X
سه شنبه, ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۸:۴۳ ۳۴۵۷
چچ
وزیر صنعت ، معدن و تجارت:

وزیر صنعت ، معدن و تجارت:

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی هدفگذاری دراز مدت داشته باشد

وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : باید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی در کارهای اساسی و دراز مدت هدفگذاری کند و باید شاخص ها را نیز مشخص کنیم.

 به گزارش "شاتا" مهندس محد رضا نعمت زاده در نشست مشترک با اعضای جدید صنعت ، معدن و تجارت وئ بازرگانی  اتاق ایران که از سوی وی انتخاب شده اند افزود : باید در استانها هم الگوهای پیاده شده در تهران را اجرا کنیم تدابیری بیندیشید که از وضعیت فعلی خارج شویم.
در این نشست مشترک همچنین مدیر عامل بانک صنعت و معدن گفت : باید  پیوند جدیدی بین بخش مالی و پولی و اقتصادی کشور ایجاد شود و هم افزایی شکل بگیرد.
افخمی افزود : یکی از نقش های کلیدی اتاقهای بازرگانی در دنیا توسعه مناسبات بین کشورهاست.
وی با اشاره به کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی در اتاق ایران اضافه کرد : اتاقها می توانند در ارتباطات اقتصادی با دیگر کشورها موثر باشند و این در شرایطی که تنشهای سیاسی وجود دارد بسیار کارگشاست.
 اعضای جدید اتاق ایران از بخش خصوصی نیز برتعامل دولت و بخش خصوصی تاکید کردند و آن را مایه هم افزایی برای توسعه اقتصادی و صنعتی و تجاری برشمردند.
 
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 6.6591159502665
Query time: 5.8603854179382