• اصل مشتری‌گرایی در استاندارد “iso 9000“

   اصل مشتری‌گرایی در استاندارد “iso 9000“

   اصل مشتری‌گرایی در استاندارد “iso 9000“

   مهندس حسینینژاد - رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران - در گفتوگوباایسنا با اشاره به تدوین ویرایش جدید iso 9000 در سال 2000 اظهار داشت: در این استاندارد، اصل مشتریگرایی مدنظر قرار گرفته بود و پیام آن برای سازمانها مبتنی بر رضایت مشتری بود. یعنی اینکه بقای سازمان در گرو رضایت مشتری است.
   حسینینژاد افزود: مدیریت باید به شیوه رهبری انجام شود و مدیری میتواند موفق باشد که اهداف و مقاصد سازمانی را رهبری کند که در همین زمینه اصل مشارکت مطرح میشود. زمانی یک سازمان موفق میشود که از تمامی قابلیتهای کارکنان خود استفاده کند و تمامی این افراد در تصمیمگیریها به نوعی مشارکت داشته باشند.
   وی تصریح کرد: در استاندارد ایزو 9000 ویرایش سال 2000 رویکرد فرایندگرایی دنبال میشود و درک فرایندها و ادارهی فرایندها مورد نظر است.
   رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران همچنین خاطرنشان کرد: نکته مهمی که در استانداردهای ایزو 9000 ویرایش جدید مطرح است، نوع تصمیمگیری مدیران بر پایه یک سری اطلاعات درست و نوعی واقعنگری است که به آن سیستمهای اطلاعاتی مدیریت (managment information system) میگویند. در حقیقت، این یک سیستم اطلاعرسانی درست است که مدیریت میتواند بر مبنای آن تصمیمگیری درستی را انجام دهد.
   وی در ادامه افزود: در رویکرد فرایندگرایی، مقولههایی مانند استفاده از چرخه مینگ (p-d-c-a) مطرح است که در حقیقت در این مدل، منافع مشتری و سازمان با یکدیگر پیوند میخورد.
   حسینینژاد در پایان خاطرنشان کرد: در استانداردهای ایزو 9000 ویرایش 2000، یک سری از استانداردهای ناکارآمد ایزو 9000 ویرایش سال 1994 حذف شده است و این استاندارد کارایی بیشتری را پیدا کرده است.

   مهندس حسینینژاد - رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران - در گفتوگوباایسنا با اشاره به تدوین ویرایش جدید iso 9000 در سال 2000 اظهار داشت: در این استاندارد، اصل مشتریگرایی مدنظر قرار گرفته بود و پیام آن برای سازمانها مبتنی بر رضایت مشتری بود. یعنی اینکه بقای سازمان در گرو رضایت مشتری است. حسینینژاد افزود: مدیریت باید به شیوه رهبری انجام شود و مدیری میتواند موفق باشد که اهداف و مقاصد سازمانی را رهبری کند که در همین زمینه اصل مشارکت مطرح میشود. زمانی یک سازمان موفق میشود که از تمامی قابلیتهای کارکنان خود استفاده کند و تمامی این افراد در تصمیمگیریها به نوعی مشارکت داشته باشند. وی تصریح کرد: در استاندارد ایزو 9000 ویرایش سال 2000 رویکرد فرایندگرایی دنبال میشود و درک فرایندها و ادارهی فرایندها مورد نظر است. رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران همچنین خاطرنشان کرد: نکته مهمی که در استانداردهای ایزو 9000 ویرایش جدید مطرح است، نوع تصمیمگیری مدیران بر پایه یک سری اطلاعات درست و نوعی واقعنگری است که به آن سیستمهای اطلاعاتی مدیریت (managment information system) میگویند. در حقیقت، این یک سیستم اطلاعرسانی درست است که مدیریت میتواند بر مبنای آن تصمیمگیری درستی را انجام دهد. وی در ادامه افزود: در رویکرد فرایندگرایی، مقولههایی مانند استفاده از چرخه مینگ (p-d-c-a) مطرح است که در حقیقت در این مدل، منافع مشتری و سازمان با یکدیگر پیوند میخورد. حسینینژاد در پایان خاطرنشان کرد: در استانداردهای ایزو 9000 ویرایش 2000، یک سری از استانداردهای ناکارآمد ایزو 9000 ویرایش سال 1994 حذف شده است و این استاندارد کارایی بیشتری را پیدا کرده است.
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 234,176,171
تعداد بازدید امروز : 20,078
تعداد بازدید دیروز : 33,112
تعداد بازدید هفته : 20,078
تعداد بازدید این ماه : 657,772
آخرین به روزرسانی : 1399/03/17 12:09

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.