• اداره اموال

   اداره اموال

    1 - ارسال صورتحسابهای رسیده و فرستاده به وزارت دارائی وامور اقتصادی .

     2- انتصاب امین موال جهت ساختمانهای تابعه .

     3- رسیدگی به صورتحسابهای امناء اموال جهت ارسال به وزارت دارایی و امور اقتصادی .

     4- نظارت برامور انبارگردانی .

     5- نظارت به تحویل و تحول اموال منقول و غیرمنقول دولتی . 

     6- نگهداری اسناد و مدارک مربوط به املاک و خودروها .

     7- اعلام وصول از کلیه دانشگاهها و واحدهای تابعه مبنی بر وصول اموال تحویلی .

     8- نگهداری و انتقال اموال اسقاط تا تعیین تکلیف نهایی .

     9- نگهداری صورتهای رسیده و فرستاده امناء اموال واحدهای تابعه .

     10- پلمپ دفاتر انبار و اموال امناء اموال .

     11- تهیه برچسب جهت کلیه اموال وزارتخانه .

     12- صورت‌برداری از اموال اطاقها هر شش ماه یکبار .

     13- نظارت بر تحویل وتحول ساختمانهای تابعه .

     14- ارائه آمار به واحدهای نظارتی اعم از وزارت دارایی بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و غیره .

     15- ورود اطلاعات و آمار کلیه اموال اعم از میز، صندلی، کامپیوتر، موبایل ، نت بوک، املاک و خودرو در سیستم کامپیوتر .

     16- تهیه نرم افزار اطلاعات اموال جهت واحدهای تابعه .

     17- رسیدگی به اموال که سرقت گردیده تا تعیین تکلیف نهایی .

     18- رسیدگی به تحویل و تحول امناء اموال . 

     19- تحویل و تحول اموال بین کارمندان استفاده کننده .

     20- فروش و انتقال اموال اسقاط و مازاد به وزارتخانه‌های دیگر .

     21- ایجاد وحدت و هماهنگی در مورد اجرای قوانین و مقررات حاکم بر اموال دولتی جهت امناء اموال .

     22- راهنمایی و رفع اشکال هایی که برای امناء اموال در زمینه اجرایی قوانین و مقررات مربوط به اموال دولتی به وجود می‌آید .

     23- برررسی نیازهای آموزشی جهت امناء اموال.

     24- اعزام مأمور به منظور رسیدگی به موجودی و حسابهای اموال و نحوه مقررات مربوط در مواقع لزوم و همچنین برچسب درخواست واحدهای دیگر .

     25- تلاش و پیگیری جهت مستندسازی املاک مربوط به وزارت متبوع .

     26- نگهداری و حساب اموال امانی از سایر وزارتخانه .

     27- نگهداری حساب اموال که طبق قانون و مقرات هزینه آنها به حساب پیمانکار منظور شود .

     28- نظارت بر نصب علائم مخصوص و برچسب های شماره دار بر روی هر یک از اموال .

     29- نظارت بر تنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرفی .

     30- نظارت بر پروانه های خروجی اموال .

     31- نظارت و صورت برداری از اموال زائد و اسقاط و جمع آوری آن .

     32- بررسی و نظارت بر حساب کلیه اموال منقول و غیر منقول .

     33- بررسی و نظارت بر حساب اموال منقول مسروقه و از بین رفته .

     34- نظارت بر اموال واحدها و تهیه سیاهه هر اطاق و نصب آن در هر اطاق .

     35- حفظ و حراست از بیت المال .

     36- نظارت بر نصب علائم مخصوص و برچسب های شماره دار بر روی هر یک از اموال .

     37- نظارت بر تنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرفی .

     38- نظارت بر پروانه های خروجی اموال .

     39- نظارت و صورت برداری از اموال زائد و اسقاط و جمع آوری آن .

     40- بررسی و نظارت بر حساب کلیه اموال منقول و غیر منقول .

     41- بررسی و نظارت بر حساب اموال منقول مسروقه و از بین رفته .

     42- نظارت بر اموال واحدها و تهیه سیاهه هر اطاق و نصب آن در هر اطاق .

     43- حفظ و حراست از بیت المال.

    

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 236,693,687
تعداد بازدید امروز : 9,258
تعداد بازدید دیروز : 52,516
تعداد بازدید هفته : 161,176
تعداد بازدید این ماه : 810,553
آخرین به روزرسانی : 1399/05/20 23:34

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.