• ربیعی: مسئول دستگاهی که بخشنامه تفکیک جنسیتی صادر می کرد

   ربیعی: مسئول دستگاهی که بخشنامه تفکیک جنسیتی صادر می کرد

   وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی : مسئول دستگاهی که بخشنامه تفکیک جنسیتی صادر می کرد، امروز منادی حقوق زنان شده است، در آستانه انتخابات اینها منادی حقوق زن می شوند و در دوربین و چشم مردم نگاه می کنند و دروغ می گویند .

   به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی   ربیعی در مراسم بزرگداشت زنان کارگر گفت : واقعیت این است که این نشست ازچند جهت برای ما مهم است . یکی بحث کارگروکارگری و دیگری بحث زن است و ترکیب این دو  کارگران زن است ، زنانی که در محیط های کارزحمت می کشند دوموضوع جدا از هم  که هرکدام از موضوعات به نوبه خود اهمیت زیادی دارند. 
   وی افزود : فکر می کنم که هنوز در مورد موضوع کارگر فارغ از اینکه زن یا مرد هستند مانیاز به اندیشه بیشتر و فهم بیشتر از بحث کاردرتولید ملی و ارزش های اجتماعی ،اقتصادی ، کارگر در جامعه و وضعیت کارگردرجامعه و چگونگی متصل بودن همه  آن چه که مردم در  جامعه با آن زندگی می کنند ، با آن چیزی که به وجود می آید دارند .  به طور روزمره یا دربخش اقتصادی ، اجتماعی و سایربخش ها دارند به نوعی لذت زندگی کردن می برند ،درتلاش های کارگر است . 
   خوب در این میان بحث زن هست ، خود زن به اعتقاد من باز براهمیت موضوع وقتی زن و کارگر وکارگر زن مطرح می شود واقعیت اجتماعی زن هست ، واقعیت فرهنگی ، اقتصادی ، عاطفی زن ، نقش زن در ارزش های افزوده که در جامعه به وجود می آید ، مساله توازن کاروزندگی ، این ها نکاتی هستند که البته ما به خوبی با عقلانیت این ها را دیدیم و دربخش های قانونی و سیاست هایی که می گذاریم داریم این ها را رو به جلو نگاه می کنیم . 
   دکتر ربیعی به  رئوس نکات وتفاوت دیدگاه ها  اشاره کرد و گفت :  مساله  دیگر تحولات جمعیتی ایران است . امروز ۸۵۰ هزاردانشجو وارد بازارکارمی شوند که بیش از ۵۰ درصد آن ها دخترند  این ها واقعیت اجتماعی امروز از نظرجمعیت است ، رسته هایی که امروز انتخاب شدند سعی کردیم رسته های پرکشش اشتغالی باشد که زنان درآن بیشتر هستند .  در ۷۰۰هزارشغلی که سال ۹۵ ایجاد شد  حدود  ۶۰ درصد یا بیشتر زنان بودند که مشغول کارشدند  ، ولی هنوز تعدادی زن و مرد بیکارداریم .  به نظرمی رسد یکی از کارهای مهم ما این است که درآینده نوعی از مشاغل را ببینیم که هم زنان و هم  زنان تحصیل کرده بتوانند در آن جایگاه مشخص تری پیدا کنند و  رسته شغل هایی که زنان بتوانند در آن بیشتر ایفای نقش کنند . 
   وی افزود :   فکر می کنم یک آمادگی را ما هنوزپیدا نکردیم برای تضاد روابط کار دربرخی از مشاغل که زنان دارند درآن مشغول می شوند . ما ازاین به بعد با اشتغال موقت یا اشتغال درخانه بیشتر روبرو خواهیم بود . اکنون فضای مجازی شرایطی را ایجاد کرده که زنان بتوانند   راحت تردرخانه کارکنند ، زنان می توانند به راحتی درخانه بنشینند و کار کنند ، حتی ما در استان سیستان و بلوچستان می رویم در آن جا برای زنان برنامه ای را ارایه کردیم که  آموزش تایپ می دهیم که برخی از تایپ های اداری را سفارش دهند و آن ها انجام دهند .  بطور کلی شغل های مجازی در حال ایجاد است که عمدتا" زنانه است وما برای روابط کارآن باید برنامه ریزی داشته باشیم . 
   وی تصریح کرد: زنان روستا برای ما مهم هستند ، زنان روستا وارزش کار زنان درروستا برای ما بسیار مهم است ،  شاید یکی از محروم ترین قشرها  زنان روستایی وبحث کارزنان روستایی است ،ایجاد  ۶هزار صندوق خرد محلی از جمله برنامه هایی است که آن را  دنبال می کنیم.  این برنامه  بیشتر متکی برزنان است  ، بحث تعاونی های زنان  و نیز  زنان سرپرست   و یا  زنانی که مورد همسرآزاری قرارمی گیرند ازمسائل در پیش روی ماست.  این دسته از زنان ، هم باید در محیط کارکارکنند و هم قوانین و مقرارت طوری است که دچار تبعیض های مضاعف می شوند ، این ها موضوعات پیش روی ماست . 
   دکتر ربیعی افزود : زنانه شدن کار دربرخی از کارها و اجحاف به زنانه شدن ، درجایی دیدم که بخشنامه نشده است اما مصاحبه که می کنند بیان می کنند  که برای چند سال حق ازدواج و بچه دارشدن ندارید، این دیدگاه ها آرام آرام جای خود را باز می کند و دراین زمینه هم نیاز به کار و برنامه ریزی داریم و دربرنامه ریزی های خود قرارداده ایم . اینها رئوس نکاتی کبود که پیش روی ما قرار گرفته است . 
   وی افزود :  درحوزه کارآفرینی زنان ، درحوزه تعاونی، مشاغل خانگی با رویکرد اشتغال زایی زنان ، در بحث عدالت جنسیتی در فضای کار، دربحث عدالت جنسیتی، سیستم جنسیتی،  نظام بیمه و وضعیت محیط برای زنان کار از برنامهایی بوده که در این حوزه ها برآنها معطوف بوده ایم .   که در سال های آینده آثاربیشتر آن را خواهید دید . 
   وی تصریح کرد : توصیه ام به شما زنان این است که  در تشکل ها و نهادهای مربوط به زنان کارگر بیشتر مشارکت کنید، همین تشکلی که ما امروز داریم تشکل اتحادیه زنان کارگر، این تشکل می تواند  مبنایی  برای جهت دادن به نیازها و خواسته های زنان کارگر و نوعی جهت دادن به جنبش اجتماعی که زنان کارگر آن را دنبال می کنند باشد .  تشکل داشتن برای ما بسیار مهم است . 
   وی افزود :  به عنوان وزیرشما که بیشتر خودم را یک خادم می دانم اولا تشکر می کنم از سرکار خانم دکتر مولاوردی که به راستی ندیدم هیچ فرصتی را برای دنبال کردن حقوق زن ازدست ندادند . همواره این را دنبال کردند . حضور سه زن در کابینه ، شاید محوری ترین نقش را سرکارخانم مولاوردی دارند . سپاسگزاری می کنم از سرکارخانم جلودازاده همکار  دیرین ما که از جوانی تا امروز ماسراغ داریم همواره برای مساله کارگری و زن دویده است و امروز به عنوان یک پایگاه دانشی در حوزه مسائل زنان و کارگران است و خوشحالیم که امروزدرمجلس هستند وهمین طور از  آقای محجوب که گرچه مرد هستند اما دیدم واقعا از حقوق زنان خوب دفاع کرده اند و نماینده همه کارگران هست . رمز موفقیت آقای محجوب را می دانم هم مادرخیلی خوب و هم همسر خیلی خوب دارند .همچنین  آقای سرخو، حبیب زاده و صادقی که ازپیشکسوتان کارگری در شورای شهرفعالیت می کنند ،  ما نیازداریم که یک گروه بزرگ حامی  کارگروزنان کارگر داشته باشیم ، گروهی که بتوانند پرقدرت عمل کنند ، ترکیب این تیمی که امروز برخی از آنان را برشمردم می تواند به بهبود وضعیت کمک کند .
    دکتر ربیعی به مباحث انتخاباتی کاندیداها نیز اشاره کرد و گفت: اصلا دلم نمی خواست حرف انتخاباتی بزنم اما این را بگویم که درسایه عقلانیت و درسایه کارکارشناسی است که زنان جایگاه خود را پیدا می کنند. 
   وی افزود : امروز  مطلبی را به یادآوردم،  یک دستگاهی یک بخشنامه ای کرد که درآن گفتند جای خانم ها و آقایان را از هم جدا کنید ، وزارت کار اعتراض کرد و گفت درست نیست  که جاها را جدا کنید و دربرخی از پست ها هم نباشید ،  می دانید چه پاسخی دادند ؟ من را به بی غیرتی دینی متهم کردند و درارتباط با من و وزارتخانه من گفتند که مصداق هم نوایی با رسانه های معاند، بیگانه چون  بی بی سی و صدای امریکا و وادادگی به رسانه های بیگانه  و در جنگ رسانه ای دشمن  مرعوب شده اید. در حالیکه این ها امروزمنادی حقوق زن می شوند و در دوربین و چشم مردم نگاه می کنند و دروغ می گویند . 
   دکتر ربیعی در خاتمه گفت: واقعیت این است که آن حدی که دلمان می خواست نتوانستیم به شما برسیم ، اما سعی کردیم که مسیر را درست برویم امیدوارم که این مسیر بتواند امتداد پیدا کند .

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 242,134,189
تعداد بازدید امروز : 33,217
تعداد بازدید دیروز : 48,683
تعداد بازدید هفته : 33,217
تعداد بازدید این ماه : 433,294
آخرین به روزرسانی : 1399/09/08 14:34

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.