• وجود تش?ل های صنعتی و?اهش تصدیگری دولت وضع تولید را بهبود می دهد

   وجود تش?ل های صنعتی و?اهش تصدیگری دولت وضع تولید را بهبود می دهد

   وجود تش?ل های صنعتی و?اهش تصدیگری دولت وضع تولید را بهبود می دهد

   دبیر خانه صنعت و معدن تهران در گفت و گو با خبرگزاری مهرگفت: تاسیس تش?ل های صنعتی از چند سال گذشته تا ?نون در محافل اقتصادی با هدف به روز ?ردن فناوری صنعتی مورد تا?ید قرارگرفته است.مهدی پورقاضی افزود: بر اساس برنامه سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ?شور، دولت با ?اهش تصدی گری خود و واگذاری آن به نهادهای مدنی مانند شوراها و تش?ل های صنعتی موجب ?وچ? سازی دولت شود اما تا ?نون واگذاری تصدی دولتی در ?شور محقق نشده است.پور قاضی با تا?ید بر خصوصی سازی ساختار دولتی گفت: آزاد سازی و خصوصی سازی تنها راه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در ?شور است و تازمانی?ه دولت متصدی فعالیت های اقتصادی باشد، بخش خصوصی توان ادامه حیات نخواهد داشت.به گفته وی، در زمان حاضر خصوصی سازی ساختار دولت واگذاری وظایف اجرایی با وجود تا?ید های فراوان مسوولان دولتی انجام نشده ?ه عدم تمایل رده های میانی دولت به این واگذاری را می توان مهمترین عامل اجرا نشدن خصوصی سازی برشمرد.وی با انتقاد از مقاومت رده های میانی دولتی در واگذاری برخی وظایف به تش?ل های صنعتی گفت: آنان بر این باورند ?ه با واگذاری وظایف خود به تش?ل ها ، اختیارات تصمیم گیری را از دست خواهند داد.

   دبیر خانه صنعت و معدن تهران در گفت و گو با خبرگزاری مهرگفت: تاسیس تش?ل های صنعتی از چند سال گذشته تا ?نون در محافل اقتصادی با هدف به روز ?ردن فناوری صنعتی مورد تا?ید قرارگرفته است.مهدی پورقاضی افزود: بر اساس برنامه سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ?شور، دولت با ?اهش تصدی گری خود و واگذاری آن به نهادهای مدنی مانند شوراها و تش?ل های صنعتی موجب ?وچ? سازی دولت شود اما تا ?نون واگذاری تصدی دولتی در ?شور محقق نشده است.پور قاضی با تا?ید بر خصوصی سازی ساختار دولتی گفت: آزاد سازی و خصوصی سازی تنها راه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در ?شور است و تازمانی?ه دولت متصدی فعالیت های اقتصادی باشد، بخش خصوصی توان ادامه حیات نخواهد داشت.به گفته وی، در زمان حاضر خصوصی سازی ساختار دولت واگذاری وظایف اجرایی با وجود تا?ید های فراوان مسوولان دولتی انجام نشده ?ه عدم تمایل رده های میانی دولت به این واگذاری را می توان مهمترین عامل اجرا نشدن خصوصی سازی برشمرد.وی با انتقاد از مقاومت رده های میانی دولتی در واگذاری برخی وظایف به تش?ل های صنعتی گفت: آنان بر این باورند ?ه با واگذاری وظایف خود به تش?ل ها ، اختیارات تصمیم گیری را از دست خواهند داد.
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 234,209,664
تعداد بازدید امروز : 13,684
تعداد بازدید دیروز : 39,887
تعداد بازدید هفته : 53,571
تعداد بازدید این ماه : 691,265
آخرین به روزرسانی : 1399/03/18 09:41

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.