X
  • معاونت بازرگانی داخلی
فرم مشاهده خبر
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۱۱:۳۳ ۵۰
چچ
سفر معاون بازرگانی داخلی به استان کرمانشاه

راه اندازی و بهره برداری پروژه تولیدی درایام الله دهه فجر 1399

سفر معاون بازرگانی داخلی به استان کرمانشاه

جناب آقای قبادی معاون بازرگانی داخلی به همراه مدیران کل معاونت روز سه شنبه مورخ 99/11/21 به استان کرمانشاه ( استان معین ) به منظور بهره برداری وراه اندازی مجدد پروژه های تولیدی عزیمت کردند.

باتوجه به هماهنگی های انجام شده بامسئولین استان کرمانشاه سفرمعاون بازرگانی داخلی با محوریت موارد ذیل انجام می پذیرد.

-افتتاح طرح های استانی برای موارد پیش بینی شده

- شرکت درمراسم روزملی صادرات باحضور استاندار محترم استان

- دیدار با فعالین بخش ها ی تولیدی وتجاری استان

- بررسی مسایل تسهیل ورفع موانع تولید استان.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 1.1501873334249
Query time: 0.42334906260173