X
چهارشنبه, ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۲ ۱۴:۲۸ ۱۱۳۴۰
چچ
قیمت هر کیلو سرب و روی ایران ??? ریال کاهش یافت

قیمت هر کیلو سرب و روی ایران ??? ریال کاهش یافت

قیمت سرب و روی تولید شده در کشور به دلیل مسائل سیاسی و کاهش مصرف این مواد در طول دو ماه اخیر دو درصد نسبت به سال گذشته افت داشت. هر کیلو سرب در بازارهای داخلی با 10 تومان افت نسبت به سال گذشته 515 تومان و قیمت هر کیلو روی نیز 700 تومان است. همچنین قیمت هر تن روی در بازارهای جهانی 800 دلار و قیمت هر تن سرب 460 دلار است. بنابر این گزارش، میزان تولید سرب و روی در سال گذشته 90 هزار تن بوده است و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از چهار کارخانه تولید سرب و روی جدید در کشور، میزان تولیدات سرب و روی امسال به 96 هزار تن و میزان مازاد تولید کشور به 62 درصد برسد. بنابر گفته کارشناسان، در صورت افزایش 30 دلاری قیمت جهانی سرب و روی، صدور مازاد تولید سرب و روی کشور و تقویت بازارهای داخلی، قیمت هر کیلو سرب و روی ایران در بازارهای داخلی حدود 20 تا 30 تومان افزایش خواهد یافت.

قیمت سرب و روی تولید شده در کشور به دلیل مسائل سیاسی و کاهش مصرف این مواد در طول دو ماه اخیر دو درصد نسبت به سال گذشته افت داشت. هر کیلو سرب در بازارهای داخلی با 10 تومان افت نسبت به سال گذشته 515 تومان و قیمت هر کیلو روی نیز 700 تومان است. همچنین قیمت هر تن روی در بازارهای جهانی 800 دلار و قیمت هر تن سرب 460 دلار است. بنابر این گزارش، میزان تولید سرب و روی در سال گذشته 90 هزار تن بوده است و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از چهار کارخانه تولید سرب و روی جدید در کشور، میزان تولیدات سرب و روی امسال به 96 هزار تن و میزان مازاد تولید کشور به 62 درصد برسد. بنابر گفته کارشناسان، در صورت افزایش 30 دلاری قیمت جهانی سرب و روی، صدور مازاد تولید سرب و روی کشور و تقویت بازارهای داخلی، قیمت هر کیلو سرب و روی ایران در بازارهای داخلی حدود 20 تا 30 تومان افزایش خواهد یافت.
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 9.2345825831095
Query time: 7.7889049847921