X
دوشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۸۳ ۱۴:۴۰ ۷۰۰۹
چچ
سهم استانها در تولید ناخالص ملی اعلام شد

سهم استانها در تولید ناخالص ملی اعلام شد

مرکز آمار ایران همه ساله با جمع آوری داده های خرد از طریق سرشماریها ,آمارگیریهای نمونه ای و استفاده از منابع آمارهای ثبتی و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانهای کشور به ارائه تصویر اقتصادی استانها مبادرت می نماید.در نشریه ای که تحت عنوان «حسابهای منطقه ای ـ حساب تولید استانهای کشور در سالهای 80 ـ1379 »توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است محصول ناخالص داخلی 28 استان کشور و ارزش افزوده بخشهای اقتصادی آنها به تفصیل 72 رشته فعالیت در سالهای 1379 و 1380 ارائه شده است .بر اساس داده های این نشریه در سال 1380 ,از میان استانهای کشور ,استان تهران با 193 هزار میلیارد ریال کشور را gdp 26 درصد )gdp (محصول ناخالص داخلی داشته و دارای مقام اول در میان 28 استان بوده است .این در حالی است که جمعیت استان تهران فقط 17,7 درصد متعلق به استان gdp جمعیت کشور بوده است .کمترین کل gdp چهارمحال و بختیاری با سهم برابر 7 ,0 درصد از کشور می باشد.gdp بررسی داده های این نشریه نشان می دهد 51 درصد کل کشور ,در استانهای تهران ,gdp کشور ,به ترتیب سهم در خوزستان ,خراسان و اصفهان با سهمی برابر 40 درصد سرانه gdp جمعیت کل کشور ,ایجاد شده است .بررسی استانها نشان می دهد بیشترین آن به ترتیب متعلق به استانهای کهگیلویه و بویراحمد (50 میلیون ریال ),خوزستان (22 میلیون ریال ),تهران (17 میلیون ریال )و استان مرکزی (15 میلیون ریال )و کمترین آن به ترتیب متعلق به استانهای سیستان و بلوچستان (4,3 میلیون ریال ),کردستان (5 میلیون ریال )و استان کرمانشاه (6 میلیون ریال )است .به طور کلی سرانه استانهای کهگیلویه وبویراحمد ,gdp می توان گفت خوزستان , تهران ,مرکزی ,هرمزگان ,بوشهر و قزوین نسبت به کل کشور در سطح بالاتر و بقیه استانها در سطح gdp سرانه سرانه استان gdp پائینتری قرار دارند .لازم به ذکر است کهگیلویه و بویراحمد بدون نفت به ردیف سوم ما قبل آخر و سرانه استان خوزستان بدون نفت به ردیف سیزدهم gdp منتقل می شود.از دیگر یافته های حاصل از این اطلاعات شناخت ساختار اقتصادی استانها است .بطور مثال طبق این اطلاعات در استانهای آذربایجان شرقی .قم ,کردستان .خراسان ,سیستان و بلوچستان و گیلان فعالیت عمده فروشی و خرده فروشی ,در استانهای آذربایجان غربی ,اردبیل ,فارس ,کرمان ,کرمانشاه ,گلستان ,هارمحال و بختیاری ,زنجان ,سمنان ,لرستان ,مازندران و همدان فعالیت کشاورزی و در استانهای اصفهان ,بوشهر ,قزوین ,مرکزی و یزد فعالیتهای صنعتی بیشترین سهم استان داراست .gdp را در استان های تهران ,خوزستان ,خراسان و اصفهان 51 درصد محصول ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده اند

مرکز آمار ایران همه ساله با جمع آوری داده های خرد از طریق سرشماریها ,آمارگیریهای نمونه ای و استفاده از منابع آمارهای ثبتی و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانهای کشور به ارائه تصویر اقتصادی استانها مبادرت می نماید.در نشریه ای که تحت عنوان «حسابهای منطقه ای ـ حساب تولید استانهای کشور در سالهای 80 ـ1379 »توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است محصول ناخالص داخلی 28 استان کشور و ارزش افزوده بخشهای اقتصادی آنها به تفصیل 72 رشته فعالیت در سالهای 1379 و 1380 ارائه شده است .بر اساس داده های این نشریه در سال 1380 ,از میان استانهای کشور ,استان تهران با 193 هزار میلیارد ریال کشور را gdp 26 درصد )gdp (محصول ناخالص داخلی داشته و دارای مقام اول در میان 28 استان بوده است .این در حالی است که جمعیت استان تهران فقط 17,7 درصد متعلق به استان gdp جمعیت کشور بوده است .کمترین کل gdp چهارمحال و بختیاری با سهم برابر 7 ,0 درصد از کشور می باشد.gdp بررسی داده های این نشریه نشان می دهد 51 درصد کل کشور ,در استانهای تهران ,gdp کشور ,به ترتیب سهم در خوزستان ,خراسان و اصفهان با سهمی برابر 40 درصد سرانه gdp جمعیت کل کشور ,ایجاد شده است .بررسی استانها نشان می دهد بیشترین آن به ترتیب متعلق به استانهای کهگیلویه و بویراحمد (50 میلیون ریال ),خوزستان (22 میلیون ریال ),تهران (17 میلیون ریال )و استان مرکزی (15 میلیون ریال )و کمترین آن به ترتیب متعلق به استانهای سیستان و بلوچستان (4,3 میلیون ریال ),کردستان (5 میلیون ریال )و استان کرمانشاه (6 میلیون ریال )است .به طور کلی سرانه استانهای کهگیلویه وبویراحمد ,gdp می توان گفت خوزستان , تهران ,مرکزی ,هرمزگان ,بوشهر و قزوین نسبت به کل کشور در سطح بالاتر و بقیه استانها در سطح gdp سرانه سرانه استان gdp پائینتری قرار دارند .لازم به ذکر است کهگیلویه و بویراحمد بدون نفت به ردیف سوم ما قبل آخر و سرانه استان خوزستان بدون نفت به ردیف سیزدهم gdp منتقل می شود.از دیگر یافته های حاصل از این اطلاعات شناخت ساختار اقتصادی استانها است .بطور مثال طبق این اطلاعات در استانهای آذربایجان شرقی .قم ,کردستان .خراسان ,سیستان و بلوچستان و گیلان فعالیت عمده فروشی و خرده فروشی ,در استانهای آذربایجان غربی ,اردبیل ,فارس ,کرمان ,کرمانشاه ,گلستان ,هارمحال و بختیاری ,زنجان ,سمنان ,لرستان ,مازندران و همدان فعالیت کشاورزی و در استانهای اصفهان ,بوشهر ,قزوین ,مرکزی و یزد فعالیتهای صنعتی بیشترین سهم استان داراست .gdp را در استان های تهران ,خوزستان ,خراسان و اصفهان 51 درصد محصول ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده اند

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 8.809402624766
Query time: 8.0468357404073