• شاخص قیمت تولید ?ننده صنعت 11 درصد رشد داشت

   شاخص قیمت تولید ?ننده صنعت 11 درصد رشد داشت

   شاخص قیمت تولید ?ننده صنعت 11 درصد رشد داشت

   به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص قیمت تولید ?ننده بخش صنعت در اردیبهشت ماه امسال به 4/222 رسید ?ه نسبت به فروردین ماه 7/1 درصد و مدت مشابه سال گذشته 8/11 درصد افزایش داشت.شاخص قیمت بخش صنایع مواد غذایی و آشامیدنی در این دوره با 5/2 درصد افزایش نسبت به ماه قبل از آن به 8/243 رسید ?ه نسبت به ماه مشابه سال 1381 حدود 11 درصد افزایش نشان می دهد.دراین بخش شاخص قیمت گروه های " تولید محصولات از دانه های آسیاب شده " و " تولید فرآورده های لبنی " به ترتیب 2/1 و 6/3 درصد با رشد مواجه شدند.شاخص قیمت گروه های" گوشت گاو و گوساله " و " گوسفند و بز " به ترتیب 4/2 و 7/3 درصد و گروه های " گوشت ماهی " و "گوشت مرغ " به ترتیب 2/4 و 1/7 درصد نسبت به فروردین ماه رشد داشته اند.بر اساس این آمار، شاخص قیمت بخش تولید منسوجات در این ماه به 1/152 رسید ?ه نسبت به ماه قبل از آن 5/2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 9/10 درصد افزایش نشان می دهد.در بخش تولید پوشا? شاخص قیمت با 7/1 درصد ?اهش نسبت به فروردین ماه به 9/194 رسید ?ه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 4/3 درصد افزایش داشت.شاخص قیمت تولید ?ننده صنایع محصولات شیمیایی با 5/0 درصد افزایش نسبت به فروردین ماه به 9/196 رسید ?ه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 4/9 درصد رشد یافت.شاخص قیمت تولید محصولات لاستی?ی و پلاستی?ی نسبت به ماه قبل از آن با 3/1 درصد و مدت مشابه سال گذشته با 5/1 رشد به 6/204 افزون شد.شاخص قیمت بخش تولید فلزات اساسی در این ماه به 6/211 رسید ?ه نسبت به ماه قبل از آن ی? درصد و ماه مشابه سال گذشته 1/23 درصد افزایش داشت.در بخش تولید ماشین آلات و تجهیزات، شاخص قیمت نسبت به ماه قبل از آن 7/0 درصد و ماه مشابه سال گذشته 2/6درصد افزایش داشت و به 6/181 رسید.شاخص قیمت در گروه تولید وسایل خانگی نیز با 7/0 درصد رشد نسبت به ماه قبل از آن به 2/163 صعود ?رد.در بخش تولید وسایل نقلیه موتوری ، تریلر و نیم تریلر شاخص قیمت با 4/3 درصد افزایش نسبت به ماه قبل از آن به 5/162 رسید ?ه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 6/7 درصد رشد را نشان می دهد. در این بخش قیمت پی?ان و پراید به ترتیب 2/4 و 8/2 درصد افزایش داشتند.در بخش تولید مبلمان و مصنوعات شاخص قیمت تولید ?ننده به 2/194 رسید ?ه نسبت به ماه قبل دو درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 1/6 درصد افزایش داشت.

   به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص قیمت تولید ?ننده بخش صنعت در اردیبهشت ماه امسال به 4/222 رسید ?ه نسبت به فروردین ماه 7/1 درصد و مدت مشابه سال گذشته 8/11 درصد افزایش داشت.شاخص قیمت بخش صنایع مواد غذایی و آشامیدنی در این دوره با 5/2 درصد افزایش نسبت به ماه قبل از آن به 8/243 رسید ?ه نسبت به ماه مشابه سال 1381 حدود 11 درصد افزایش نشان می دهد.دراین بخش شاخص قیمت گروه های " تولید محصولات از دانه های آسیاب شده " و " تولید فرآورده های لبنی " به ترتیب 2/1 و 6/3 درصد با رشد مواجه شدند.شاخص قیمت گروه های" گوشت گاو و گوساله " و " گوسفند و بز " به ترتیب 4/2 و 7/3 درصد و گروه های " گوشت ماهی " و "گوشت مرغ " به ترتیب 2/4 و 1/7 درصد نسبت به فروردین ماه رشد داشته اند.بر اساس این آمار، شاخص قیمت بخش تولید منسوجات در این ماه به 1/152 رسید ?ه نسبت به ماه قبل از آن 5/2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 9/10 درصد افزایش نشان می دهد.در بخش تولید پوشا? شاخص قیمت با 7/1 درصد ?اهش نسبت به فروردین ماه به 9/194 رسید ?ه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 4/3 درصد افزایش داشت.شاخص قیمت تولید ?ننده صنایع محصولات شیمیایی با 5/0 درصد افزایش نسبت به فروردین ماه به 9/196 رسید ?ه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 4/9 درصد رشد یافت.شاخص قیمت تولید محصولات لاستی?ی و پلاستی?ی نسبت به ماه قبل از آن با 3/1 درصد و مدت مشابه سال گذشته با 5/1 رشد به 6/204 افزون شد.شاخص قیمت بخش تولید فلزات اساسی در این ماه به 6/211 رسید ?ه نسبت به ماه قبل از آن ی? درصد و ماه مشابه سال گذشته 1/23 درصد افزایش داشت.در بخش تولید ماشین آلات و تجهیزات، شاخص قیمت نسبت به ماه قبل از آن 7/0 درصد و ماه مشابه سال گذشته 2/6درصد افزایش داشت و به 6/181 رسید.شاخص قیمت در گروه تولید وسایل خانگی نیز با 7/0 درصد رشد نسبت به ماه قبل از آن به 2/163 صعود ?رد.در بخش تولید وسایل نقلیه موتوری ، تریلر و نیم تریلر شاخص قیمت با 4/3 درصد افزایش نسبت به ماه قبل از آن به 5/162 رسید ?ه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 6/7 درصد رشد را نشان می دهد. در این بخش قیمت پی?ان و پراید به ترتیب 2/4 و 8/2 درصد افزایش داشتند.در بخش تولید مبلمان و مصنوعات شاخص قیمت تولید ?ننده به 2/194 رسید ?ه نسبت به ماه قبل دو درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 1/6 درصد افزایش داشت.
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 231,487,585
تعداد بازدید امروز : 11,502
تعداد بازدید دیروز : 42,204
تعداد بازدید هفته : 188,182
تعداد بازدید این ماه : 721,539
آخرین به روزرسانی : 1399/01/13 00:09

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.