• گروه انرژی

   مزیت نسبی کشور در بهره برداری از منابع هیدروکربنی و پرداخت یارانه در این بخش در جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باعث رشد بی رویه مصرف و ایجاد مخاطرات فراوان شده است که در همه بخش‌های دیگر از جمله محیط زیست تاثیر به سزایی داشته است. از این رو توجه به مقوله انرژی و بهره‌وری در اولویت کاری همه بخش های کشور قرار گرفته است که اجرای بخش هایی از هدفمندی یارانه ها از جمله راهکارهایی برای جلوگیری از رشد بی رویه مصرف بوده است. با توجه به چالش های پیش رو و همچنین کمبود زیرساخت های مناسب در قسمت های فنی، تکنولوژیک و سرمایه ای و نیز کمبود نیروی انسانی متخصص و همچنین لزوم توجه به بخش تحقیق و توسعه در این زمینه اهمیت این پرداختن به این موضوع را دوچندان می‌نماید.
   برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار و همچنین افق های مشخص شده در اسناد بالادستی و برنامه های کلان ملی و تعامل با دیگر سازمانها و نهاد های مسئول گروه انرژی در راستای تکمیل ساختار دفتر ایمنی، سلامت و محیط‌زیست و انرژی وزارت صنایع ومعادن، ایجاد گردیده است تا با تجمیع و همگام سازی فعالیت های شکل گرفته در وزارت صمت گامی موثر در جهت ارتقاء کمی و کیفی سیستم و شاخص های رشد و توسعه اجتماعی برداشته شود.
   گروه انر‌ژی با توجه به خط مشی ابلاغی از سوی مقام عالی وزارت و همچنین شرح وظایف مشخص شده در جهت ایجاد یک سیستم جامع مدیریت انرژی برای همراه شدن با استاندارد های ملی و بین المللی و همچنین مستند‌سازی فعالیت های انجام شده در دفتر بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی به انجام فعالیت می پردازد.
    
   شرح وظایف  گروه انرژی
    
   - تهیه، تدوین و پیشنهاد سیاست ها و خط مشی های مرتبط با برنامه های انرژی در بخش صنعت، معدن و تجارت.
   - تهیه و تدوین برنامه جامع انرژی بخش صنعت، معدن و تجارت و نظارت بر اجرای آن.
   - مشارکت در جلسات تدوین قوانین، مقررات، ضوابط و دستورالعمل های انرژی مرتبط با بخش با هدف تأثیر بر فرآیند سیاستگذاری.
   - بررسی لوایح، پروتکل ها، مصوبات و دستورکارهای مرتبط با بخش انرژی.
   - نظارت بر اجرای دقیق دستورالعمل ها و ضوابط مرتبط با انرژی و آیین نامه های موجود.
   - سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور توسعه روش ها و فن آوری های بهینه سازی در زیرمجموعه های وزارت‌خانه.
   - بررسی، پیشنهاد و پیگیری تصویب شاخص های بهره‌وری در زمینه های فنی و اقتصادی انرژی در زیرمجموعه‌های وزارت‌خانه تابعه و وابسته.
   - جمع آوری اطلاعات در سطوح مختلف و زیرمجموعه های وزارتخانه به منظور ارائه گزارش های دوره‌ای از عملکرد و تحقق اهداف شاخص های بهره‌وری به مراجع قانونی.
   - هدایت و راهبری انجام مطالعات جامع انرژی، استفاده بهینه از حامل ها، بهینه‌سازی و توسعه سیستم های بهینه مرتبط در هر بخش و زیرمجموعه های تابعه و وابسته.
   - ایجاد هماهنگی و درک واحد در زمینه مفهوم بهره وری و توسعه پایدار بین سازمان ها و واحدهای تابعه.
   - ارتقاء مؤثر سیستم های کیفیت و بهره وری کاربردی از طریق تبادل اطلاعات و ایجاد سامانه مناسب.
   - شناسایی عوامل و علل اتلاف انرژی و ساماندهی نهادهای تخصصی بهره وری در بخش های مختلف وزارتخانه و سازمان های تابعه و وابسته.
   - تهیه و تدوین دستورالعمل بهبود شاخص های انرژی در پروژه های موجود و الزام به رعایت در پروژه‌های آینده.
   - پیگیری و نظارت بر توسعه مدل های بومی برنامه ریزی انرژی.
   - ایجاد زیرساختها و شرایط لازم جهت توسعه و به کارگیری سیستم های انرژیهای نو.
   - نظارت بر راهکارهای کاهش تلفات و بازیافت انرژی در بخش های مختلف وزارتخانه و سازمان های تابعه و وابسته.
   - انجام اقدامات ستادی حمایت از نوآوری ها، طرح های تحقیقاتی در زمینه توسعه فناوری های سازگار برای بهبود بهره وری در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار.
   - تدوین ابزارهای تشویقی و تنبیهی در زمینه بهره وری در بخش انرژی و پیگیری تصویب و اجرای آنها.
   - شنـاسایی قوانیـن و مقـررات بـازدارنده و پیش بـرنـده رشد بهـره وری انرژی در واحدهای اجرائی مرتبط.
   - ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات با نهادهای ملی و بین المللی مرتبط با بهره وری و انرژی.
   - هدایت و نظارت بر راهبردهای آموزش و اطلاع رسانی مرتبط با مصرف انرژی و بهره وری.
   - انجام اقدامات ستادی به منظور توسعه تحقیقات و فناوری و امر پژوهش برای بهبود بهره وری.
   - گردآوری و تدوین مطالب مرتبط با مسائل انرژی و بهره وری انرژی در بخش صنعت، معدن و تجارت و انتشار آنها به  صورت مقالات،‌کتب یا نشریات یا خبرنامه های ادواری.
   - مشارکت موثر درسمینارها،کارگاه ها و نمایشگاه های مرتبط با انرژی به منظور افزایش بهره وری نیروی انسانی مرتبط.
   - ایجاد دستورالعمل های مرتبط و طرح های تشویقی در جهت ترغیب بخش های مختلف برای سرمایه‌گذاری و همکاری در بخش های مختلف.
   - برنامه ریزی و ارائه راهکارهای مناسب با توجه به تجربیات قبلی و دستاوردهای پژوهشی جهت بهینه نمودن جریان های انرژی و محصولات در شهرک‌های صنعتی.
   - تهیه و تدوین دستورالعمل مدیریت تأمین و مصرف انرژی در شرایط اضطراری.

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 234,120,862
تعداد بازدید امروز : 31,103
تعداد بازدید دیروز : 33,423
تعداد بازدید هفته : 233,316
تعداد بازدید این ماه : 602,463
آخرین به روزرسانی : 1399/03/15 21:07

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.