• دفتر امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی

    مدیر کل دفتر امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی
   مدیر کل دفتر امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی : کتایون نعمت پور
   نام و نام خانوادگی:کتایون نعمت پورمیزان تحصیلات:دکترا مهندسی محیط زیست
   رایانامه :-تلفن تماس :021-88905119
   نمابر :88893813
   به منظور دستیابی به جایگاه مناسب زیست محیطی همگام با توسعه صنعتی و معدنی، از سال 1375 و با توجه به آئین نامه اجرایی تبصره 82 قانون برنامه سوم توسعه، دفتر امور محیط زیست وزارت صنایع مستقیماً زیر نظر مقام عالی وزارت تأسیس گردید که به عنوان محل تمرکز فعالیت های زیست محیطی وزارتخانه، پیگیری امور مربوطه را عهده دار شد و با تعیین محورهای فعالیت مرتبط با صنعت در وزارت صنایع، ساختار اساسی عملکرد زیست محیطی و توسعه پایدار وزارتخانه تعیین گردید. از مهمترین اقدامات این بخش، ایجاد جایگاه کارشناسی در ادارات صنایع و معادن استان ها و سایر سازمان ها و شرکت های تحت پوشش و یکنواخت سازی روند تدوین قوانین و مقررات زیست محیطی متناسب با توانایی های موجود در کشور، خواسته های سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین پتانسیل موجود در واحدهای صنعتی و معدنی و زمینه سازی آموزش و اطلاع رسانی زیست محیطی می باشد.

   این دفتر با توجه به ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و ایجاد چارت تشکیلاتی جدید، از سال 1392 به دفتر امور ایمنی، محیط زیست و انرژی تغییر یافته و فعالیت خود را در چهار حوزه بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی (HSEE) گسترش داده است. این دفتر به منظور ایجاد و توسعه یک نظام جامع و یکپارچه HSEE در سطح وزارتخانه، سازمانهای تابعه و استانی، فعالیت خود را در راستای خط مشیء ابلاغ شده از سوی مقام عالی وزارت و با بستر سازی لازم برای فعالیتهای تخصصی در چهار حوزه بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی (HSEE) در سازمانهای تابعه و استانی و ارائه طرح جامع HSEE آغاز نموده است و تلاش می کند کل سیستم را بسمت افزایش بهره وری، بهبود مستمر و توسعه پایدار هدایت نماید.
   شرح وظایف دفتر امور ایمنی، محیط زیست و انرژی
   1- بازنگری و به روز رسانی ساختار و محتوای چارت سازمانی HSEE وزارت متناسب با خط مشی و برنامه های راهبردی وزارت.

   2- پیگیری و نظارت بر ایجاد ساختار مناسب HSEE وعملکرد آن مطابق برنامه های مصوب در سازمانهای تابعه و استانی بمنظور اطمینان از حسن اجرای الزامات مصوب مرتبط با حفاظت و صیانت از سلامت ، ایمنی، محیط زیست و همچنین استفاده بهینه از منابع انرژی در واحدهای صنعتی ، معدنی و تجاری.

   3- تهیه، تدوین طرح جامع HSEE بمنظور ایحاد ساختار نظامند فعالیتهای مدیریتی-عملیاتی، تسریع درتعاملات ، همگرایی و هم افزایی در فعالیتهای تخصصی، جلوگیری از تداخلات در امورمحوله با رویکرد حوزه های بهداشت صنعتی ،ایمنی صنعتی و فرایندی،آتش نشانی،محیط زیست و انرژی بین سازمانهای تابعه و استانی با ستاد HSEE وزارتخانه.

   4- اطلاع رسانی در خصوص قوانین ،مصوبات، پروتکل ها، سیاستها و برنامه های مصوب مرتبط با حفاظت و صیانت از سلامت ، ایمنی، محیط زیست و همچنین استفاده بهینه از منابع انرژی مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت در سازمانهای تابعه و استانی جهت ارائه روزآمد به سرمایه گذاران ، پیمانکاران و مسئولین واحدهای صنعتی و معدنی کشور

   5- همکاری با وزارتخانه ها و سازمانهای قانونی و نظارتی ذیربط جهت تدوین دستورالعملها و آیین نامه های اجرایی مرتبط با قوانین مصوب حوزهای بهداشت شغلی،ایمنی، محیط زیست و انرژی در بخش صنعت و معدن

   6- ایجاد و راهبری سیستم ارزیابی و ممیزی بر عملکرد بهداشت ، ایمنی، محیط زیست و انرژی واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی( در سطح ملی و طی سه مقطع زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت )

   7- شناسایی و معرفی واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری برتر با کمک شاخص بهبود مستمر(C.I) سیستم ممیزی عملکرد HSEE.

   8- بازنگری و اقدامات اصلاحی بر سیاستهای ابلاغ شده با کمک بازخورد شاخص های عملکرد HSEE در گزارشهای دوره ای(فصلی) از سازمانها و شرکتهای تابعه .

   9- شناسایی صنایع خارج از استانداردهای زیست محیطی با اولویت کلان شهرها و پیگیری ، اصلاح و تطبیق با استانداردهای مورد قبول.

   10- مشارکت در جلسات هماهنگی بین بخشی و تدوین برنامه های پنجساله و لوایح مورد نیاز حوزه بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی.

   11- همکاری با دستگاهها و سازمانهای ذیربط بمنظور رفع مشکلات کلان بهداشت شاغلین ،ایمنی، محیط زیست و انرژی بخش صنعت و معدن در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

   12- شناسایی و ارئه راه حلهای جامع (مهندسی-اجرایی) در قالب پیشنهادات ستادی جهت رفع مشکلات و موانع بهداشتی ،ایمنی ، زیست محیطی و انرژی به مبادی ذی ربط واحدهای صنعتی و معدنی.

   13- تحقیق و تحلیل در خصوص نحوه انتقال تجربیات بین المللی و روشها و ابزارهای جدید در زمینه بهبود عملکرد بهداشت صنعتی، ایمنی صنعتی و فرایندی، آتش نشانی، محیط زیست و انرژی به سازمانهای تابعه ، استانی، واحدهای صنعتی و معدنی.

   14- استفاده از تجارب دانشگاهها، موئسسات و مراکز تحقیقاتی ملی و بین المللی فعال در بخش بهداشت صنعتی، ایمنی صنعتی و فرایندی،آتش نشانی،محیط زیست و انرژی در حوزه صنعت، معدن و تجارت .

   15- انجام طرحهای مطالعاتی به منظور شناسایی مشکلات کلان بهداشت صنعتی ،ایمنی صنعتی و فرایندی،آتش نشانی،محیط زیست و انرژی بخش صنعت، معدن و تجارت ، برنامه ریزی جهت رفع مشکلات مزبور بر اساس نتایج مطالعات.

   16- آموزش، ارتقاء سطح آگاهی و نگرش کارشناسان و مدیران اجرایی ستادی بارویکرد HSEE با همکاری معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت.

   17- تایید صلاحیت مراکز علمی، سازمانها و شرکتهای اندازه گیری، مشاور، پیمانکار ومراکز تامین تجهیزات بهداشت حرفه ای، ایمنی، آتش نشانی، زیست محیطی و انرژی و اطلاع رسانی سالیانه در خصوص مشخصات فنی و تخصصی به سازمانهای تابعه و استانی جهت ارائه به واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری کل کشور.

   18- ابلاغ سیاستهای کلان، آموزشها و سمینارهای علمی و کاربردی در حوزه بهداشت صنعتی ،ایمنی صنعتی و فرایندی،آتش نشانی، محیط زیست و انرژی بخش صنعت و معدن به منظور ترغیب مدیران و کارشناسان صنایع و معادن جهت همکاری بیشتر و موثرتر آنان در رفع مسائل محیط زیست، بهداشت و ایمنی

   19- طراحی مکانیسمهای تشویقی و تنبیهی جهت تسریع در روند اجرایی قوانین و مقررات بهداشت صنعتی، ایمنی، محیط زیست و انرژی واحدهای صنعتی و معدنی

   20- ابلاغ سیاستها کلان، سندهای راهبردی و مدیریت سیستم های مصرف انرژی در بخش صنعت و معدن به منظور ترغیب مدیران ومتخصصین صنایع و معادن بمنظور مشارکت و همکاری موثرتر در رفع چالشهایHSEE
   21- روز آمد نمودن فن آوری در فرایندهای مختلف صنعتی و معدنی با محوریت اقتصاد سنجی، بهینه سازی و مدیریت مصرف و کارائی انرژی در تاسیسات حرارتی –شیمایی و ساختمان.

   22- پیگیری انجام ممیزی شاخص های انرژی با اولویت صنایع و معادن بزرگ و انرژی بر.

   23- بررسی مشخصات فنی-کارکردی منابع انرژی مورداستفاده درصنایع و معادن کشور ازدیدگاه زیست محیطی و پیش بینی راهکارهای ممکن جهت رفع آلودگی های ناشی از استفاده از انرژی های مذکور.(field study)

   24- انجام طرحهای مطالعاتی به منظور شناسایی مشکلات کلان بازیافت انرژی (Energy Saving)با رویکرد کنترل آلودگی های هوا، مدلسازی پسماندها، تصفیه فاضلاب و انرژی .

   25- ایجاد و راهبری سیستم پتانسیل سنجی انجام پروژه های جدید بهروری انرژی با استفاده از تسهیلات CDM .

   26- کمک به توسعه فن آوری، تولید و کاربرد انرژی های تجدید پذیر در بخش صنعت و معدن بمنظور بهبود شرایط زیست محیطی، صرفه جویی در کاربرد انرژی های فسیلی و ارتقاء سلامت.

   27- تدوین و بازنگری ساختار شناسنامه HSEE واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری ونظارت بر روند بهبود مستمر شاخص های تخصصی مربوطه در جهت رتبه بندی و شناسایی واحدها سازمانی .

   28- تدوین و بازنگری نقشه راه ارتقاء وضعیت HSEE وزارت صنعت، معدن و تجارت .
    واحدهای زیر مجموعه
   واحدتلفن تماسنمابر
   گروه انرژی81774409-02188906980-021
   گروه محیط زیست81774405-021 - 81774085-02188906980-021
   گروه ایمنی81774397-02188906980-021
   گروه بهداشت81774397-02188906980-021

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 242,134,521
تعداد بازدید امروز : 33,549
تعداد بازدید دیروز : 48,683
تعداد بازدید هفته : 33,549
تعداد بازدید این ماه : 433,626
آخرین به روزرسانی : 1399/09/08 14:34

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.