• افزایش شاخص های تولید محصولات صنعتی

   افزایش شاخص های تولید محصولات صنعتی

   افزایش شاخص های تولید محصولات صنعتی

   شاخص قیمت تولید کننده در کل بخش صنعت در فروردین ماه امسال به رقم 7/218 رسید که نسبت به ماه قبل از آن 9/2 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه در سال قبل 8/11 درصد افزایش داشته است.
   شاخص قیمت در بخش صنایع مواد غذایی و آشامیدنی با 7/0 درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به رقم 7/237 رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/10 درصد افزایش نشان میدهد.
   در این بخش، شاخص قیمت گروهای تولید فرآوردههای لبنی 3/3 درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص قیمت گوشت گاو یا گوساله و گوشت گوسفند و بز به ترتیب 2/0 و 9/0 درصد افزایش داشته، در حالیکه گروه تولید، عملآوری و حفاظت گوشت ماهی و گوشت مرغ به ترتیب 3/0 و 8/1 درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.
   شاخص قیمت بخش تولید منسوجات در این ماه به عدد 4/148 رسیده که نسبت به ماه گذشته 5/2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 7/7 درصد افزایش نشان میدهد.
   در بخش تولید پوشاک، شاخص قیمت به عدد 3/198 رسید که نسبت به ماه قبل 4/3 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/5 درصد افزایش نشان میدهد.
   شاخص قیمت تولید کننده صنایع محصولات شیمیایی با 9/0 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به عدد 196 رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/10 درصد افزایش نشان میدهد.
   در بخش تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی، شاخص قیمت با 3/0 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به عدد 202 رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 9/0 درصد افزایش نشان میدهد.
   شاخص قیمت بخش تولید فلزات اساسی در این ماه به عدد 8/209 رسید که نسبت به ماه قبل 8/3 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 6/22 درصد افزایش داشته است.
   در بخش تولید ماشینآلات و تجهیزات، شاخص قیمت به عدد 3/180 رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1/1 و 5/6 درصد افزایش نشان میدهد.
   در گروه تولید وسایل خانگی نیز شاخص قیمت با 5/0 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به عدد 3/62 رسید.
   در بخش تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر شاخص قیمت با 4/0 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به عدد 6/158 رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/5 درصد افزایش نشان میدهد. در این بخش قیمت “پژو“ 1/2 درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته است. در حالیکه قیمت “پیکان“ و “پراید“ به ترتیب 6/1 و 6/0 درصد کاهش داشته است.
   همچنین در بخش تولید مبلمان و مصنوعات، شاخص قیمت تولید کننده به عدد 3/190 رسید که نسبت به ماه قبل 2/0 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/5 درصد افزایش داشته است.

   شاخص قیمت تولید کننده در کل بخش صنعت در فروردین ماه امسال به رقم 7/218 رسید که نسبت به ماه قبل از آن 9/2 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه در سال قبل 8/11 درصد افزایش داشته است. شاخص قیمت در بخش صنایع مواد غذایی و آشامیدنی با 7/0 درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به رقم 7/237 رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/10 درصد افزایش نشان میدهد. در این بخش، شاخص قیمت گروهای تولید فرآوردههای لبنی 3/3 درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص قیمت گوشت گاو یا گوساله و گوشت گوسفند و بز به ترتیب 2/0 و 9/0 درصد افزایش داشته، در حالیکه گروه تولید، عملآوری و حفاظت گوشت ماهی و گوشت مرغ به ترتیب 3/0 و 8/1 درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. شاخص قیمت بخش تولید منسوجات در این ماه به عدد 4/148 رسیده که نسبت به ماه گذشته 5/2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 7/7 درصد افزایش نشان میدهد. در بخش تولید پوشاک، شاخص قیمت به عدد 3/198 رسید که نسبت به ماه قبل 4/3 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/5 درصد افزایش نشان میدهد. شاخص قیمت تولید کننده صنایع محصولات شیمیایی با 9/0 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به عدد 196 رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/10 درصد افزایش نشان میدهد. در بخش تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی، شاخص قیمت با 3/0 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به عدد 202 رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 9/0 درصد افزایش نشان میدهد. شاخص قیمت بخش تولید فلزات اساسی در این ماه به عدد 8/209 رسید که نسبت به ماه قبل 8/3 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 6/22 درصد افزایش داشته است. در بخش تولید ماشینآلات و تجهیزات، شاخص قیمت به عدد 3/180 رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1/1 و 5/6 درصد افزایش نشان میدهد. در گروه تولید وسایل خانگی نیز شاخص قیمت با 5/0 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به عدد 3/62 رسید. در بخش تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر شاخص قیمت با 4/0 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به عدد 6/158 رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/5 درصد افزایش نشان میدهد. در این بخش قیمت “پژو“ 1/2 درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته است. در حالیکه قیمت “پیکان“ و “پراید“ به ترتیب 6/1 و 6/0 درصد کاهش داشته است. همچنین در بخش تولید مبلمان و مصنوعات، شاخص قیمت تولید کننده به عدد 3/190 رسید که نسبت به ماه قبل 2/0 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/5 درصد افزایش داشته است.
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 235,373,201
تعداد بازدید امروز : 23,364
تعداد بازدید دیروز : 37,670
تعداد بازدید هفته : 169,168
تعداد بازدید این ماه : 569,004
آخرین به روزرسانی : 1399/04/18 14:41

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.