6162373224894
Query time: 2.456950823466