• اولویت سرمایه گذاری در پتروشیمی با صنایع پایین دستی است

   اولویت سرمایه گذاری در پتروشیمی با صنایع پایین دستی است

   اولویت سرمایه گذاری در پتروشیمی با صنایع پایین دستی است

   در سال گذشته بیش از 1700 میلیارد تومان تفاهم‌نامه از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع با بخش خصوصی امضا شده است.
   مهندس رضا ویسه - رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - در همایش “فرصتهای سرمایه‌گذاری در صنایع پاییندستی پتروشیمی“ با اعلام این مطلب، تصریح کرد: در حال حاضر حدود 700 میلیارد تومان از این رقم به پروژه‌های اجرایی تبدیل شده و یک هزار میلیارد تومان باقیمانده نیز به احتمال بسیار زیاد، امسال اجرایی خواهد شد.
   وی با بیان اینکه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی از زمینههای اولویتدار مورد نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع است، اظهار داشت: بر این اساس و برای انجام مطالعات و برنامه‌ریزی در صنایع، شرکت گسترش صنایع پایین‌دستی پتروشیمی با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به عنوان یکی از مهندسان مشاور فعال در صنایع پایین‌دستی تاسیس شده است.
   ویسه افزود: به منظور شناسایی محصولات صنایع پتروشیمی و پایین‌دستی، درخت محصولات و شناسنامه 200 محصول شناسایی شده است و 45 عنوان منتخب به عنوان صنایع پاییندستی مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، تاکنون مطالعه فنی و اقتصادی مقدماتی 31 محصول آماده شده و 17 طرح نیز در حال مطالعه است. همچنین پنج محصول که متقاضی جدی برای سرمایهگذاری داشتهاند نیز به صورت مطالعات جامع و کامل فنی و اقتصادی تهیه شده است.
   رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تاکید کرد: سرمایه گذاری در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی با هدف جهانی کردن صنایع، به عنوان یکی از اولویتهای سازمان گسترش تلقی خواهد شد.
   وی با اشاره به این که در سال گذشته میزان تولید محصولات پتروشیمی، 13 میلیون تن با ارزش 9/1 میلیارد دلار بوده است، افزود: با این حجم تولید، تنها توانستهایم 7/0 درصد تولید پتروشیمی در جهان و 12 درصد در منطقه خاورمیانه را کسب کنیم که با توجه به قابلیتهای کشور، این رقم بسیار ناچیز است.
   وی همچنین تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزیهای انجام شده، چنانچه تا پنج سال آینده 9 میلیارد دلار در صنایع پتروشیمی و پاییندستی سرمایه‌گذاری کنیم به 7 میلیارد دلار تولید محصولات در سال خواهیم رسید که در این صورت سهم ما در جهان به 8/2 و در خاورمیانه به 30 درصد خواهد رسید که اگر حجم سرمایه‌گذاری از سوی هر واحد صنعتی را 30 میلیون دلار فرض کنیم، ظرف پنج سال آینده باید 300 واحد صنعتی راهاندازی کنیم؛ یعنی به طور متوسط هر سال باید 60 واحد راه‌اندازی کنیم و این امر بیانگر حجم کار پیش روی ما در صنعت پتروشیمی است.
   ویسه در ادامه، توسعه ظرفیتهای بخش خصوصی را از ماموریتهای هشتگانه و مهم سازمان گسترش ذکر کرد و اظهار داشت: ما در مشارکت با بخش خصوصی طوری عمل خواهیم کرد که مدیریت واحد در دست بخش خصوصی باشد، لذا حداکثر سهم سازمان در این مشارکت 40 درصد خواهد بود.
   وی با اشاره به این که دریافت وام بانکی، یکی از معضلات بخش خصوصی است، تصریح کرد: در این رابطه با انجام مذاکرات گسترده با بانکهای تجاری مختلف، پروسه دریافت وام بانکی را تا حد ممکن کوتاه و تسهیل کرده‌ایم. برنامه‌ریزی ما طوری است که حدود 70 درصد سرمایه‌گذاری کل مورد نیاز اجرای طرح صنعتی به صورت دریافت تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها انجام خواهد شد.
   وی افزود:در این شرایط برای اجرای یک طرح 10 میلیارد تومانی، شرکای بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری 8/1 میلیارد تومان در اجرای طرح می‌توانند یک کارخانه 10 میلیارد تومانی را احداث کنند که البته سازمان به هیچ عنوان قصد حضور در این طرحها را ندارد و سهام خود را پیش از راه‌اندازی واحد تثبیت بازار فروش محصولات، به قیمت روز به شرکای بخش خصوصی واگذار خواهد کرد.

   در سال گذشته بیش از 1700 میلیارد تومان تفاهم‌نامه از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع با بخش خصوصی امضا شده است. مهندس رضا ویسه - رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - در همایش “فرصتهای سرمایه‌گذاری در صنایع پاییندستی پتروشیمی“ با اعلام این مطلب، تصریح کرد: در حال حاضر حدود 700 میلیارد تومان از این رقم به پروژه‌های اجرایی تبدیل شده و یک هزار میلیارد تومان باقیمانده نیز به احتمال بسیار زیاد، امسال اجرایی خواهد شد. وی با بیان اینکه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی از زمینههای اولویتدار مورد نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع است، اظهار داشت: بر این اساس و برای انجام مطالعات و برنامه‌ریزی در صنایع، شرکت گسترش صنایع پایین‌دستی پتروشیمی با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به عنوان یکی از مهندسان مشاور فعال در صنایع پایین‌دستی تاسیس شده است. ویسه افزود: به منظور شناسایی محصولات صنایع پتروشیمی و پایین‌دستی، درخت محصولات و شناسنامه 200 محصول شناسایی شده است و 45 عنوان منتخب به عنوان صنایع پاییندستی مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، تاکنون مطالعه فنی و اقتصادی مقدماتی 31 محصول آماده شده و 17 طرح نیز در حال مطالعه است. همچنین پنج محصول که متقاضی جدی برای سرمایهگذاری داشتهاند نیز به صورت مطالعات جامع و کامل فنی و اقتصادی تهیه شده است. رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تاکید کرد: سرمایه گذاری در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی با هدف جهانی کردن صنایع، به عنوان یکی از اولویتهای سازمان گسترش تلقی خواهد شد. وی با اشاره به این که در سال گذشته میزان تولید محصولات پتروشیمی، 13 میلیون تن با ارزش 9/1 میلیارد دلار بوده است، افزود: با این حجم تولید، تنها توانستهایم 7/0 درصد تولید پتروشیمی در جهان و 12 درصد در منطقه خاورمیانه را کسب کنیم که با توجه به قابلیتهای کشور، این رقم بسیار ناچیز است. وی همچنین تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزیهای انجام شده، چنانچه تا پنج سال آینده 9 میلیارد دلار در صنایع پتروشیمی و پاییندستی سرمایه‌گذاری کنیم به 7 میلیارد دلار تولید محصولات در سال خواهیم رسید که در این صورت سهم ما در جهان به 8/2 و در خاورمیانه به 30 درصد خواهد رسید که اگر حجم سرمایه‌گذاری از سوی هر واحد صنعتی را 30 میلیون دلار فرض کنیم، ظرف پنج سال آینده باید 300 واحد صنعتی راهاندازی کنیم؛ یعنی به طور متوسط هر سال باید 60 واحد راه‌اندازی کنیم و این امر بیانگر حجم کار پیش روی ما در صنعت پتروشیمی است. ویسه در ادامه، توسعه ظرفیتهای بخش خصوصی را از ماموریتهای هشتگانه و مهم سازمان گسترش ذکر کرد و اظهار داشت: ما در مشارکت با بخش خصوصی طوری عمل خواهیم کرد که مدیریت واحد در دست بخش خصوصی باشد، لذا حداکثر سهم سازمان در این مشارکت 40 درصد خواهد بود. وی با اشاره به این که دریافت وام بانکی، یکی از معضلات بخش خصوصی است، تصریح کرد: در این رابطه با انجام مذاکرات گسترده با بانکهای تجاری مختلف، پروسه دریافت وام بانکی را تا حد ممکن کوتاه و تسهیل کرده‌ایم. برنامه‌ریزی ما طوری است که حدود 70 درصد سرمایه‌گذاری کل مورد نیاز اجرای طرح صنعتی به صورت دریافت تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها انجام خواهد شد. وی افزود:در این شرایط برای اجرای یک طرح 10 میلیارد تومانی، شرکای بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری 8/1 میلیارد تومان در اجرای طرح می‌توانند یک کارخانه 10 میلیارد تومانی را احداث کنند که البته سازمان به هیچ عنوان قصد حضور در این طرحها را ندارد و سهام خود را پیش از راه‌اندازی واحد تثبیت بازار فروش محصولات، به قیمت روز به شرکای بخش خصوصی واگذار خواهد کرد.
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 235,427,077
تعداد بازدید امروز : 4,285
تعداد بازدید دیروز : 34,682
تعداد بازدید هفته : 223,044
تعداد بازدید این ماه : 622,880
آخرین به روزرسانی : 1399/04/20 00:57

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.