•  
  • فهرست خدمات
   گزارش عملکرد معاونت آموزش، پژوهش و فناوری

   گزارش عملکرد معاونت آموزش، پژوهش و فناوری

   • خلاصه عملکرد شاخص های آماری معاونت آموزش، پژوهش و فناوری (از 1394الی 1397)

   الف-1) مجوزهای حوزه آموزش، پژوهش

   جدول 1- جواز تأسیس صادره و تمدیدی خدمات فنی و مهندسی

   عنوان

   واحد سنجش

   سال 1394

   سال 1395

   سال 1396

   سال 1397

   جواز تاسیس خدمات فنی مهندسی صادره جدید

   تعداد

   353

   351

   333

   324

   جواز تاسیس خدمات فنی مهندسی تمدید شده

   تعداد

   16

   28

   74

   65

   مجموع جواز تاسیس خدمات فنی مهندسی صادره

   تعداد

   369

   379

   407

   389

   جدول 2- پروانه فنی و مهندسی صادره و تمدیدی فنی و مهندسی

   عنوان

   واحد سنجش

   سال 1394

   سال 1395

   سال 1396

   سال 1397

   پروانه فنی مهندسی صادره جدید

   تعداد

   216

   244

   130

   212

   پروانه فنی مهندسی تمدید شده

   تعداد

   15

   20

   74

   64

   مجموع پروانه فنی مهندسی صادره

   تعداد

   231

   264

   204

   276

   جدول 3- جواز تأسیس صادره و تمدیدی مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی

   عنوان

   واحد سنجش

   سال 1394

   سال 1395

   سال 1396

   سال 1397

   جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی صادره

   تعداد

   20

   24

   35

   14

   جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی تمدید شده

   تعداد

   3

   10

   5

   3

   مجموع جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی

   تعداد

   23

   34

   40

   17

   جدول 4-پروانه پژوهش مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی

   عنوان

   واحد سنجش

   سال 1394

   سال 1395

   سال 1396

   سال 1397

   پروانه پژوهش مرکز پژوهش­های صنعتی و معدنی صادره

   تعداد

   12

   19

   13

   14

   الف-2) مجوز های صادره تحقیق و توسعه و صنایع پیشرفته

   جدول 5- وضعیت شرکت های تایید شده دانش بنیان

   عنوان

   واحد سنجش

   سال 1394

   سال 1395

   سال 1396

   سال 1397

   پروانه تحقیق و توسعه صادره

   تعداد

   64

   142

   217

   190

   گواهی تحقیق و توسعه صادره

   تعداد

   188

   361

   332

   324

   مجموع گواهی و پروانه تحقیق و توسعه صادره

   تعداد

   252

   503

   549

   514

   جدول 6- تائید سطح فناوری واحد های صنایع پیشرفته

   عنوان

   واحد سنجش

   سال 1394

   سال 1395

   سال 1396

   سال 1397

   تائید سطح فناوری واحد های صنایع پیشرفته

   تعداد

   59

   85

   119

   52

   جدول 7- وضعیت شرکت های تایید شده دانش بنیان

   عنوان

   واحد سنجش

   سال 1394

   سال 1395

   سال 1396

   سال 1397

   کل شرکتهای تایید شده دانش بنیان

   تعداد

   1144

   1043

   1103

   1837

   شرکتهای تایید شده دانش بنیان صنعتی

   113

   250

   416

   963

   نسبت شرکتهای دانش بنیان صنعتی به کل شرکتهای دانش بنیان

   9.88

   23.97

   37.72

   52.42

   الف-3) پروانه بهره برداری تولید نرم افزار

   جدول 8- پروانه بهره برداری صادره و تمدیدی تولید نرم افزار

   عنوان

   واحد سنجش

   سال 1394

   سال 1395

   سال 1396

   سال 1397

   پروانه بهره برداری تولید نرم افزار صادر شده جدید

   تعداد

   13

   20

   25

   29

   پروانه بهره برداری تولید نرم افزار تمدید شده

   تعداد

   36

   25

   25

   49

   مجموع پروانه های صادره و تمدیدی

   تعداد

   49

   45

   50

   78

   پروانه بهره برداری تولید نرم افزار (فعال)

   تعداد

   81

   94

   95

   128

   ارزش سرمایه گذاری پروانه بهره برداری تولید نرم افزار صادره جدید

   میلیون ریال

   204,310

   314,323

   2,008,753

   145,325

   جدول 9- تعداد شاغلان پروانه بهره برداری تولید نرم افزار صادره و تمدیدی

   عنوان

   واحد سنجش

   سال 1394

   سال 1395

   سال 1396

   سال 1397

   شاغلان پروانه بهره برداری تولید نرم افزار صادره (اشتغال جدید)

   نفر

   447

   780

   1,370

   1654

   کل شاغلین در واحدهای تحقیق و توسعه پروانه بهره برداری معتبر

   نرم افزاری (فعال)

   نفر

   1,033

   989

   1,024

   1،941

   شاغلان پروانه بهره برداری تولید نرم افزار معتبر (فعال)

   نفر

   8,255

   7,615

   7,904

   11,958

   نسبت شاغلین واحدهای تحقیق و توسعه به کل شاغلان

   پروانه بهره برداری تولید نرم افزار (فعال)

   درصد

   12

   12

   12

   16

   الف-4) علامت تجاری، نشان جغرافیایی و اختراعات

   جدول 10- وضعیت ثبت علامت تجاری، نشان جغرافیایی، اختراعات داخلی و بین المللی

   عنوان

   واحد سنجش

   سال 1394

   سال 1395

   سال 1396

   سال 1397

   ثبت بین المللی علامت تجاری (برند) تولیدات صنعتی و

   محصولات تولیدی

   تعداد

   سال2015

   38

   سال2016

   41

   سال2017

   32

   سال2018

   47

   ثبت داخلی علامت تجاری (برند) تولیدات صنعتی و

   محصولات تولیدی

   تعداد

   16,092

   23,929

   27,419

   28,329

   ثبت داخلی نشان جغرافیایی کالاها و محصولات مهم ایران

   تعداد

   14

   13

   14

   20

   اختراعات حمایت شده جهت تجاری سازی

   تعداد

   13

   14

   5

   9

   تعداد ثبت جهانی نشان جغرافیایی محصولات صادراتی ایران

   در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)

   تعداد

   31

   0

   10

   12

   تعداد ثبت داخلی اختراعات

   تعداد

   2,913

   3,411

   3,669

   2,864

   تعداد ثبت بین المللی اختراعات

   تعداد

   145

   231

   65

   3

   تعداد پروژه های در دست اجرای سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

   (یونیدو) در ایران

   تعداد

   10

   11

   11

   6

   تعداد مناقصات بین المللی یونیدو با حضور پیمانکاران ایرانی

   تعداد

   6

   7

   3

   6

   جدول 11- سایر شاخص های آموزش، پژوهش و فناوری

   عنوان

   واحد سنجش

   سال 1394

   سال 1395

   سال 1396

   سال 1397

   دوره های آموزشی کوتاه مدت برگزار شده

   تعداد

   3,100

   8,547

   9,105

   11,234

   دوره های آموزشی کوتاه مدت برگزار شده

   نفر ساعت

   1,450,683

   4,221,974

   12,241,481

   11,431,699

   پروژه های پژوهشی انجام شده

   تعداد

   30

   94

   78

   99

   تعداد همایش های برگزار شده

   تعداد

   15

   15

   5

   6

   تفاهم نامه های منعقد شده آموزش و پژوهش

   تعداد

   5

   5

   13

   4

   بررسی گزارشات عملکردی واصله از شرکتهای نرم‌افزاری دارنده پروانه فعال

   تعداد

   135

   130

   127

   113

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 231,720,305
تعداد بازدید امروز : 7,296
تعداد بازدید دیروز : 43,990
تعداد بازدید هفته : 126,121
تعداد بازدید این ماه : 954,259
آخرین به روزرسانی : 1399/01/19 02:43

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.