• خط تولید ?امیونت ایسوزو در گروه بهمن افتتاح شد

   خط تولید ?امیونت ایسوزو در گروه بهمن افتتاح شد

   خط تولید ?امیونت ایسوزو در گروه بهمن افتتاح شد

   <p>خط تولید ?امیونت ایسوزو و جایگزینی موتور انژ?توری وانت مزدا با حضور وزیر صنایع و معادن و چند تن از معاونان و مدیران این وزارتخانه درگروه بهمن افتتاح شد . <br>به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن ، مهندس جهانگیری در مراسم افتتاحیه این خط تولید گفت : دفاع از بخش خصوصی ، خصوصی سازی و محور قرار دادن بخش خصوصی در اقتصاد ?شور باید به عنوان ی? اصل باشد . <br>مهندس اسحاق جهانگیری ، حساب ذخیره ارزی را ی?ی از بر?ات اقتصاد ?شور خواند و افزود : از سال 80 تا?نون حدود 20 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی وارد شده ?ه به دلیل استقبال بخش خصوصی تا?نون برای معادل 10 میلیارد دلار طرحهای صنعتی و تولیدی برای استفاده از حساب مذ?ور ، تقاضا واصل شده است . <br>وی ادامه داد: از سال 80 تا?نون تعداد 988 طرح به ارزش 8/7 میلیارد دلار برای استفاده از حساب ذخیره ارزی در نظام بان?ی ?شور تصویب شده و برای 651 طرح به ارزش حدود 5/3 میلیارد دلار قرار داد منعقد ویا گشایش اعتبار شده است. به گفته جهانگیری همچنین درمدت یاد شده حدود 5/1 میلیارد دلار به صنعتگران و تولید ?نندگان پرداخت شده است . <br>وی گفت : از ابتدای انقلاب تا سال 80 ، ?ل سرمایه گذاری ارزی بخش خصوصی سه میلیارد دلار بوده اما از سال 80 تا?نون برای این بخش 5/3 میلیارد دلار سرمایه گذاری گشایش اعتبار شده است ?ه این به معنی جان گرفتن بخش خصوصی ، ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری به ویژه در مناطق محروم ?شور است . <br>جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود ، وضعیت صنعت خودرو را رو به رشد خواند و گفت : ا?نون وقت آن است ?ه صنعت خودرو ، ضعف های گذشته خود را بشناسد و آنها را مرتفع ?ند . <br>به گفته وی صنعت خودرو برای ادامه حیات قطعی خود باید به ?یفیت ، قیمت و بازارهای جهانی ف?ر ?ند . <br>جهانگیری افزود: صنعت خودرو در سال آینده حدود ی? میلیون دستگاه خودرو تولید می ?ند و محاسبات نشان می دهد ?ه به این میزان تقاضا در بازار وجود ندارد .&nbsp; <br>وی با بیان این?ه نمی توان جلو رشد و توسعه را گرفت ، تصریح ?رد : صنعتگران باید به ف?ر بازارهای بزرگتر باشند و لازم است برای حضور در بازارهای جهانی ، شاخص های لازم را رعایت ?نند . <br>وی گفت : وزارت صنایع و معادن در سال 83 ی? برنامه پنج تا هفت ساله را برای میزان تعرفه های واردات تعریف خواهد ?رد ، زیرا ?ه ا?نون دغدغه بسیاری از تولید ?نندگان و صنعتگران ، ثبات قوانین و مقررات است . <br>وی با بیان این?ه وزارت صنایع و معادن ازورود بخش خصوصی درصنعت خودرو استقبال می ?ند ، از شر?ای خارجی خودروسازان خواست در زمینه انتقال فناوری به خودرو سازان ?شور ?م? ?نند . <br>پروژه تولید ?امیونت 6 تن ایسوزو با هدف توسعه فضای ?سب و ?ار با ورود گروه بهمن به عرصه تولید و فروش خودروهای تجاری انجام شده است . این محصول دارای استاندارد "یورو 2"&nbsp; موتور 133 اسب بخار ، ایمنی بالا و راحتی راننده با فرمان هیدرولی? است . <br>ظرفیت خط تولید 3600 دستگاه در سال با ی? شیفت ?اری است و برای راه اندازی خط تولید 45 میلیارد ریال و 630 هزار دلار سرمایه گذاری شده است . <br>پروژه جایگزینی موتور انژ?توری بر روی انواع وانت های مزدا نیز با هدف دستیابی به استانداردهای زیست محیطی ، ?اهش مصرف سوخت در سطح ملی و ایجاد صرفه اقتصادی برای مصرف ?ننده و ام?ان دوگانه سوز ?ردن خودرو انجام شده است . <br>

   خط تولید ?امیونت ایسوزو و جایگزینی موتور انژ?توری وانت مزدا با حضور وزیر صنایع و معادن و چند تن از معاونان و مدیران این وزارتخانه درگروه بهمن افتتاح شد .
   به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن ، مهندس جهانگیری در مراسم افتتاحیه این خط تولید گفت : دفاع از بخش خصوصی ، خصوصی سازی و محور قرار دادن بخش خصوصی در اقتصاد ?شور باید به عنوان ی? اصل باشد .
   مهندس اسحاق جهانگیری ، حساب ذخیره ارزی را ی?ی از بر?ات اقتصاد ?شور خواند و افزود : از سال 80 تا?نون حدود 20 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی وارد شده ?ه به دلیل استقبال بخش خصوصی تا?نون برای معادل 10 میلیارد دلار طرحهای صنعتی و تولیدی برای استفاده از حساب مذ?ور ، تقاضا واصل شده است .
   وی ادامه داد: از سال 80 تا?نون تعداد 988 طرح به ارزش 8/7 میلیارد دلار برای استفاده از حساب ذخیره ارزی در نظام بان?ی ?شور تصویب شده و برای 651 طرح به ارزش حدود 5/3 میلیارد دلار قرار داد منعقد ویا گشایش اعتبار شده است. به گفته جهانگیری همچنین درمدت یاد شده حدود 5/1 میلیارد دلار به صنعتگران و تولید ?نندگان پرداخت شده است .
   وی گفت : از ابتدای انقلاب تا سال 80 ، ?ل سرمایه گذاری ارزی بخش خصوصی سه میلیارد دلار بوده اما از سال 80 تا?نون برای این بخش 5/3 میلیارد دلار سرمایه گذاری گشایش اعتبار شده است ?ه این به معنی جان گرفتن بخش خصوصی ، ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری به ویژه در مناطق محروم ?شور است .
   جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود ، وضعیت صنعت خودرو را رو به رشد خواند و گفت : ا?نون وقت آن است ?ه صنعت خودرو ، ضعف های گذشته خود را بشناسد و آنها را مرتفع ?ند .
   به گفته وی صنعت خودرو برای ادامه حیات قطعی خود باید به ?یفیت ، قیمت و بازارهای جهانی ف?ر ?ند .
   جهانگیری افزود: صنعت خودرو در سال آینده حدود ی? میلیون دستگاه خودرو تولید می ?ند و محاسبات نشان می دهد ?ه به این میزان تقاضا در بازار وجود ندارد . 
   وی با بیان این?ه نمی توان جلو رشد و توسعه را گرفت ، تصریح ?رد : صنعتگران باید به ف?ر بازارهای بزرگتر باشند و لازم است برای حضور در بازارهای جهانی ، شاخص های لازم را رعایت ?نند .
   وی گفت : وزارت صنایع و معادن در سال 83 ی? برنامه پنج تا هفت ساله را برای میزان تعرفه های واردات تعریف خواهد ?رد ، زیرا ?ه ا?نون دغدغه بسیاری از تولید ?نندگان و صنعتگران ، ثبات قوانین و مقررات است .
   وی با بیان این?ه وزارت صنایع و معادن ازورود بخش خصوصی درصنعت خودرو استقبال می ?ند ، از شر?ای خارجی خودروسازان خواست در زمینه انتقال فناوری به خودرو سازان ?شور ?م? ?نند .
   پروژه تولید ?امیونت 6 تن ایسوزو با هدف توسعه فضای ?سب و ?ار با ورود گروه بهمن به عرصه تولید و فروش خودروهای تجاری انجام شده است . این محصول دارای استاندارد "یورو 2"  موتور 133 اسب بخار ، ایمنی بالا و راحتی راننده با فرمان هیدرولی? است .
   ظرفیت خط تولید 3600 دستگاه در سال با ی? شیفت ?اری است و برای راه اندازی خط تولید 45 میلیارد ریال و 630 هزار دلار سرمایه گذاری شده است .
   پروژه جایگزینی موتور انژ?توری بر روی انواع وانت های مزدا نیز با هدف دستیابی به استانداردهای زیست محیطی ، ?اهش مصرف سوخت در سطح ملی و ایجاد صرفه اقتصادی برای مصرف ?ننده و ام?ان دوگانه سوز ?ردن خودرو انجام شده است .

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 242,143,098
تعداد بازدید امروز : 42,126
تعداد بازدید دیروز : 48,683
تعداد بازدید هفته : 42,126
تعداد بازدید این ماه : 442,203
آخرین به روزرسانی : 1399/09/08 16:25

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.