• فهرست مناقصه‎ها و مزایده‎ها
   آگهی مزایده عمومی معادن فاقد بهره بردار و محدوده‌های اکتشافی استان ایلام
   سازمان برگزار کننده : سازمان صنعت معدن و تجارت استان ایلام
   مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ مهلت ارسال پیشنهاد : ---
   www.setadiran.ir
   آگهی مزایده عمومی محدوده های اکتشافی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خراسان جنوبی " دیماه سال 1399"
   سازمان برگزار کننده : سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی
   مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ مهلت ارسال پیشنهاد : ---
   سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی درنظردارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای تعدادی ازمحدوده های اکتشافی به شماره فراخوان های ۵۰۹۹۰۰۰۱۵۸۰۰۰۰۰۳ درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید. متقاضیان می توانند از ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 11 /10/ 99 لغایت ساعت19:00 روز سه شنبه مورخ 30/10/99 نسبت به ارائه قیمت درسامانه اقدام نمایند. متقاضیان محترم ...
   فراخوان عمومی مزایده محدوده‌های اکتشافی و معادن کوهی استان خوزستان
   سازمان برگزار کننده : سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان
   مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ مهلت ارسال پیشنهاد : ---
   متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می‌توانند با شماره تماس41934-021 پشتیبانی سامانه ستاد و جهت مشاهده اطلاعات مزایده از روز 3شنبه مورخ 99/09/25به سایت سازمان به آدرس http://khz.mimt.gov.ir مراجعه و اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده را رویت و مطالعه نمایند و پس از تکمیل اطلاعات و تهیه و تکمیل مدارک و اسکن آنها در سامانه ستاد، حداکثر تا پایان وقت اداری ...
   فراخوان عمومی مزایده معادن و محدوده‌های اکتشافی جنوب استان کرمان
   سازمان برگزار کننده : سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان
   مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ مهلت ارسال پیشنهاد : ---
   متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت اوراق و مدارک مربوطه و بازدید از محدوده های معدنی و آگاهی از شرایط مزایده به سازمان صنعت ، معدن و تجارت جنوب کرمان واقع در:کرمان-جیرفت-بلوار پاسداران-خیابان ذوالفقار-سازمان صنعت، معدن و تجارت یا به آدرس اینترنتی www.skr.mimt.gov.irاز تاریخ دوشنبه 99/9/03به مدت 20روز کاری لغایت یکشنبه 99/9/23مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان ساعت 14روز یکشنبه 99/9/23در ...
   آگهی مزایده عمومی محدوده‌های موقت برداشت شن و ماسه رودخانه‌ای استان آذربایجان غربی
   سازمان برگزار کننده : سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان غربی
   مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ مهلت ارسال پیشنهاد : ---
   پیرو ابطال مزایده شهریور ماه مجوزهای برداشت شن و ماسه رودخانه‌ای (به دلیل نقص در فرآیند نشر آگهی) سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی در نظر دارد در اجرای ماده 10 قانون اصلاح قانون معادن، مواد 66 تا 87 آئین نامه اجرایی آن، مجوز برداشت موقت تعدادی از محدوده‌های شن و ماسه رودخانه‌ای استان را از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارک الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir به اشخاص ...
   آگهی مزایده عمومی محدوده های اکتشافی استان آذربایجان غربی
   سازمان برگزار کننده : سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان غربی
   مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ مهلت ارسال پیشنهاد : ---
   متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می‌توانند با شماره تماس41934-021 پشتیبانی سامانه ستاد و صرفاً جهت اطلاع و مشاهده اطلاعات مزایده از روز شنبه مورخ 99/06/22به سایت سازمان به آدرس http://agh.mimt.gov.ir مراجعه و اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده را رویت و مطالعه نمایند و پس از تکمیل اطلاعات در سامانه ستاد و اخذ کد رهگیری و تهیه و تکمیل مدارک و اسکن آنها ...
   آگهی مزایده عمومی محدوده های اکتشافی، گواهینامه های کشف و پروانه های بهره برداری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
   سازمان برگزار کننده : سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران
   مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ مهلت ارسال پیشنهاد : ---
   جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس: https://teh.mimt.gov.ir مراجعه نمایید
   آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی جنوب کرمان
   سازمان برگزار کننده : سازمان صنعت معدن و تجارت جنوب کرمان
   مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ مهلت ارسال پیشنهاد : ---
   جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید. http://skr.mimt.gov.ir آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی جنوب کرمان
   آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان آذربایجان غربی
   سازمان برگزار کننده : سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان غربی
   مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ مهلت ارسال پیشنهاد : ---
   متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می‌توانند با شماره تماس41934-021 پشتیبانی سامانه ستاد و صرفاً جهت اطلاع و مشاهده اطلاعات مزایده از روز شنبه مورخ 1399/02/20 به سایت سازمان به آدرس http://agh.mimt.gov.ir مراجعه و اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده را رویت و مطالعه نمایند و پس از تکمیل اطلاعات در سامانه ستاد و اخذ کد رهگیری و تهیه و تکمیل مدارک و اسکن ...
   آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان اصفهان
   سازمان برگزار کننده : سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان
   مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ مهلت ارسال پیشنهاد : ---
   جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید. http://esf.mimt.gov.ir آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان اصفهان
  • فهرست مناقصه‎ها و مزایده‎ها
   سازمان برگزار کننده: سازمان صنعت معدن و تجارت استان ایلام

   www.setadiran.ir

   سازمان برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی

   سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی درنظردارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای تعدادی ازمحدوده های اکتشافی به شماره فراخوان های ۵۰۹۹۰۰۰۱۵۸۰۰۰۰۰۳ درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید. متقاضیان می توانند از ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 11 /10/ 99 لغایت ساعت19:00 روز سه شنبه مورخ 30/10/99 نسبت به ارائه قیمت درسامانه اقدام نمایند. متقاضیان محترم می بایست جهت شرکت درمزایده نسبت به ثبت نام درسامانه مذکور و تهیه گواهی امضاء الکترونیکی (توکن) ازدفاترمنتخب پیشخوان دولت اقدام و درمزایده بصورت الکترونیکی ازدرگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شرکت نمایند . متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می توانند با شماره تماس 41934-021پشتیبانی سامانه ستاد تماس حاصل نموده و"صرفا جهت اطلاع ومشاهده اطلاعات مزایده" از روز پنج شنبه مورخ 11 /10/ 99 به آدرس اینترنتیwww.skimto.ir و khs.mimt.gov.ir سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی مراجعه نمایند. متقاضیان می بایست پس ازتکمیل اطلاعات درسامانه ستاد واخذ کد رهگیری ،تهیه و تکمیل مدارک واسکن آنها درسامانه ستاد،حداکثر تا ساعت 14:30 روز چهار شنبه مورخ 01/11/99 مدارک کاغذی ( شامل پاکت الف) رادرقالب یک پاکت از طریق پست سفارشی به آدرس خراسان جنوبی ، بیرجند ، بلوارشهدای عبادی ، ساختمان شماره 2(شهدای عبادی) کد پستی 9719873160 ، سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان جنوبی ارسال نمایند. ضمناً نقشه محدوده ها براساس کد کاداستر و مختصات اعلام شده ، درسامانه کاداستر معادن کشور به نشانی www.cadastre.mimt.gov.ir درقسمت نقشه معادن قابل مشاهده می باشد. زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 09/11/99 در محل سالن جلسات ساختمان شهید مطهری سازمان صنعت معدن وتجارت می­باشد. ضمنا به پیشنهادات خارج ازسامانه درزمان بازگشایی ترتیب اثرداده نخواهدشد.

   سازمان برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان

   متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می‌توانند با شماره تماس41934-021 پشتیبانی سامانه ستاد و جهت مشاهده اطلاعات مزایده از روز 3شنبه مورخ 99/09/25به سایت سازمان به آدرس http://khz.mimt.gov.ir مراجعه و اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده را رویت و مطالعه نمایند و پس از تکمیل اطلاعات و تهیه و تکمیل مدارک و اسکن آنها در سامانه ستاد، حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 13:00) روز شنبه مورخ 99/10/06نسبت به ارائه مدارک کاغذی در چارچوب راهنمای مزایده مندرج در سایت سازمان اقدام نمایند.

   سازمان برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان

   متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت اوراق و مدارک مربوطه و بازدید از محدوده های معدنی و آگاهی از شرایط مزایده به سازمان صنعت ، معدن و تجارت جنوب کرمان واقع در:کرمان-جیرفت-بلوار پاسداران-خیابان ذوالفقار-سازمان صنعت، معدن و تجارت یا به آدرس اینترنتی www.skr.mimt.gov.irاز تاریخ دوشنبه 99/9/03به مدت 20روز کاری لغایت یکشنبه 99/9/23مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان ساعت 14روز یکشنبه 99/9/23در سامانه ستاد بارگزاری و پاکات فیزیکی را به سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه سازمان (جهت ثبت) و حراست سازمان (جهت تحویل) تسلیم و رسید دریافت نماید

   سازمان برگزار کننده: سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان غربی

   پیرو ابطال مزایده شهریور ماه مجوزهای برداشت شن و ماسه رودخانه‌ای (به دلیل نقص در فرآیند نشر آگهی) سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی در نظر دارد در اجرای ماده 10 قانون اصلاح قانون معادن، مواد 66 تا 87 آئین نامه اجرایی آن، مجوز برداشت موقت تعدادی از محدوده‌های شن و ماسه رودخانه‌ای استان را از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارک الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت فنی و مالی واگذار نماید. متقاضیان محترم لازم است جهت شرکت در مزایده نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور و تهیه گواهی امضا الکترونیکی (توکن) از دفاتر منتخب پیشخوان دولت اقدام و به صورت الکترونیکی در مزایده شرکت نمایند. لازم به ذکر است که رقم ریالی پیشنهادی در مزایده، به هیچ عنوان منجربه افزایش قیمت مصوب فروش درب کارخانه شن و ماسه نخواهد گردید. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می‌توانند با شماره تماس41934-021 پشتیبانی سامانه ستاد و جهت مشاهده اطلاعات مزایده از روز شنبه مورخ 19/07/1399 به سایت سازمان به آدرس http://agh.mimt.gov.ir مراجعه و اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده را رویت و مطالعه نمایند و پس از تکمیل اطلاعات و تهیه و تکمیل مدارک و اسکن آنها در سامانه ستاد، حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 14:00) روز چهار شنبه مورخ 30/07/1399 نسبت به ارائه مدارک کاغذی در چارچوب راهنمای مزایده مندرج در سایت سازمان اقدام نمایند.

   سازمان برگزار کننده: سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان غربی

   متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می‌توانند با شماره تماس41934-021 پشتیبانی سامانه ستاد و صرفاً جهت اطلاع و مشاهده اطلاعات مزایده از روز شنبه مورخ 99/06/22به سایت سازمان به آدرس http://agh.mimt.gov.ir مراجعه و اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده را رویت و مطالعه نمایند و پس از تکمیل اطلاعات در سامانه ستاد و اخذ کد رهگیری و تهیه و تکمیل مدارک و اسکن آنها در سامانه ستاد، حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 14:00) روز سه شنبه مورخ 1399/07/01 با ارائه کد رهگیری، مدارک کاغذی را در قالب یک پاکت مهر و موم شده به دبیرخانه سازمان به نشانی : ارومیه، خیابان ارشاد، نبش خیابان شفا، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی، ساختمان شهید امینی تحویل و رسید دریافت نمایند.

   سازمان برگزار کننده: سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران

   جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس: https://teh.mimt.gov.ir مراجعه نمایید

   سازمان برگزار کننده: سازمان صنعت معدن و تجارت جنوب کرمان

   جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید. http://skr.mimt.gov.ir آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی جنوب کرمان

   سازمان برگزار کننده: سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان غربی

   متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می‌توانند با شماره تماس41934-021 پشتیبانی سامانه ستاد و صرفاً جهت اطلاع و مشاهده اطلاعات مزایده از روز شنبه مورخ 1399/02/20 به سایت سازمان به آدرس http://agh.mimt.gov.ir مراجعه و اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده را رویت و مطالعه نمایند و پس از تکمیل اطلاعات در سامانه ستاد و اخذ کد رهگیری و تهیه و تکمیل مدارک و اسکن آنها در سامانه ستاد، حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 14:30) روز سه شنبه مورخ 1399/02/30 با ارائه کد رهگیری، مدارک کاغذی را در قالب یک پاکت مهر و موم شده به دبیرخانه سازمان به نشانی : ارومیه، خیابان ارشاد، نبش خیابان شفا، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی، ساختمان شهید امینی تحویل و رسید دریافت نمایند.

   سازمان برگزار کننده: سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان

   جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید. http://esf.mimt.gov.ir آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان اصفهان

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 245,435,916
تعداد بازدید امروز : 9,218
تعداد بازدید دیروز : 59,000
تعداد بازدید هفته : 9,218
تعداد بازدید این ماه : 1,380,459
آخرین به روزرسانی : 1399/10/27 00:56

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.