• دیدار مهندس جهانگیری با رییس پارلمان کانادا، وزیر مشاور در امور خارجه و نیز برگزاری نشست مشترک با بازرگانان، صنعتگران و ...spx46.com/s

   دیدار مهندس جهانگیری با رییس پارلمان کانادا، وزیر مشاور در امور خارجه و نیز برگزاری نشست مشترک با بازرگانان، صنعتگران و ...spx46.com/s

   دیدار مهندس جهانگیری با رییس پارلمان کانادا، وزیر مشاور در امور خارجه و نیز برگزاری نشست مشترک با بازرگانان، صنعتگران و ...spx46.com/s

   مشروح خبر سفر مهندس جهانگیری وزیر صنایع و معادن کشورمان به کشور کانادا و دیدار با رییس پارلمان، وزیر مشاور در امور خارجه و نیز برگزاری نشست مشترک با بازرگانان، صنعتگران و نیز بازدید از برخی بنگاههای اقتصادی، صنعتی و تجاری این کشور که در روزهای نهم و دهم اردیبهشت ماه سال جاری انجام پذیرفته است.

   وزیر صنایع و معادن در نخستین روز دیدار با آقای نوسترون وزیر مشاور در امور خارجی کانادا اعلام کرد اگرچه ایران یکی از مهمترین طرفهای همکاری تجاری کانادا در خاورمیانه است لیکن توافق دو کشور بر توسعه همکاریهای دوجانبه ضرورت سرمایهگذاری شرکتهای کانادایی در بخشهای مختلف صنعت و معدن ایران را بیشتر مینماید.
   آقای جهانگیری ضمن برشمردن مزیتهای سرمایهگذاری دراین بخش و تشریح زیربناهای قانونی فراهم شده برای همکاری با طرفهای خارجی علاقمند، فرصتهای موجود در ایران را برای کار با شرکتهای کانادایی بینظیر دانست.
   اسحاق جهانگیری ملاقاتهای خود با شرکتهای کانادایی را مثبت ارزیابی کرد و اعلام کرد با توجه به علاقمندی شرکتهای توانمند کانادایی، همکاریهای گسترده و متنوعی در بخش صنعت و معدن قابل پیش بینی میباشد.
   آقای نوسترون وزیر مشاور در امور خارجی کانادا در این دیدار که در شهر مونترال انجام شد اصلاحات انجام شده در بخش اقتصادی ایران نظیر سرمایهگذاری، مالیات و خصوصی سازی را از اقدامات موثر برای امکان همکاریهای گسترده ذکر کرد و آمادگی دولت کانادا برای حمایت از شرکتهای کانادایی برای توسعه همکاری با ایران همچنین تامین مالی همراه با پوشش بیمهای مناسب اعلام نمود.
   وی علاوه بر بخشهای معدن و متالوژی، همکاری در تولید قطعات اتومبیل را از زمینههای ممکن و مطمئن برای همکاری مطرح نمود.
   لازم به ذکر است وزیر صنایع و معادن به همراه وزیر مشاور درامور خارجی کانادا پس از این ملاقات با حضور برخی مدیران شرکتهای کانادایی و نماینده edc (موسسه بیمه دولتی کانادا) برخی نقاط مورد نظر برای همکاری را مورد بحث و گفتگو قرار دادند.
   وزیر صنایع و معادن کشورمان در ادامه دیدارهای خود از ایالت انتاریو روز گذشته (9/2/1382) در جلسهای که از سوی شورای بازرگانی ایران و کانادا (icbc) و با حضور صنعتگران و تجار کانادایی برگزار گردید طی سخنانی به تشریح دستاوردهای اقتصادی ایران در ایجاد فضای مناسب برای مشارکت شرکتهای خارجی و سرمایهگذاری در بخشهای صنعت و معدن پرداخت.
   آقای مهندس جهانگیری با اشاره به اصلاحاتی که سالهای اخیر درساختار اقتصادی ایران به عمل آمده به روند کامل خصوصی سازی و کاهش تصدیگری دولت تاکید کردند. ایشان در ادامه اظهار نمود اصلاح قانون جلب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی و معدنی فضای خاصی را برای جلب سرمایگذاری و افزایش رشد تولیدات صنعتی و معدنی که هم اکنون 5/14 درصد (سطح تولیدات) است، ایجاد کرده است. ایشان به ویژه بخشهای خودرو، نفت، گازو پتروشیمی، خدمات مهندسی ومعدن را برای همکاری با شرکتهای کانادایی مناسب خواندند.
   وزیر صنایع و معادن کشورمان در ادامه اظهار کردند کشور ایران با امکاناتی از قبیل نیروی ماهرو با کیفیت، انرژی فراوان، بازار داخلی و منطقهای بزرگ و کانادا با تواناییهای تکنولوژیکی و خدماتی خود میتوانند به توسعه همکاریها در این بخشها که تاکنون از ظرفیتهای آن به خوبی استفاده نشده، بپردازند. آقای مهندس جهانگیری در پایان آمادگی ایران برای حمایت از بخش خصوصی برای همکاری با شرکتهای کانادایی در قالب سرمایهگذاری مستقیم، اجرای پروژه در قبال فروش محصولات تولیدی آن یا بیع متقابل در ایران و یا مشارکت برای تولید یا صادرات در بازار سوم را اعلام کردند.
   وزیر صنایع و معادن و هیات همراه همچنین در همین روز از یکی از کارخانههای گروه قطعهسازی abc بازدید و پیرامون زمینههای احتمالی همکاری در تولید مشترک قطعات خودرو با مسئولان شرکت مذکور مذاکره نمودند.
   در پایان روز گذشته (نهم اردیبهشت ماه) هیات ایرانی در جلسهای با حضور تعدادی از مدیران ایرانی منتخب و صاحبان صنایع مقیم کانادا شرکت نمودند. در این جلسه که با ضیافت شام همراه بود هریک از شرکتهای ایرانی امکانات خود را برای بسط همکاریهای اقتصادی و تکنولوژیک بین ایران و کانادا و باهدف ایجاد اشتغال در کشور و انتقال دانش فنی برشمردند. در پایان وزیر صنایع و معادن کشورمان ضمن تشریح توفیقات دولت جناب آقای خاتمی درعرصه اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران، حمایت خود از صنعتگران و مدیران ارشد ایرانی مقیم خارج از کشور را که درجهت تحقق اهداف فوق گام برمیدارند اعلام نمودند.
   دیدارهای وزیر محترم صنایع ومعادن کشورمان در روز دهم اردیبهشت ماه نیز ادامه یافت.
   آقای جهانگیری وزیر صنایع و معادن کشورمان در ادامه بازدید رسمی خود از کانادا در اتاوا پایتخت این کشور با رییس پارلمان کانادا ملاقات کرد و ضمن ابلاغ سلام آقای کروبی ابراز امیدواری کرد با تبادل هیاتهای پارلمانی همکاریهای دو کشور به ویژه در بخشهای اقتصادی توسعه بیشتر یابد. آقای جهانگیری در این دیدار با بیان موفقیتهای آقای خاتمی و اصلاحات انجام شده به ویژه در بخش اقتصادی زمینههای ممکن برای توسعه و تقویت همکاریها با توجه به بسترهای موجود را ممکن دانست سپس آقای «پی یر ملکان» رئیس پارلمان کانادا ضمن استقبال از همکاریهای پارلمانی دو کشور اصلاحات انجام شده در بخشهای اقتصادی ایران را زمینهساز همکاریهای گسترده دوجانبه ذکر کرد و سفر وزیر صنایع و معادن کشورمان را دارای اهمیت خاص در روابط دوجانبه ذکر کرد آقای پی یر ملکان اظهار داشت: این گونه سفرها درجهت تحکیم و تقویت روابط دو کشور از اهمیت خاصی برخوردار است.
   وی در پایان ضرورت مشارکت جامعه جهانی در بازسازی عراق را اجتناب ناپذیر دانست و پتانسیلهای عظیم ایران را محوری برای این گونه همکاریها خواند.

   مشروح خبر سفر مهندس جهانگیری وزیر صنایع و معادن کشورمان به کشور کانادا و دیدار با رییس پارلمان، وزیر مشاور در امور خارجه و نیز برگزاری نشست مشترک با بازرگانان، صنعتگران و نیز بازدید از برخی بنگاههای اقتصادی، صنعتی و تجاری این کشور که در روزهای نهم و دهم اردیبهشت ماه سال جاری انجام پذیرفته است. وزیر صنایع و معادن در نخستین روز دیدار با آقای نوسترون وزیر مشاور در امور خارجی کانادا اعلام کرد اگرچه ایران یکی از مهمترین طرفهای همکاری تجاری کانادا در خاورمیانه است لیکن توافق دو کشور بر توسعه همکاریهای دوجانبه ضرورت سرمایهگذاری شرکتهای کانادایی در بخشهای مختلف صنعت و معدن ایران را بیشتر مینماید. آقای جهانگیری ضمن برشمردن مزیتهای سرمایهگذاری دراین بخش و تشریح زیربناهای قانونی فراهم شده برای همکاری با طرفهای خارجی علاقمند، فرصتهای موجود در ایران را برای کار با شرکتهای کانادایی بینظیر دانست. اسحاق جهانگیری ملاقاتهای خود با شرکتهای کانادایی را مثبت ارزیابی کرد و اعلام کرد با توجه به علاقمندی شرکتهای توانمند کانادایی، همکاریهای گسترده و متنوعی در بخش صنعت و معدن قابل پیش بینی میباشد. آقای نوسترون وزیر مشاور در امور خارجی کانادا در این دیدار که در شهر مونترال انجام شد اصلاحات انجام شده در بخش اقتصادی ایران نظیر سرمایهگذاری، مالیات و خصوصی سازی را از اقدامات موثر برای امکان همکاریهای گسترده ذکر کرد و آمادگی دولت کانادا برای حمایت از شرکتهای کانادایی برای توسعه همکاری با ایران همچنین تامین مالی همراه با پوشش بیمهای مناسب اعلام نمود. وی علاوه بر بخشهای معدن و متالوژی، همکاری در تولید قطعات اتومبیل را از زمینههای ممکن و مطمئن برای همکاری مطرح نمود. لازم به ذکر است وزیر صنایع و معادن به همراه وزیر مشاور درامور خارجی کانادا پس از این ملاقات با حضور برخی مدیران شرکتهای کانادایی و نماینده edc (موسسه بیمه دولتی کانادا) برخی نقاط مورد نظر برای همکاری را مورد بحث و گفتگو قرار دادند. وزیر صنایع و معادن کشورمان در ادامه دیدارهای خود از ایالت انتاریو روز گذشته (9/2/1382) در جلسهای که از سوی شورای بازرگانی ایران و کانادا (icbc) و با حضور صنعتگران و تجار کانادایی برگزار گردید طی سخنانی به تشریح دستاوردهای اقتصادی ایران در ایجاد فضای مناسب برای مشارکت شرکتهای خارجی و سرمایهگذاری در بخشهای صنعت و معدن پرداخت. آقای مهندس جهانگیری با اشاره به اصلاحاتی که سالهای اخیر درساختار اقتصادی ایران به عمل آمده به روند کامل خصوصی سازی و کاهش تصدیگری دولت تاکید کردند. ایشان در ادامه اظهار نمود اصلاح قانون جلب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی و معدنی فضای خاصی را برای جلب سرمایگذاری و افزایش رشد تولیدات صنعتی و معدنی که هم اکنون 5/14 درصد (سطح تولیدات) است، ایجاد کرده است. ایشان به ویژه بخشهای خودرو، نفت، گازو پتروشیمی، خدمات مهندسی ومعدن را برای همکاری با شرکتهای کانادایی مناسب خواندند. وزیر صنایع و معادن کشورمان در ادامه اظهار کردند کشور ایران با امکاناتی از قبیل نیروی ماهرو با کیفیت، انرژی فراوان، بازار داخلی و منطقهای بزرگ و کانادا با تواناییهای تکنولوژیکی و خدماتی خود میتوانند به توسعه همکاریها در این بخشها که تاکنون از ظرفیتهای آن به خوبی استفاده نشده، بپردازند. آقای مهندس جهانگیری در پایان آمادگی ایران برای حمایت از بخش خصوصی برای همکاری با شرکتهای کانادایی در قالب سرمایهگذاری مستقیم، اجرای پروژه در قبال فروش محصولات تولیدی آن یا بیع متقابل در ایران و یا مشارکت برای تولید یا صادرات در بازار سوم را اعلام کردند. وزیر صنایع و معادن و هیات همراه همچنین در همین روز از یکی از کارخانههای گروه قطعهسازی abc بازدید و پیرامون زمینههای احتمالی همکاری در تولید مشترک قطعات خودرو با مسئولان شرکت مذکور مذاکره نمودند. در پایان روز گذشته (نهم اردیبهشت ماه) هیات ایرانی در جلسهای با حضور تعدادی از مدیران ایرانی منتخب و صاحبان صنایع مقیم کانادا شرکت نمودند. در این جلسه که با ضیافت شام همراه بود هریک از شرکتهای ایرانی امکانات خود را برای بسط همکاریهای اقتصادی و تکنولوژیک بین ایران و کانادا و باهدف ایجاد اشتغال در کشور و انتقال دانش فنی برشمردند. در پایان وزیر صنایع و معادن کشورمان ضمن تشریح توفیقات دولت جناب آقای خاتمی درعرصه اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران، حمایت خود از صنعتگران و مدیران ارشد ایرانی مقیم خارج از کشور را که درجهت تحقق اهداف فوق گام برمیدارند اعلام نمودند. دیدارهای وزیر محترم صنایع ومعادن کشورمان در روز دهم اردیبهشت ماه نیز ادامه یافت. آقای جهانگیری وزیر صنایع و معادن کشورمان در ادامه بازدید رسمی خود از کانادا در اتاوا پایتخت این کشور با رییس پارلمان کانادا ملاقات کرد و ضمن ابلاغ سلام آقای کروبی ابراز امیدواری کرد با تبادل هیاتهای پارلمانی همکاریهای دو کشور به ویژه در بخشهای اقتصادی توسعه بیشتر یابد. آقای جهانگیری در این دیدار با بیان موفقیتهای آقای خاتمی و اصلاحات انجام شده به ویژه در بخش اقتصادی زمینههای ممکن برای توسعه و تقویت همکاریها با توجه به بسترهای موجود را ممکن دانست سپس آقای «پی یر ملکان» رئیس پارلمان کانادا ضمن استقبال از همکاریهای پارلمانی دو کشور اصلاحات انجام شده در بخشهای اقتصادی ایران را زمینهساز همکاریهای گسترده دوجانبه ذکر کرد و سفر وزیر صنایع و معادن کشورمان را دارای اهمیت خاص در روابط دوجانبه ذکر کرد آقای پی یر ملکان اظهار داشت: این گونه سفرها درجهت تحکیم و تقویت روابط دو کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. وی در پایان ضرورت مشارکت جامعه جهانی در بازسازی عراق را اجتناب ناپذیر دانست و پتانسیلهای عظیم ایران را محوری برای این گونه همکاریها خواند.
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 234,176,257
تعداد بازدید امروز : 20,164
تعداد بازدید دیروز : 33,112
تعداد بازدید هفته : 20,164
تعداد بازدید این ماه : 657,858
آخرین به روزرسانی : 1399/03/17 12:09

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.