• پرسش های متداول

   پرسش های متداول

   1-      واحد صنعتی به چه مکانی گفته میشود ؟
   مکانی است مشخص که مالک آن می تواند با شخصیت حقوقی یا حقیقی ، یک یا چند فعالیت صنعتی را در آن انجام دهد.

   2-      جواز تاسیس چیست ؟
   مجوزی است که پس از احراز شرایط لازم به منظور سرمایه گذاری در انجام فعالیت صنعتی به نام متقاضی از سوی سازمان صنایع و معادن استان
   صادر می گردد .

   3-    جواز تاسیس صادره تا چه زمانی اعتبار دارد و تمدید آن به چه نحو است ؟
   مدت اعتبار جواز تاسیس از تاریخ صدور به مدت یک سال بوده و تمدید آن مشروط به انجام اقدامات اجرایی از قبیل خرید زمین و شروع عملیات ساختمان سازی و ارائه
   گزارش پیشرفت فیزیکی کار ، هر دو ماه یکبار به سازمان میباشد .

   4-      منظور از تولید آزمایشی چیست ؟
   تولید آزمایشی به منزله نصب و راه اندازی ماشین آلات و نجهیزات مرتبط با تولید محصول و نیز تولید محصول در یک دوره مشخص
   بصورت انبوه میباشد . تشخیص انجام تولید آزمایشی بر عهده سازمان صنایع و معادن استان میباشد .

   5-     جواز تاسیس و پروانه خدمات مهندسی چه مجوزی است ؟
   جواز تاسیس - مجوزی است که پس از بررسی های کارشناسی در صورت احراز شرایط و کامل بودن مدارک و کسب امتیاز لازم از طرف سازمان صنعت معدن تجارت استان صادر می گردد که مدت اعتبار آن یکسال از تاریخ صدور و حداکثر دوبار و هر بار نیز به مدت یکسال قابل تمدید میباشد.
   پروانه
   مجوزی است که پس از جواز تاسیس ( در صورت نداشتن جواز تاسیس مشروط به احراز شرایط ) و کامل بودن کلیه مدارک و امکانات لازم و پس از بازدید کارشناس مریوطه از طرف سازمان صنایع و معادن استان صادر می گردد.

   6-      تعداد مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد چند تا است؟

    در ایران 17 منطقه ویژه و 7منطقه آزاد داریم.

   7-     مناطق آزاد چگونه مناطقی می باشند؟

   منطقه آزاد عبارت است از : منطقه ای در یک کشور که برای تسهیل و توسعه صادرات و جذب سرمایه های خارجی به وجود می آید. به عبارت دیگر منطقه آزاد در زمینه صادرات کالا و جذب سرمایه های خارجی به طور کامل آزاد بوده و با راه کارهای بسیار تسهیل کننده ای برای صادرات و جذب سرمایه های خارجی از طریق این مناطق، دولتها سعی می کنند تا زمینه های مناسب را برای سرمایه گذاری و توسعه صادرات و کسب درآمدهای ارزی به وجود آورند.

        8-     مزایای قانونی منطقه آزاد کدامند؟

   -          برخورداری از انواع معافیتهای مالیاتی

   -         امکان ورود ماشین آلات، قطعات و مواد اولیه جهت صنایع منطقه بدون عوارض گمرکی و بهره گیری از قانون

   -         مزیت ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی منطقه

   -         آزادی کامل ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی

   -         مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی خاص در منطقه آزاد

   -         عدم نیاز به صدور روادید) ویزا ( جهت ورود و خروج اتباع خارجی از مبادی ورودی و خروجی مجاز منطقه

   -         مقررات اخذ عوارض خاص منطقه آزاد انزلی و معافیت از عوارض معمول کشور

   -         مقررات ثبت شرکتها و مااکیتهای صنعتی و معنوی خاص منطقه آزاد

   9-      چه کسانی می توانند در مناطق آزاد تجاری - صنعتی سرمایه گذاری نمایند؟

    کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمانهای بین المللی طبق مقررات مناطق آزاد می توانند مستقلاً و یا با مشارکت سازمان و شرکتهای تابعه آن یا با مشارکت یکدیگر در مناطق آزاد سرمایه گذاری نمایند.

   10-  منظور از سرمایه گذاری داخلی چیست؟

    کلیه سرمایه گذاریهای ریالی که بوسیله سرمایه گذاران داخلی انجام می گیرد.

   11-  آیا سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد مجاز است؟

   یکی از اهداف اساسی ایجاد مناطق آزاد جذب سرمایه گذاری خارجی است لذا سرمایه گذاری خارجی در این مناطق مجاز بوده اما فقط زمانی سرمایه گذاری مشمول مزایای قانونی مناطق می شوند که مجوزهای لازم را بر اساس قوانین مناطق دریافت نمایند.

   12-   آیا امکان سرمایه گذاری خارجی در واحدهای موجود وجود دارد؟چگونه؟
      از نظر مقـررات قانـون سرمایـه گـذاری خارجـی تفاوتی میان سرمایه گـذاری جــدیــد و سرمایه گذاری در یک واحد اقتصادی موجود وجود ندارد و کلیه سرمایه گذاران خارجی می توانند در هر زمان مبادرت به سرمایه گذاری در یک طرح جدید و یا بنگاه اقتصادی موجود نمایند.

   13-  سرمایه گذاری مستقیم خارجی درچه بخشهایی مجاز است؟ 

    سرمایه گذاری مستقیم خارجی درکلیه زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است، قابل انجام می باشد .

         14-   آیا داشتن شریک محلی برای سرمایه گذاران خارجی الزامی است؟

    خیر، داشتن شریک محلی الزامی نیست اما معمولا سرمایه گذاران خارجی به علت آشنابودن طرف های  ایرانی با شرایط کار، مقررات و ضوابط اداری، راههای استفـاده از امکانات محلی و غیره تمایل به اختیار نمودن شریک محلی دارند.

   15-  حد مجاز سرمایه گذاری خارجی دربخش صنعت ومعدن وتجارت  چه میزان است ؟ 

     از حیث درصد مشارکت و میزان سرمایه گذاری هیچگونه محدودیتی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.

   16-   منظور از مناطق ویژه اقتصادی چیست ؟ 

          مناطـق ویژه اقتصادی مناطق محصور گمرکی هستند که ورود کالا، ماشین آلات و تجهیزات به آن مناطق از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی میباشد. هریک از این مناطق ممکن است باهدفهای خاصی تاسیس شده باشند. برخی برای نگهداری کالا به قصد واردات به کشور و یا صادرات به خارج، و برخی نیز علاوه بر نگهداری کالا ممکن است برای انجام امور تولیدی و صنعتی طراحی شده باشند .

   17-  آیا ایجاد پایگاه قانونی بصورت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران امکانپذیر است؟
     بلی. هر شرکت خارجی برای توسعه امور تجاری خود و انجام تکالیف قراردادی و فعالیتهای بازاریابی و غیره میتواند با ثبت شعبه و یا نمایندگی شرکت مادر مبادرت به ایجاد یک پایگاه قانونی در ایران نماید. جهت تأسیس شعبه یا نمایندگی مقررات خاصی وجود دارد و متقاضیان باید مستقیماً به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مراجعه نمایند.

   18-  شهرکهای صنعتی چه ویژگی هایی دارند و چه تسهیلاتی در آنها فراهم است؟
    
   شهرکهای صنعتی شهرک های پیش ساخته ای هستند که توسط شرکت شهرکهای صنعتی ایران وابسته به وزارت صنایع و معادن در قطبهـای صنعتـی سراسـر کشور ایجاد شده و آماده استفـاده برای سرمایه گذاران می باشند. لازم به ذکر است که در برخی از این شهرکها، کارخانه ها و کارگاههـای صنعتی ساخته شده آماده واگذاری است. نکته مهم در این شهرکها، در اختیار بودن خدمات زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز و تلفن و دسترسی به شبکه های عمده حمل و نقل کشور می باشد

   19-  زمینه های مجاز برای سرمایه گذاری خارجی در ایران بر اساس قانون سرمایه گذاری خارجی کدام است؟
    زمینه های مجاز سرمایه گذاری خارجی در ایران بسیار متنوع می باشد و کلیه فعالیتهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی که به عمران و آبادی و فعالیتهای تولیدی منجر شود را شامل میگردد.

   20-  آیا سرمایه گذاریهای خارجی بطور خودبخود از حمایتهای قانون برخوردار می شوند؟
    خیر. برقراری حمایتهای قانون نسبت به سرمایه گذاریهای خارجی مستلزم اخذ مجوز سرمایه گذاری میباشد

   21-   سرمایه گذاری خارجی که قبلا انجام شده ولی از پوشش حمایتی قانون برخوردار نبوده است، چگونه و در چه شرایطی می تواند از پوشش قانون برخوردار شود ؟ 
    سرمایه گذاریهایی که در گذشته انجام شده و تحت پوشش قانون نبوده اند می توانند در هر زمان پس از طی مراحل پذیرش مشروط به ایجاد ارزش افزوده جدید تحت پوشش قانون قرار گیرند .

   22-   نحوه تملک زمین در طرح سرمایه گذاری خارجی چگونه است؟ 
    تملک زمین به نـام تبعه خارجی امـکان پذیر نمی باشد لکن چنانچه طرح سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت که هویتی ایرانی دارد، مجاز خواهد بود

   23-   آیا امکان ثبت حق اختراع و علائم تجاری درایران وجود دارد؟
    حقوق مالکیت صنعتی و معنوی اعم از حق اختراع، حق علائم و اسامی تجاری و غیره براساس قانون ثبت علائم و اختراعات کشور قابل ثبت و حمایت قانونی می باشد. 

   24- آیا استقرار واحدهادر مناطق محروم موجب افزایش میزان ودوره معافیت مالیاتـی می گردد؟

               بلی. 100 در صد درآمد مشمول مالیــات کلیه واحدهایی که در مناطق محـروم مستقر می باشند به مدت

             10 سال از معافیت مالیاتی برخوردار است (ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم).

    

    

    

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 238,619,578
تعداد بازدید امروز : 23,349
تعداد بازدید دیروز : 39,032
تعداد بازدید هفته : 275,954
تعداد بازدید این ماه : 149,972
آخرین به روزرسانی : 1399/07/04 12:20

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.