X
  • معاونت طرح و برنامه
فرم مشاهده خبر
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۰۹:۱۲ ۱۸۴
چچ
علی رسولیان عضو کمیسیون اصلی نظارت بر تأسیس و فعالیت تشکل‌های تخصصی صنعتی و معدنی شد

با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

علی رسولیان عضو کمیسیون اصلی نظارت بر تأسیس و فعالیت تشکل‌های تخصصی صنعتی و معدنی شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران را به‌عنوان عضو کمیسیون اصلی نظارت بر تأسیس و فعالیت تشکل‌های تخصصی صنعتی و معدنی منصوب کرد.

ه‌ گزارش شاتا از روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، علیرضا رزم‌ حسینی در حکم انتصاب علی رسولیان آورده است: به منظور حسن اجرای مفاد دستورالعمل صدور پروانه تأسیس و فعالیت تشکل‌های تخصصی صنعتی و معدنی به شماره 60.261737 مورخ 1391.10.13، بدین وسیله به‌عنوان عضو کمیسیون اصلی نظارت بر تأسیس و فعالیت تشکل‌های تخصصی صنعتی و معدنی منصوب می‌شوید.

در ادامه این حکم آمده است: امید است با استفاده از تجارب مفید جنابعالی، کمیسیون مذکور در ارتقاء رسیدگی به امور تشکل‌های صنعتی و معدنی و ارتباط هرچه مؤثرتر آن‌ها با این وزارتخانه، توفیق بیشتری حاصل نماید.

شایان ذکر است، در اجرای تصویب نامه شماره 1.12.16680 مورخ 1377.10.12 و آئین نامه اجرایی نحوه تأسیس انجمن‌های تخصصی صنایع همگن و خانه‌های صنعت استان شماره 17092.2015.1547 مورخ 1378.04.09 کمیسیون امور زیربنایی و صنعت و محیط زیست ریاست جمهوری و با عنایت به ماده (۱۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه، ترویج و حمایت از تشکل‌های تخصصی صنعتی و معدنی، مشارکت عامه در تصدی امور قابل واگذاری و ایجاد رقابت سالم به منظور جلب مشارکت بیشتر بخش‌های خصوصی در امور عمومی و خدمات اجتماعی، تولید، اشتغال، تجارت، تحقیقات و بهره برداری از تأسیسات زیربنایی و عمومی، توسعه و تسهیل ارتباطات بین تشکل‌ها و ساختارهای صنعتی و معدنی، دستورالعمل صدور پروانه تأسیس و فعالیت تشکل‌های تخصصی صنعتی و معدنی از سوی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.

رسیدگی به درخواست تأسیس و بررسی صلاحیت علمی و عمومی هیأت مدیره، تصویب، نظارت بر حسن انجام کار و تجدید پروانه انجمن‌های تخصصی صنایع و معادن همگن و خانه‌های صنعت، معدن و تجارت استانی، از جمله وظایف کمیسیون‌های اصلی و فرعی نظارت بر تأسیس و فعالیت تشکل‌های تخصصی صنعتی و معدنی می‌باشد.

یکی از معاونان به انتخاب وزیر، ریاست این کمیسیون را برعهده دارد، یکی از مشاوران وزیر و یکی از معاونان تخصصی ذیربط نیز حسب مورد به‌عنوان عضو و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری و بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان دبیر کمیسیون فعالیت می‌نمایند.

کمیسیون فرعی استان‌ها نیز با ریاست رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و عضویت یکی از معاونان تخصصی ذیربط حسب مورد و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان به فعالیت می‌پردازند

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 1.2734212875366
Query time: 0.56384468078613