X
چهارشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۶ ۱۰:۴۴ ۱۱۷۰
چچ
از صدور جواز تاسیس ۲۴ مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تا تایید ۲۵۰ شرکت دانش بنیان صنعتی در سال ۹۵

در راستای حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت از آموزش، پژوهش و فناوری انجام شد:

صدور جواز تاسیس ۲۴ مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی / تایید ۲۵۰ شرکت دانش بنیان صنعتی در سال ۹۵

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از آموزش، پژوهش و فناوری در سال ۹۵ برای ۲۴ مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی جواز تاسیس صادر کرد و ۲۵۰ شرکت دانش بنیان صنعتی را مورد تایید قرار داد.

 به گزارش شاتا، بر اساس گزارش ارایه شده توسط مرکز آمار و فرآوری داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته یک هزار و ۴۳ شرکت دانش بنیان تایید شد که از این تعداد ۲۵۰ شرکت، دانش بنیان صنعتی بودند. گفتنی است که در سال ۹۴ تعداد شرکت های دانش بنیان صنعتی تایید شده ۱۱۳ مورد بود که با توجه آمار ارایه شده، در سال ۹۵ رشد ۱۲۱.۲ درصدی داشت.

همچنین در سال ۹۵ برای ۲۴ مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی جواز تاسیس شد که با توجه به صدور مجوز برای ۲۰ مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی در سال ۹۴، در این حوزه با رشد مثبت ۲۰ درصدی مواجه بودیم.
از سوی دیگر مراکز پژوهش های صنعتی و معدنی که در سال ۹۵ جواز خود را تمدید کردند ۱۰ مرکز بودند که با احتساب تمدید جواز تنها سه مرکز در سال ۹۴، رشد مثبت ۲۳۳.۳ درصدی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ در این حوزه داشتیم.
صدور پروانه پژوهش برای مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی نیز در سال ۹۵ رشد ۵۸.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۹۴ داشت. در این حوزه در سال ۹۴ برای ۱۲ مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی پروانه پژوهش صادر شد که در سال ۹۵ به ۱۹ پروانه افزایش پیدا کرد.
در بخش صدور و تمدید پروانه های فنی و مهندسی نیز در سال ۹۵ به ترتیب با رشد مثبت ۱۳ درصدی و ۳۳.۳ درصدی نسبت مدت مشابه در سال ۹۴ روبه رو بودیم. تعداد پروانه های فنی و مهندسی صادر شده در سال ۹۴ به میزان ۲۱۶ پروانه بود که در سال ۹۵ به ۲۴۴ پروانه رسید و در همین بازه زمانی یک ساله تعداد پروانه های فنی و مهندسی تمدید شده از ۱۵ پروانه به ۲۰ پروانه ارتقا یافت.
همچنین پروانه های تحقیق و توسعه صادر شده در سال ۹۴ به تعداد ۶۴ پروانه بود که با صدور ۱۳۸ پروانه در سال ۹۵ در این بازه زمانی رشد مثبت ۱۱۵.۶ درصدی داشت. در همین فاصله تعداد گواهی های تحقیق و توسعه صادر شده با ۴۳.۱ درصد رشد مثبت از ۱۸۸ گواهی در سال ۹۴ به ۲۶۹ گواهی در سال ۹۵ رسید.
اما تمدید جواز تاسیس خدمات فنی و مهندسی نیز در سال ۹۵ رشد قابل توجه ۷۵ درصدی داشت. در این بخش در سال ۹۴ تعداد ۱۶ جواز تاسیس تمدید شده بود که در سال ۹۵ به ۲۸ مورد افزایش پیدا کرد.
در زمینه صدور پروانه های بهره برداری تولید نرم افزار در سال ۹۵ نیز رشد مثبت ۵۳.۸ درصدی نسبت به سال ۹۴ داشتیم که آمار شاغلان این حوزه را در این بازه زمانی یکساله به ۷۴.۵ درصد ارتقا داد.
گفتنی است که در سال ۹۵ برای تولید ۲۰ نرم افزار پروانه بهره برداری صادر شد که زمینه اشتغال ۷۸۰ نفر را به وجود آورد‌. این در حال است که پروانه های بهره برداری تولید نرم افزار در سال ۹۴ به تعداد ۱۳ پرونده بود که برای ۴۴۷ نفر اشتغال زایی ایجاد کرد.
 
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 10.415196100871
Query time: 9.5836893717448