• تأسیس بانک تجارت خارجی ایران

   تأسیس بانک تجارت خارجی ایران

   تأسیس بانک تجارت خارجی ایران

   وزارت اقتصاد و دارایی ایران طرحی را تهیه کرده است که بر اساس آن، با ادغام شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور، بانک جدیدی موسوم به بانک «تجارت خارجی ایران» تأسیس می شود. هدف از این طرح برطرف کردن مشکلاتی است که بانک های ایرانی در خارج از کشور، به خصوص در بریتانیا، با آن مواجه بوده اند. در سال ،1999 سازمان نظارت بر بانک ها و موسسات مالی بریتانیا مهلت دو ساله به بانک مرکزی ایران داد تا مشکلات و مسائل شعب بانک های ایرانی در لندن را برطرف کند. به گزارش بی بی سی، سازمان نظارت بر بانک ها و موسسات مالی بریتانیا، با ذکر دلایلی توضیح داده بود که شعب بانک های ایرانی در لندن واجد شرایط لازم برای فعالیت به عنوان شعبه بانکی در آن شهر نیستند. مهم ترین مسئله مطرح شده در مورد دفاتر شعب بانک های ایرانی در لندن به کافی نبودن سرمایه بانک های مادر این شعب مربوط می گشت که با مقررات بانکداری اروپا ـ موسوم به مقررات بازل ـ همخوان نبوده است. مسئله دیگر شفاف نبودن سرفصل حساب ها بوده زیرا ایران، با اجرای عملیات بانکی بدون ربا، تغییراتی را در سرفصل های استاندارد حسابداری بانکی به وجود آورده است. مقام های بریتانیایی، با اشاره به عدم اطمینان و کفایت نظارت و کنترل بانک مرکزی ایران در مورد بانک های داخلی، اعلام کرده بودند که برای حصول اطمینان از رعایت استانداردهای نظارتی، باید امکان دسترسی سازمان نظارت بانکی آن کشور به حساب های بانک های ایرانی وجود داشته باشد. نبود اختیارات لازم برای تصمیم گیری در محل شعبه و عدم اطمینان نسبت به کارآمدی سیستم ها و مدیریت بانک های مادر شعب ایرانی در لندن، از مسائل دیگری بوده که مقامات بریتانیایی به آن اشاره کرده بودند. با توجه به ضرب الاجلی که از سوی مقامات بریتانیایی تعیین شده بود، مقام های بانکی ایران به بررسی موضوع پرداختند. در آخرین مذاکراتی که رئیس کل بانک مرکزی ایران با مقامات ایرانی داشت پیشنهادی برای تبدیل شخصیت شعب به واحد مستقل بانکی و تقلیل تعداد آنها مطرح شد. براساس این پیشنهاد، قرار بود بانک ملی و بانک سپه هر یک شعب خود را به بانک مستقل ثبت شده در بریتانیا تبدیل کنند.
   همچنین، دو شعبه بانک صادرات و بانک سرمایه گذاری خارجی ایران در یکدیگر ادغام و یک بانک مستقل ثبت شده در بریتانیا به مالکیت اکثریت سهام بانک صادرات به وجود آید. علاوه بر این، مقرر شد شعب بانک های ملت و تجارت در یکدیگر ادغام و بانک جدیدی با سرمایه مشترک این دو بانک در بریتانیا تاسیس شود. ناظران بانکی اجرای این طرح را بدون مشکل ندانستند. از جمله، گفته شد که اجرای طرح نیاز به انتقال سرمایه نسبتا سنگینی دارد. مشکل اصلی در اجرای این شیوه این بود که با اجرای آن، ایراد عدم تطبیق با مقررات بازل منتفی نمی شد و شعب بانک های ایرانی در سایر کشورهای اروپایی نیز می بایست راهی مشابه را طی کنند. به گفته کارشناسان، به کار بستن این راه حل با توجه به حجم سرمایه گذاری بانک های ایرانی در خارج در مقایسه با جذب سرمایه خارجی، اقدامی بود که موجه به نظر نمی رسید. با ایراداتی که بر راه حل بانک مرکزی وارد شد، تهیه کنندگان طرح جدید پیشنهاد کرده اند به جای تلاش در تاسیس بانک های جدید ـ با شرایط و محدودیت هایی که وجود دارد ـ بهتر است نسبت به تمرکز و تجمیع عملیات بانک ها در «بانک تجارت خارجی ایران» اقدام شود. براین اساس، بانک جدید هم دارای سرمایه کافی خواهد بود و هم با شرایط و مقررات بازل از لحاظ کفایت سرمایه و استانداردها انطباق خواهد یافت. با اجرای این طرح، بانک ها خواهند توانست شعب موجود خود را حفظ و حتی شعب جدیدی را در دیگر مناطق جهان ایجاد کنند. در این طرح پیشنهاد شده است که بانک جدید می تواند شعباتی را در مراکز استان ها و شهرهای مهم اقتصادی ایران هم تاسیس کند و به عملیات ارزی بپردازد. براساس این طرح، بخشی از فعالیت های اجرایی ارزی بانک مرکزی، که جنبه رقابتی با بانک ها دارد نیز به این بانک منتقل می شود. بانک های ایرانی هفت شعبه در لندن دارند: بانک ملی دو شعبه و بانک های تجارت، صادرات، ملت، سپه هر کدام یک شعبه در لندن تاسیس کرده اند. بانک سرمایه گذاری خارجی ایران نیز، که با مشارکت بانک های ایرانی به صورت مستقل در لندن به ثبت رسیده، یک شعبه در این شهر دارد.

   وزارت اقتصاد و دارایی ایران طرحی را تهیه کرده است که بر اساس آن، با ادغام شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور، بانک جدیدی موسوم به بانک «تجارت خارجی ایران» تأسیس می شود. هدف از این طرح برطرف کردن مشکلاتی است که بانک های ایرانی در خارج از کشور، به خصوص در بریتانیا، با آن مواجه بوده اند. در سال ،1999 سازمان نظارت بر بانک ها و موسسات مالی بریتانیا مهلت دو ساله به بانک مرکزی ایران داد تا مشکلات و مسائل شعب بانک های ایرانی در لندن را برطرف کند. به گزارش بی بی سی، سازمان نظارت بر بانک ها و موسسات مالی بریتانیا، با ذکر دلایلی توضیح داده بود که شعب بانک های ایرانی در لندن واجد شرایط لازم برای فعالیت به عنوان شعبه بانکی در آن شهر نیستند. مهم ترین مسئله مطرح شده در مورد دفاتر شعب بانک های ایرانی در لندن به کافی نبودن سرمایه بانک های مادر این شعب مربوط می گشت که با مقررات بانکداری اروپا ـ موسوم به مقررات بازل ـ همخوان نبوده است. مسئله دیگر شفاف نبودن سرفصل حساب ها بوده زیرا ایران، با اجرای عملیات بانکی بدون ربا، تغییراتی را در سرفصل های استاندارد حسابداری بانکی به وجود آورده است. مقام های بریتانیایی، با اشاره به عدم اطمینان و کفایت نظارت و کنترل بانک مرکزی ایران در مورد بانک های داخلی، اعلام کرده بودند که برای حصول اطمینان از رعایت استانداردهای نظارتی، باید امکان دسترسی سازمان نظارت بانکی آن کشور به حساب های بانک های ایرانی وجود داشته باشد. نبود اختیارات لازم برای تصمیم گیری در محل شعبه و عدم اطمینان نسبت به کارآمدی سیستم ها و مدیریت بانک های مادر شعب ایرانی در لندن، از مسائل دیگری بوده که مقامات بریتانیایی به آن اشاره کرده بودند. با توجه به ضرب الاجلی که از سوی مقامات بریتانیایی تعیین شده بود، مقام های بانکی ایران به بررسی موضوع پرداختند. در آخرین مذاکراتی که رئیس کل بانک مرکزی ایران با مقامات ایرانی داشت پیشنهادی برای تبدیل شخصیت شعب به واحد مستقل بانکی و تقلیل تعداد آنها مطرح شد. براساس این پیشنهاد، قرار بود بانک ملی و بانک سپه هر یک شعب خود را به بانک مستقل ثبت شده در بریتانیا تبدیل کنند. همچنین، دو شعبه بانک صادرات و بانک سرمایه گذاری خارجی ایران در یکدیگر ادغام و یک بانک مستقل ثبت شده در بریتانیا به مالکیت اکثریت سهام بانک صادرات به وجود آید. علاوه بر این، مقرر شد شعب بانک های ملت و تجارت در یکدیگر ادغام و بانک جدیدی با سرمایه مشترک این دو بانک در بریتانیا تاسیس شود. ناظران بانکی اجرای این طرح را بدون مشکل ندانستند. از جمله، گفته شد که اجرای طرح نیاز به انتقال سرمایه نسبتا سنگینی دارد. مشکل اصلی در اجرای این شیوه این بود که با اجرای آن، ایراد عدم تطبیق با مقررات بازل منتفی نمی شد و شعب بانک های ایرانی در سایر کشورهای اروپایی نیز می بایست راهی مشابه را طی کنند. به گفته کارشناسان، به کار بستن این راه حل با توجه به حجم سرمایه گذاری بانک های ایرانی در خارج در مقایسه با جذب سرمایه خارجی، اقدامی بود که موجه به نظر نمی رسید. با ایراداتی که بر راه حل بانک مرکزی وارد شد، تهیه کنندگان طرح جدید پیشنهاد کرده اند به جای تلاش در تاسیس بانک های جدید ـ با شرایط و محدودیت هایی که وجود دارد ـ بهتر است نسبت به تمرکز و تجمیع عملیات بانک ها در «بانک تجارت خارجی ایران» اقدام شود. براین اساس، بانک جدید هم دارای سرمایه کافی خواهد بود و هم با شرایط و مقررات بازل از لحاظ کفایت سرمایه و استانداردها انطباق خواهد یافت. با اجرای این طرح، بانک ها خواهند توانست شعب موجود خود را حفظ و حتی شعب جدیدی را در دیگر مناطق جهان ایجاد کنند. در این طرح پیشنهاد شده است که بانک جدید می تواند شعباتی را در مراکز استان ها و شهرهای مهم اقتصادی ایران هم تاسیس کند و به عملیات ارزی بپردازد. براساس این طرح، بخشی از فعالیت های اجرایی ارزی بانک مرکزی، که جنبه رقابتی با بانک ها دارد نیز به این بانک منتقل می شود. بانک های ایرانی هفت شعبه در لندن دارند: بانک ملی دو شعبه و بانک های تجارت، صادرات، ملت، سپه هر کدام یک شعبه در لندن تاسیس کرده اند. بانک سرمایه گذاری خارجی ایران نیز، که با مشارکت بانک های ایرانی به صورت مستقل در لندن به ثبت رسیده، یک شعبه در این شهر دارد.
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 235,375,047
تعداد بازدید امروز : 25,210
تعداد بازدید دیروز : 37,670
تعداد بازدید هفته : 171,014
تعداد بازدید این ماه : 570,850
آخرین به روزرسانی : 1399/04/18 15:26

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.