•  
  • فهرست خدمات
   گزارش عملکرد معاونت آموزش، پژوهش و فناوری

   گزارش عملکرد معاونت آموزش، پژوهش و فناوری

   • خلاصه عملکرد شاخص های آماری معاونت آموزش، پژوهش و فناوری (از 1395الی 1398)

   الف-1) مجوزهای حوزه آموزش، پژوهش

   جدول 1- جواز تأسیس صادره و تمدیدی خدمات فنی و مهندسی

   عنوان

   واحد سنجش

   سال 1395

   سال 1396

   سال 1397

   سال 1398

   درصد تغییر

   جواز تاسیس خدمات فنی مهندسی صادره جدید

   تعداد

   351

   333

   324

   335

   3.4%

   جواز تاسیس خدمات فنی مهندسی تمدید شده

   تعداد

   28

   74

   65

   52

   20%-

   مجموع جواز تاسیس خدمات فنی مهندسی صادره

   تعداد

   379

   407

   389

   387

   0.5%-

   جدول 2- پروانه فنی و مهندسی صادره و تمدیدی فنی و مهندسی

   عنوان

   واحد سنجش

   سال 1395

   سال 1396

   سال 1397

   سال 1398

   درصد تغییر

   پروانه فنی مهندسی صادره جدید

   تعداد

   244

   130

   212

   185

   12.7%-

   پروانه فنی مهندسی تمدید شده

   تعداد

   20

   74

   64

   69

   7.8%

   مجموع پروانه فنی مهندسی صادره

   تعداد

   264

   204

   276

   254

   8.0%-

   جدول 3- جواز تأسیس صادره و تمدیدی مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی

   عنوان

   واحد سنجش

   سال 1395

   سال 1396

   سال 1397

   سال 1398

   درصد تغییر

   جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی صادره

   تعداد

   24

   35

   14

   19

   35.7%

   جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی تمدید شده

   تعداد

   10

   5

   3

   7

   133%

   مجموع جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی

   تعداد

   34

   40

   17

   26

   52.9%

   جدول 4-پروانه پژوهش مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی

   عنوان

   واحد سنجش

   سال 1395

   سال 1396

   سال 1397

   سال 1398

   درصد تغییر

   پروانه پژوهش مرکز پژوهش­های صنعتی و معدنی صادره

   تعداد

   19

   13

   14

   8

   42.9%-

   الف-2) مجوز های صادره تحقیق و توسعه و صنایع پیشرفته

   جدول 5- گواهی تحقیق و توسعه صادره

   عنوان

   واحد سنجش

   سال 1395

   سال 1396

   سال 1397

   سال 1398

   درصد تغییر

   پروانه تحقیق و توسعه صادره

   تعداد

   142

   217

   190

   168

   11.6%-

   گواهی تحقیق و توسعه صادره

   تعداد

   361

   332

   324

   297

   8.3%-

   مجموع گواهی و پروانه تحقیق و توسعه صادره

   تعداد

   503

   549

   514

   465

   9.5%-

   جدول 6- وضعیت شرکت های تایید شده دانش بنیان

   عنوان

   واحد سنجش

   سال 1395

   سال 1396

   سال 1397

   سال 1398

   درصد تغییر

   کل شرکتهای تایید شده دانش بنیان

   تعداد

   1043

   1103

   1837

   2017

   9.8%

   شرکتهای تایید شده دانش بنیان صنعتی

   تعداد

   250

   416

   963

   1073

   11.4%

   نسبت شرکتهای دانش بنیان صنعتی به کل شرکتهای دانش بنیان

   درصد

   23.97

   37.72

   52.42

   53.19

   0.77%

   الف-3) پروانه بهره برداری تولید نرم افزار

   جدول 7- پروانه بهره برداری صادره و تمدیدی تولید نرم افزار

   عنوان

   واحد سنجش

   سال 1395

   سال

   1396

   سال 1397

   سال

   1398

   درصد تغییر

   پروانه بهره برداری تولید نرم افزار صادر شده جدید

   تعداد

   20

   25

   29

   37

   27.6%

   پروانه بهره برداری تولید نرم افزار تمدید شده

   تعداد

   25

   25

   49

   46

   6.1%-

   مجموع پروانه های صادره و تمدیدی

   تعداد

   45

   50

   78

   83

   6.4%

   پروانه بهره برداری تولید نرم افزار (فعال)

   تعداد

   94

   95

   128

   161

   25.8%

   ارزش سرمایه گذاری پروانه بهره برداری تولید نرم افزار صادره جدید

   میلیون ریال

   314,323

   2,008,753

   145,325

   7,582,717

   5117%

   جدول 8- تعداد شاغلان پروانه بهره برداری تولید نرم افزار صادره و تمدیدی

   عنوان

   واحد سنجش

   سال 1395

   سال 1396

   سال 1397

   سال 1398

   درصد تغییر

   شاغلان پروانه بهره برداری تولید نرم افزار صادره (اشتغال جدید)

   نفر

   780

   1,370

   1,654

   5,959

   260.3%

   کل شاغلین در واحدهای تحقیق و توسعه پروانه بهره برداری معتبر نرم افزاری (فعال)

   نفر

   989

   1,024

   1،941

   2،617

   34.8%

   شاغلان پروانه بهره برداری تولید نرم افزار معتبر (فعال)

   نفر

   7,615

   7,904

   11,958

   19،481

   62.9%

   نسبت شاغلین واحدهای تحقیق و توسعه به کل شاغلان پروانه بهره برداری تولید نرم افزار (فعال)

   درصد

   12

   12

   16

   13.4

   2.6%-

   الف-4) علامت تجاری، نشان جغرافیایی و اختراعات

   جدول 9- وضعیت ثبت علامت تجاری، نشان جغرافیایی، اختراعات داخلی و بین المللی

   عنوان

   واحد سنجش

   سال 1395

   سال 1396

   سال 1397

   سال 1398

   درصد تغییر

   ثبت ملی نشان جغرافیایی کالاها و محصولات مهم ایران

   تعداد

   13

   14

   20

   16

   20%-

   حمایت از تجاری سازی نوآوری، اختراعات و طرحهای صنعتی

   تعداد

   14

   5

   9

   12

   33.3%

   ثبت جهانی نشان جغرافیایی محصولات صادراتی ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)

   تعداد

   0

   10

   12

   10

   (در مرحله ثبت)

   16.6%-

   پروژه های در دست اجرای سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در ایران

   تعداد

   11

   11

   6

   8

   33.3%

   مناقصات بین المللی یونیدو با حضور پیمانکاران ایرانی

   تعداد

   7

   3

   6

   3

   50%-

   جدول 10- سایر شاخص های آموزش، پژوهش و فناوری

   عنوان

   واحد سنجش

   سال 1395

   سال 1396

   سال 1397

   سال 1398

   درصد تغییر

   دوره های آموزشی کوتاه مدت برگزار شده

   تعداد

   8,547

   9,105

   11,234

   23,167

   106.2%

   دوره های آموزشی کوتاه مدت برگزار شده

   نفر ساعت

   4,221,974

   12,241,481

   11,431,699

   10,849,294

   5.09%-

   پروژه های پژوهشی انجام شده

   تعداد

   94

   78

   99

   239

   141.4%

   تعداد همایش های برگزار شده

   تعداد

   15

   5

   6

   6

   0%

   تفاهم نامه های منعقد شده

   تعداد

   5

   13

   4

   5

   25%

   بررسی گزارشات عملکردی واصله از شرکتهای نرم‌افزاری دارنده پروانه فعال

   تعداد

   130

   127

   113

   62

   45.1%- (*)

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 245,634,653
تعداد بازدید امروز : 73,849
تعداد بازدید دیروز : 72,645
تعداد بازدید هفته : 207,961
تعداد بازدید این ماه : 1,380,459
آخرین به روزرسانی : 1399/10/29 20:36

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.