X
دوشنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۷ ۲۲:۴۲ ۵۵۸۷
چچ
باشگاههای ورزشی وابسته به وزارت صنعت،معدن و تجارت برنامه و بودجه خود را به هیات رییسه اتحادیه ارایه دهند/ سقف قراردادها با توجه به محدودیت های مالی تنظیم شود

معاون هماهنگی،حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت،معدن و تجارت:

باشگاههای ورزشی وابسته به وزارت صنعت،معدن و تجارت برنامه و بودجه خود را به هیات رییسه اتحادیه ارایه دهند/ سقف قراردادها با توجه به محدودیت های مالی تنظیم شود

معاون هماهنگی،حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت،معدن و تجارت گفت: باشگاههای ورزشی وابسته به وزارت صنعت،معدن و تجارت برنامه و بودجه خود را جهت تصویب به هیات رییسه اتحادیه ارایه دهند و سقف قراردادها با توجه به محدودیتهای مالی تنظیم شود.

به گزارش شاتا، سید ضیاالدین شجاعی برهان با بیان این مطلب،افزود: پیرو مذاکرات و مصوبات جلسه شورایعالی ورزش و مجمع عمومی اتحادیه باشگاه های وابسته به وزارت صنعت،معدن و تجارت و با توجه به شروع فصل جدید مسابقات، موارد مهمی مورد تاکید قرار گرفت. وی در ادامه تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد برنامه و بودجه باشگاه های تحت پوشش به هیات رییسه اتحادیه باشگاهها جهت بررسی و تایید ارایه شود و برنامه و بودجه پیشنهادی پس از تصویب هیات رییسه اتحادیه قابل اجرا است. شجاعی برهان گفت: سقف قرارداد اعضای تیم های تحت پوشش اعم از کادر فنی و بازیکنان باید با توجه به محدودیتهای مالی تنظیم شود.
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 5.4706565539042
Query time: 4.7147978146871