X
چهارشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ ۱۱:۱۳ ۸۴۴
چچ
اثرات ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در رشد صنعت دیده شود

دکتر صادق زاده تاکید کرد:

اثرات ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در رشد صنعت محسوس تر شود

سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت : باید اثرات ایجاد واحدهای R&D را به طور مستقیم در رشد صنعت و اقتصاد کشور عملی کنیم و تاثیرات آن محسوس تر شود.

به گزارش "شاتا" رمضانعلی صادق‌زاده در چهارمین گردهمایی معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری که با حضور مدیران ادارات آموزشی و پژوهشی سازمان های استانی برگزار شد بر استفاده بهینه از ظرفیت های استانی از جمله  مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی ،‌دانشگاه صنایع و معادن و دانشگاهها ی علمی و کاربردی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه باید دوره های آموزشی در زمینه های تولید و تجارت با همکاری مراکز آموزش عالی استان ها برگزار شود افزود:
تحقیق و توسعه آنچنان که باید در صنعت نفوذ نکرده است و باید برنامه ریزی شود تا مدیران سازمانی با همکاری دانشگاهیان مراکز تحقیق و توسعه را فعال تر کنند.
صادق زاده ازسازمان های صنعت معدن و تجارت استانها خواست در زمینه آموزش و پژوهش با جدیت بیشتری  عمل کنند.
سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه آموزش و پژوهش باید رکن اصلی صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد گفت: مدیران صنعتی باید همواره در جریان جدیدترین تحولات صنعتی قرار بگیرند و در این رابطه نقش ادارات آموزش و پژوهش استانها بسیار مهم می باشد.

 

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 11.7946600914
Query time: 10.819470087687