X
سه شنبه, ۱۲ مهر ۱۳۸۴ ۱۵:۵۰ ۹۹
چچ
با هدف شناساسی نقاط امیدبخش معدنی صورت گرفت:تهیه نقشه‌هاى یک‌ 25 ‌هزارم ژئوشیمیایى و زمین‌شناسى اقتصادى کشور در سازمان زمین‌شناسیspx46

با هدف شناساسی نقاط امیدبخش معدنی صورت گرفت:تهیه نقشه‌هاى یک‌ 25 ‌هزارم ژئوشیمیایى و زمین‌شناسى اقتصادى کشور در سازمان زمین‌شناسیspx46

 
نخستین نقشه‌های ژئوشیمیایی و زمین‌شناسی اقتصادی کشور با مقیاس یک‌ بیست ‌و پنج ‌هزارم برای مطالعه و پی‌جویی نقاط امیدبخش معدنی توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تهیه می‌شود.
 مهندس ناصر عابدیان - معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی - با اعلام این مطلب خاطرنشان کرد: با توجه به تدوین استراتژی اکتشاف در برنامه سوم توسعه دولت و سیاست‌گذاری‌های اتخاذ شده در خصوص اجرای عملیات اکتشافی که برروی زون‌های بیست‌گانه اکتشافى کشور متمرکز شده بود، سازمان زمین‌شناسی، پس ازشناسایی نواحی امید بخش معدنی مبادرت به تهیه نقشه های ژئوشیمیایی و زمین‌شناسی اقتصادی با مقیاس یک ‌بیست ‌و ‌پنج ‌هزارم کرده که این عملیات در سال جاری برروی مناطق امیدبخش معدنی که در استان‌های ‌آذربایجان ‌شرقی و غربی، مرکزی، سمنان، کرمان و یزد شناسایی شده اند در حال اجرا است.
وى هدف از مطالعه و شناسایى نواحى امید بخش معدنى را معرفى کانسارهاى حائز ‌اهمیت و با ذخیره اقتصادى مناسب دانست و تصریح کرد: ‌در صورت ادامه این روند، فعالیت بخش‌هاى مختلفی اعم از دولتی و خصوصی برای ادامه عملیات اکتشافى و بهره برداری از معادن در سراسر ایران تشدید خواهد شد.
عابدیان افزود: درسال‌هاى گذشته تعیین نواحى امیدبخش معدنى با تلفیق پنج لایه اطلاعاتى انجام شده است که این امر براى اولین بار و تقریبا منطبق با استاندارد‌هاى بین‌المللى در کشور صورت گرفته که سرآغاز تحول در عرصه شناسایى نواحى امیدبخش معدنى به شمار مى‌آید به طوری که رونق چنین فرهنگ اکتشافى مى‌تواند زیر‌بناى علمى و فنى قابل توجهى در جامعه اکتشافى پدید آورد.
معاون اکتشاف سازمان زمین شناسى در توضیح بیشتر پیرامون نحوه اجراى عملیات اکتشافى افزود: با شناسایى وتفکیک مناطق مختلف معدنى با اولویت از درجه یک تا درجه سه از موارد مهمی بوده است که درمرحله شناسایی و در فاز یک عملیات اکتشافی انجام پذیرفته است.
بنابر اعلام سازمان زمین‌شناسی، وى خاطرنشان شد: ‌بدیهی است با استمرار مرحله دوم اکتشافى یعنى مرحله پى‌جویى چنانچه پس از اتمام این عملیات، ‌محدوده‌های امیدبخش به نقاطی ختم شوند که از لحاظ اقتصادی قابلیت ادامه عملیات اکتشافى را داشته باشند در چارچوب اکتشافات عمومی و پس از آن اکتشافات تفضیلى، ادامه عملیات اکتشافی به اجرا درخواهد آمد.
عابدیان در ادامه با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته در این خصوص یادآور شد: به منظور تهیه نقشه‌هاى ژئوشیمیایى بالغ بر 14 میلیارد ریال درسال 84 برآورد مالی شده است که این عملیات هم در چارچوب فعالیت هاى سازمان و هم ازطریق بخش خصوصى انجام مى‌شود.
معاون اکتشاف سازمان زمین شناسى در ادامه اضافه کرد: تهیه نقشه هاى زمین شناسى و زمین شناسى اقتصادى که همراه با تهیه نقشه های ژئوشیمیایی در مقیاس 1:25000 است، کمک قابل توجهى به امر شناخت هر چه بیشتر متالوژنى ایران مى‌کند و امیدواریم که با اجراى این پروژه ها، در نهایت به ذخائر معدنى قابل توجهی در کشور دست یافته و جامعه معدنی کشور از قوت و قدرت اجرایی بیشتری برخوردار شود
 
 

 
نخستین نقشه‌های ژئوشیمیایی و زمین‌شناسی اقتصادی کشور با مقیاس یک‌ بیست ‌و پنج ‌هزارم برای مطالعه و پی‌جویی نقاط امیدبخش معدنی توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تهیه می‌شود.
 مهندس ناصر عابدیان - معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی - با اعلام این مطلب خاطرنشان کرد: با توجه به تدوین استراتژی اکتشاف در برنامه سوم توسعه دولت و سیاست‌گذاری‌های اتخاذ شده در خصوص اجرای عملیات اکتشافی که برروی زون‌های بیست‌گانه اکتشافی کشور متمرکز شده بود، سازمان زمین‌شناسی، پس ازشناسایی نواحی امید بخش معدنی مبادرت به تهیه نقشه های ژئوشیمیایی و زمین‌شناسی اقتصادی با مقیاس یک ‌بیست ‌و ‌پنج ‌هزارم کرده که این عملیات در سال جاری برروی مناطق امیدبخش معدنی که در استان‌های ‌آذربایجان ‌شرقی و غربی، مرکزی، سمنان، کرمان و یزد شناسایی شده اند در حال اجرا است.
وی هدف از مطالعه و شناسایی نواحی امید بخش معدنی را معرفی کانسارهای حائز ‌اهمیت و با ذخیره اقتصادی مناسب دانست و تصریح کرد: ‌در صورت ادامه این روند، فعالیت بخش‌های مختلفی اعم از دولتی و خصوصی برای ادامه عملیات اکتشافی و بهره برداری از معادن در سراسر ایران تشدید خواهد شد.
عابدیان افزود: درسال‌های گذشته تعیین نواحی امیدبخش معدنی با تلفیق پنج لایه اطلاعاتی انجام شده است که این امر برای اولین بار و تقریبا منطبق با استاندارد‌های بین‌المللی در کشور صورت گرفته که سرآغاز تحول در عرصه شناسایی نواحی امیدبخش معدنی به شمار می‌آید به طوری که رونق چنین فرهنگ اکتشافی می‌تواند زیر‌بنای علمی و فنی قابل توجهی در جامعه اکتشافی پدید آورد.
معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی در توضیح بیشتر پیرامون نحوه اجرای عملیات اکتشافی افزود: با شناسایی وتفکیک مناطق مختلف معدنی با اولویت از درجه یک تا درجه سه از موارد مهمی بوده است که درمرحله شناسایی و در فاز یک عملیات اکتشافی انجام پذیرفته است.
بنابر اعلام سازمان زمین‌شناسی، وی خاطرنشان شد: ‌بدیهی است با استمرار مرحله دوم اکتشافی یعنی مرحله پی‌جویی چنانچه پس از اتمام این عملیات، ‌محدوده‌های امیدبخش به نقاطی ختم شوند که از لحاظ اقتصادی قابلیت ادامه عملیات اکتشافی را داشته باشند در چارچوب اکتشافات عمومی و پس از آن اکتشافات تفضیلی، ادامه عملیات اکتشافی به اجرا درخواهد آمد.
عابدیان در ادامه با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته در این خصوص یادآور شد: به منظور تهیه نقشه‌های ژئوشیمیایی بالغ بر 14 میلیارد ریال درسال 84 برآورد مالی شده است که این عملیات هم در چارچوب فعالیت های سازمان و هم ازطریق بخش خصوصی انجام می‌شود.
معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی در ادامه اضافه کرد: تهیه نقشه های زمین شناسی و زمین شناسی اقتصادی که همراه با تهیه نقشه های ژئوشیمیایی در مقیاس 1:25000 است، کمک قابل توجهی به امر شناخت هر چه بیشتر متالوژنی ایران می‌کند و امیدواریم که با اجرای این پروژه ها، در نهایت به ذخائر معدنی قابل توجهی در کشور دست یافته و جامعه معدنی کشور از قوت و قدرت اجرایی بیشتری برخوردار شود
 
 

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 12.149414698283
Query time: 11.346174399058