• صدور مجوز بازاریابی شبکه ای

   صدور مجوز بازاریابی شبکه ای

   مبانی قانونی ( مقررات ):  
   دستورالعمل داخلی معاون توسعه بازرگانی داخلی درخصوص تاسیس ونحوه فعالیت ونظارت  برشرکتهای بازاریابی شبکه ای -قانون تجارت الکترونیک - فهرست گروههای کالایی قابل عرضه توسط شرکتهای بازار یابی شبکه
   زمان بندی:
   باتوجه به نوع درخواست-درصورت کامل بودن ونداشتن منع قانونی یک ماه
   مراحل انجام کار:
     1. تکمیل و طرح تجاری ، مدارک و مستندات مندرج دستورالعمل بازاریابی شبکه ای توسط متقاضی و ارائه به دبیرخانه کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای
   2 . انتخاب و معرفی حسابرس از بین موسسات معرفی شده توسط متقاضی
   3 . ارجاع طرح به طور همزمان به حسابرس جهت بررسی توجیه اقتصادی طرح و به کارگروه کارشناسی جهت بررسی طرح از حیث انطباق با معیارها و دستورالعمل
   4 . اخذ نتایج بررسیها از کارگروه کارشناسی و موسسه حسابرسی منتخب و ابلاغ نتایج به متقاضی
   5 . درصورت تایید طرح تجاری توسط حسابرس و کارگروه ، فرایند صدور مجوز ادامه و در غیر این صورت متوقف می گردد.
   6 . اخذ نرم افزار منطبق با طرح تجاری تایید شده از متقاضی جهت ارائه به شرکت نرم افزاری معتمد
   7 . بررسی نرم افزار طرح توسط شرکت نرم افزاری از حیث انطباق با طرح تاییدی و اعلام نتیجه به دبیرخانه
   8 . بررسی صلاحیت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت متقاضی توسط مراجع ذیصلاح و اعلام نتیجه به متقاضی
   9 . اخذ تعهدنامه،وکالتنامه و ضمانت مالی )به مبلغ 5000000000 ریال(از متقاضی توسط دبیرخانه )کلیه مدارک مزبور باید به امضای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت متقاضی برسد(
   10 . ارائه صورت جلسات و اساسنامه مربوطه )که به تایید بازرس شرکت رسیده شده باشد( توسط متقاضی به دبیرخانه
   11 . جمع بندی کلیه تاییدیه ها) طرح تجاری، نرم افزار،بررسی صلاحیت اعضا، عدم سوئ پیشینه ، تعهدنامه،وکالتنتمه،ضمانت مالی و اساسنامه( و طرح آن در کمیته نظارت بر فعالیت بازاریابی شبکه ای جهت معرفی متقاضی به اداره ثبت شرکتها
   12 . معرفی متقاضی به اداره ثبت شرکتها جهت ثبت موضوع فعالیت بازاریابی شبکه ای و اساسنامه13 . اخذ و ارائه تاییدیه اداره ثبت توسط متقاضی به دبیرخانه
   14 . طرح موضوع صدور مجوز قطعی فعالیت بازاریابی شبکه ای جهت شرکت متقاضی در کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای و اتخاذ تصمیم در این خصوص
   15 . صدور مجوز فعالیت بازاریابی شبکه ای جهت متقاضی توسط دبیرخانه بازاریابی شبکه ای پس از اخذ تاییدیه کمیته نظارت
   مراکز ارائه فهرست:
   معاونت توسعه بازرگانی داخلی
   ddc.mim.gov.ir
   تهران - ضلع شمال شرقی میدان ولیعصر-ساختمان شماره 3 وزارت صنعت، معدن و تجارت -طبقه 9
    تلفن: 88902179
   وکلیه سازمانهای صنعت ،معدن وتجارت استانها

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 240,258,805
تعداد بازدید امروز : 3,038
تعداد بازدید دیروز : 59,885
تعداد بازدید هفته : 164,553
تعداد بازدید این ماه : 278,303
آخرین به روزرسانی : 1399/08/06 01:11

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.