X
سه شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۰۵ ۵۲۸
طبقه بندی: روابط عمومی
چچ

اطلاعیه بهره مندی بنگاه‌های تولیدی از ظرفیت بازار سرمایه

با توجه به افزایش قابل توجه حجم نقدینگی جامعه از یک سو و افزایش نیاز واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش و یا سرمایه ثابت پروژه‌ها، لزوم هدایت هدفمند نقدینگی جامعه به بخش های مولد اقتصاد بیش از پیش احساس می شود. افزایش نیاز بنگاه‌ها به منابع مالی و نقدینگی، لزوم حرکت به سمت بهره‌گیری از سایر روش‌های تامین مالی به خصوص در بازار سرمایه را بیش از پیش نمایان کرده است. در همین راستا بهره گیری از این روش‌ها باهدف تامین مالی موثر و هدفمند بخش تولید در دستور کار وزارت متبوع قرارگرفته است.

از این رو اطلاعات زیر جهت تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی و آشنایی بهتر آنها با قوانین ، مقررات و رویه‌های جاری در بازار سرمایه (پذیرش شرکتها و یا انتشار اوراق بدهی)در دسترس فعالان و ذینفعان این بخش قرار می‌گیرد.

  1. فهرست حسابرسان معتمد سازمان بورس: yun.ir/750eof
  2. مشاوران پذیرش شرکت فرابورس ایران: yun.ir/j8tqg4
  3. فلوچارت عملیاتی انتشار صکوک(اوراق بدهی): yun.ir/58s95f
  4. مقررات و مستندات انتشار صکوک(اوراق بدهی) در بازار سرمایه: yun.ir/fdsk36
  5. قوانین حاکم بر انتشار صکوک(اوراق بدهی) در بازار سرمایه: yun.ir/tnn1s7
  6. فهرست شرکت های تامین سرمایه: yun.ir/vjhone
  7. فهرست مشاورین عرضه اوراق بهادار: yun.ir/zcmcea
  8. راهنمای پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران: yun.ir/6u55qb , yun.ir/wmes0d
  9. راهنمای پذیرش شرکتها در فرابورس: yun.ir/qlwh8b
  10. فلوچارت ها و فرآیندهای اجرایی معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران و معاونت نظارت بر نهادهای مالی: yun.ir/2idqie
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Generate time: 15.534533977509
Query time: 13.72403383255