• نگاهی به دستآوردهای سیاسی انقلاب اسلامی

   نگاهی به دستآوردهای سیاسی انقلاب اسلامی

   الف ـ سیاست داخلی
   ب- سیاست خارجی

   نگاهی به دستآوردهای سیاسی انقلاب اسلامی

   الف ـ سیاست داخلی

   1ـ حاکمیت اسلام بر پایه ولایت فقیه :

   هدف اصلی و اساسی ادیان الهی ، رشد و تکامل بشر بر مبنای توحید، از طریق دعوت به مبارزه با کفر و شرک و الحاد بوده است. قدرتهای استکباری جهان برای چپاول دسترنج تودهه ای محروم، نغمه ی « جدایی دین از سیاست »را مطرح کردند و با این توطئه توانستند بر جنبه های فکری ، فرهنگی ، دینی و ملی جوامع اسلامی استیلا یافته ، منابع مادی و ذخایر زیر زمینی آنها را به غارت ببرند و عجز و یاس را بر جوامع اسلامی حاکم گردانند.

   پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بر چنین عقیده و نغمه ای خط بطلان کشید و نهضت اسلام را تبدیل به پدیدهای منسجم و جهانی نمود .

   امام خمینی (ره) در ادامه قیام خود؛ تنها به مبارزه با حکومتهای غاصب و ضد اسلامی اکتفا نکرد بلکه به منظور ایجاد حاکمیت الهی بر اساس موازین اسلام در عمل اصل مقدس ولایت فقیه را مطرح و زمام امور جامعه اسلامی را خود در دست گرفت و رهبری سیاسی – مذهبی را عینیت بخشید و توانست چهره ی مخدوش جهان اسلام را اصلاح کرده، تأثیر فوقالعادهای بر جهان اسلام و کشورهای جهان سوم بگذارد.(1)

   2- سرنگونی استبداد 2500 ساله شاهنشاهی در ایران :

   یکی از افتخارات موهوم پادشاهان ایران، نظام کهن شاهنشاهی در ایران بود که خاندان پهلوی نیز خود را وارث آن قلمداد میکرد. این خاندان برای از بین بردن فرهنگ اسلامی در کشور؛ سعی میکرد. با هزینه های گزاف از اموال و منابع این ملت ستمدیده، فرهنگ شاهنشاهی را جایگزین فرهنگ اسلام بنماید. به این منظور جشن های متعددی از جمله جشن های 2500 ساله را، آن هم با بدترین شکل فساد و فحشا برگزار کرد تاریخ هجری را به تاریخ شاهنشاهی تبدیل کرد؛ و تعویض نامها و نیز وضع قوانین غیر دینی را به منظور محو دین از جامعه اسلامی ایران به انجام رسانید. امام خمینی ( ره) پس از سقوط رژیم شاهنشاهی در اولین پیام خود به ملت شریف ایران فرمودند :

   «من به این پیروزی که برای ملت ایران پیدا شده است تبریک می گویم. یک شاهنشاهی ظالم دو هزار و پانصد ساله را شما ملت ایران، با مشت و با همتی بزرگ و ایمانی راسخ سرنگون کردید و توجه به پشتیبانی هایی که از او می شد نکردید»(2)

   3ـ ارتقای مشارکت سیاسی و آگاهیهای مردم :

   برگزاری انتخابات در جوامع انقلابی، آن هم در اولین ماههای بعد از انقلاب امری دور از انتظار است چرا که با وجود توطئه های جهانی ممکن است انتخابات آزاد، باعث روی کار آمدن ضد انقلاب یا بهانه ای برای کوبیدن این جوامع از طرف مجامع استعماری شود. امام خمینی (ره)با آگاهیهای فراوانی که به مردم میدادند و با اعتمادی که به مردم داشتند. حاکمیت بر سرنوشت مردم را به خودشان سپردند: از جمله ی آنها انتخابات نظام جمهوری اسلامی ، انتخابات قانون اساسی ، انتخابات خبرگان ، انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس است که در همان سال اول انقلاب برگزار شد. این کار غیر مترقبه فقط و فقط به جهت حضور آگاهانه ی مردم در صحنه های متعدد انقلاب بوده است امام خمینی (ره) با اشاره به این دستآورد عظیم فرمودند :

   «نقطه ای روشنی که در این اواخر عمر برای من امیدبخش است همین آگاهی و بیداری نسل جوان و نهضت روشنفکران است که با سرعت در حال رشد است.»(3)

   4ـ کسب استقلال و آزادی :

   علت اصلی عقبماندگی و بدبختی مردم مسلمان جهان، در سرسپردگی و وابستگی حکومتهای آنها به استکبار است و راه رهایی از این بدبختی، کسب استقلال است.

   همانطوری که درباره ی هر فرد، مسأله استقلال وعدم استقلال مطرح است. درباره ی جامعه نیز چنین مسأله ای در سطحی بسیار بالاتر مطرح است با یک نگاه سطحی به نقشه ی سیاسی جهان مشاهده می شود که بعضی از کشورها فرمانده هستند و بعضی فرمانبر. در کشور ما نیز قبل از انقلاب این وضع حاکم بود. غرب و به خصوص آمریکا با تاراج منابع اقتصادی ما به شکلهای گوناگون کشورمان را به صورت مستعمره درآورده بودند به طوری که در هیچ موردی ما به خود متکی نبودیم. ولی این ملت تصمیم گرفت با همتی مردانه قید و بندهای بندگی را پاره کند و استقلال سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و فکری خودش را به دست آورد و خودش برای خودش فکر کند و تصمیم بگیرد. (4)

   ب- سیاست خارجی

   1ـ اصل نه شرقی و نه غربی :

   از اصول مسلم و خدشه ناپذیر حاکم بر سیاست خارجی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن تصریح شده، اصل «نه شرقی نه غربی» است. زمانی که جهان به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بود و شاه نیز به عنوان یکی از مهره های اصلی آمریکا در خاورمیانه، سیاستهای تجاوزگرانه ی غرب و به خصوص آمریکا را پیاده میکرد، بقیه ی کشورهای مسلمان وجهان سوم نیز چاره ای نمیدیدند جز اینکه تحت سیطره ی یکی از دو قطب حاکم زمان قرار بگیرند. انقلاب اسلامی در چنین موقع حساسی با شعار نه شرقی نه غربی نظام سلطه در جهان را درهم شکست و در مقابل دشمنان، چون کوهی استوار ایستاد و استقلال خود را حفظ کرد. امام راحل(ره) درباره ی این سیاست می فرمایند:

   «ما نه تحت حمایت آمریکا و نه تحت حمایت شوروی و نه تحت حمایت هیچ قدرتی نیستیم. آن چیزی که شما می خواستید، جمهوری اسلامی بود. آن چیزی را که شما می خواستید نه شرقی نه غربی بود و این حاصل است این را حفظش کنید.»(5)

   2ـ تحقیر آمریکا :

   جنایت و ستمگریهای آمریکا نسبت به مردم ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب. آن قدر زیاد هست که امام خمینی (ره) از آمریکا به عنوان شیطان بزرگ یاد میکردند به همین جهت مبارزه با این غول استعمارگر همواره یکی از اصول عمدهی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در طول مبارزات ملت قهرمان ایران بوده است.

   در طول نیم قرن گذشته، هیچ حادثه ای به اندازه ی انقلاب اسلامی نتوانسته به حیثیت بین المللی آمریکا ضربه وارد کند. سقوط رژیم شاهنشاهی که به عنوان مدافع و حافظ منافع آمریکا در منطقه عمل می کرد، اخراج دهها هزار کارشناس و مستشار آمریکایی از ایران ، خروج از پیمان سنتو که برای حفظ منافع آمریکا تشکیل شده بود ، اشغال لانه ی جاسوسی و دستگیری دیپلمات های جاسوس و دهها نمونه ی دیگر از جمله موارد تحقیر آمریکاست . نامشروع اعلام کردن اسرائیل و به رسمیت نشناختن مذاکرات صلح خاورمیانه و اعلام مبارزه تا سرنگونی این رژیم غاصب که از حمایتهای همه جانبه ی غرب و به خصوص آمریکا برخوردار است، از دیگر محورهای اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی به شمار میرود تا جایی که حتی ورزشکاران ایرانی نیز حاضر به مصاف با ورزشکاران رژیم صهیونیستی در میدانهای ورزشی نیستند .مقابله ی علنی و آشکار آمریکا علیه انقلاب اسلامی ایران نتیجه ی این ضربات پیاپی است که به حیثیت بین المللی آمریکا وارد شده است.

   یکی دیگر از دستآوردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ، چرخش به سوی جهان عدم تعهد و حمایت از نهضت های آزادیبخش است .

   1. انقلاب و ریشه ها ، حبیبالله طاهری، ص 254-259 .
   2. صحیفه نور، ج5 ، ص75.
   3. صحیفه نور، ج1، ص220.
   4. پیرامون انقلاب اسلامی، شهید مطهری، ص 159-160 .
   5. صحیفه نور، ص62-63.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 234,148,537
تعداد بازدید امروز : 25,556
تعداد بازدید دیروز : 33,222
تعداد بازدید هفته : 260,991
تعداد بازدید این ماه : 630,138
آخرین به روزرسانی : 1399/03/16 17:15

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.