X
فهرست مطالب فصلنامه پژوهشگاه بازرگانی - شماره 78- بهار 1395
  • دوشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ ۱۰:۴۲

    مکان یابی و تعیین ظرفیت عناصر زنجیره تأمین حلقه بسته

    چکیده در دنیای کنونی، بحث بازآوری و استفاده مجدد محصولات مصرفی اهمیت خاصی یافته است؛ از این‌رو، مقاله حاضر به بررسی مدیریت زنجیره‌تأمین حلقه بسته می‌پردازد. از آن‌جا‌که ...

  • دوشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۵